• PANORÁMA Népművészeti Galéria

Augusztus hónapban Hetés és Zala megye néprajzi tájegység népművészetét ismerhették meg a PANORÁMA Népművészeti Galériába látogatók, turisták.

A hónap minden hétvégi napjain megvalósított szakmai programmal a gyapjú-, len- és kenderfonást és kártolást, a hetési hímzést, a csuhécekker készítését, a zalakomári gyöngyösnecc készítését, kosárfonást, gyertyaöntést, a hetési szedettes szövését és a hetési motívumok feldolgozását gyöngyszövésként és csipkekészítésben mutattuk be.

Augusztus hónapban meghívtuk Gelse polgárait és alkotóközösségét a PANORÁMA Népművészeti Galériába a település tárgyi anyagából rendezett kiállítás megnyitójával összekapcsolva. A település lakói megismerhették egyesületünk munkáját, megtekintették a Gébárti Kézművesek Háza kiállításait, a közösségi alkotásként elkészített honfoglaláskori nemez sátrat, az egyesületünk éves szakmai programjában szereplő Országos Fafaragó Táborok szakmai munkája alatt elkészült fa sírjeleket bemutató Kárpát-medencei Tradicionális Fa Sírjelek Emlékparkot. A hímzőszakkörrel való szakmai találkozás során megbeszéltük az elkövetkezendő időszak teendőit, lehetőségeit, tájékoztattuk az alkotócsoportot a pályázati lehetőségekről, a további közös együttműködési lehetőségekről.

  • Állomások-Értékek Vándorkiállítás

3. állomásához érkezett szakmai módszertani programunk. Az állomás Nova, azaz Göcsej Szíve volt, ahol már az eddig meglátogatott és a programba bevont települések: Gelse és Gutorfölde népművészeti tárgyi anyaga is bemutatásra került a Nován élők és az odalátogatók számára.

Megismerhettük Nova népművészeti kincseit, közösségeit és a novai kötődésű, fiatal népzenészekből álló Csádé Zenekart is.

Mestereink ismét mesterség bemutatókkal és játszóházi foglalkozásokkal várták az érdeklődő gyermekeket és felnőtteket. A mesterségbemutatók Nova múltjához kapcsolódóan kerültek kiválasztásra, ezzel is segítséget próbáltunk nyújtani ahhoz, hogy a régi, a településhez köthető népi kismesterséggel a település mai lakói is megismerkedhessenek.

  • Kiállítások

Bemutatásra került Gutorfölde népművészeti és helytörténeti kincsei c. tárlatunk is, mely az Állomások-Értékek Vándorkiállítás második megállójához, Gutorfölde településhez kapcsolódott. A Galériában megrendezett települési kiállítás megnyitójára szakmai napot szerveztünk a településről érkezőknek, hasonlóan a megelőzően Gelse településen élők részére szervezett szakmai programnak megfelelően.

  • A Zalaegerszegi Országos Fafaragó Pályázat és Kiállítás az NKA Népművészeti Kollégiuma támogatásával

A pályázat „FA kívül és belül” címmel VII. alkalommal került megrendezésre. A pályázatra három kategóriában jelentkezhettek a Kárpát-medencében élő fafaragók: kéregedény készítés, fa esztergályozás és naiv szobrászat.

Az alkotók a technikai lehetőségeket messzemenőkig kihasználva magas színvonalon elkészített, a mai kor lakáskultúrájába illő használati és dísztárgyakat vonultattak fel.

Gratulálunk ezúton is a díjazottaknak:

Kéregmunkák kategória:

INNOVÁCIÓS Díj Skáfár József Népi Iparművész

Díjazott: Kovács Zoltán a Népművészet Mestere és Mikes Lajos Népi Iparművész

Faesztergályozás kategória:

INNOVÁCIÓS DÍJ Viha Lajos

Díjazott: Végh Andor a Népművészet Ifjú Mestere és Gyenes Tamás

Naiv szobrászat:

Kiemelt díjazott: Bujtor Tibor Népi Iparművész

Díjazott: Boa Endre Népi Iparművész és Baráth Sándor

  • Élő Népművészet Kiállítás Nyugat-Dunántúli Régiós

kiállítása október hónapban fogadja az érdeklődőket Zalaegerszegen. A kiállításra Győr-Moson-Sopron, Vas, Zala megye 72 népművésze és 10 alkotóközössége, összesen 809 alkotással pályázott.

A régiós megmérettetésen 21 alkotó és 4 alkotócsoport kapott elismerést és díjazást a szakmai zsűritől, az országos kiállításra 364 alkotás jutott tovább.

Köszönjük a Nyugat-Dunántúli alkotóknak, hogy az elmúlt 5 esztendőben kreatívan, kitartóan, elhivatottan, egyre magasabb szakmai színvonalon megvalósított alkotásaikkal őrzik és továbbadják nemcsak a Nyugat-Dunántúl jellegzetes népművészeti értékeit, de az egész Kárpát-medence népművészeti kultúráját is.

  • Népi Kézműves Kurzusok

a Csoóri Sándor Alap támogatásával

A Tolna Megyei Népművészeti Egyesület 2 oktatója tartott Népi Kézműves Kurzust a PANORÁMA Népművészeti Galériában egyesületünk tagjainak.

Komjáthi Tamásné a sárközi Rojtkötés- rojtszövés, míg Wilhelm Anikó a Tutyi készítés rejtelmeibe kalauzolta az érdeklődő és tanulni vágyó népművészeinket, kézműveseket. 

  • Alkotótáborok

NKA Népművészeti Kollégiuma támogatásával

Az augusztusban megrendezett Magyar Mesterségek – a gombkötés szakmai táborban dr Hajdú Tamás a Népművészet Ifjú Mestere szakmai vezetésével és gyakorlati útmutatásainak segítségével ismerkedtek meg a népművészek a régi magyar mesterség alapjaival, történetével, a gombkötés és a horgolt zsinórkészítés technikai megvalósításaival.

Az Újragondolt Hetés viseletmegújító tábor alatt a résztvevő alkotócsoportok befejezték azt a 2 éves szakmai munkát, melynek eredményeként a 4 alkotócsoportban számos öltözet készült el. A szakmai munka során a hetési hímzés motívumkincsének feldolgozásával a mai korban is hordható, modern viseleti darabok és viseletkiegészítők jöttek létre. Az öltözetek az Élő Népművészet Kiállítás Nyugat-Dunántúli Kiállításán is láthatóak, sikeresen szerepeltek az országos szakmai zsűri előtt is, több alkotás beválogatásra került az országos kiállításra.

Gratulálunk az alkotóknak és az alkotócsoportoknak!

A Csoóri Sándor Alap támogatásával

Az Országos Fazekas Tábor 6 napján 10 fazekas mester és fazekas tanuló mélyíthette el tudását a magastüzű kerámiák és a magastüzű mázak készítése területén. Csuti Tibor Népi Iparművész szakmai vezetésével megvalósított alkotótábor alatt több tucat míves, gyönyörű kerámia tárgyak kerültek ki a résztvevők kezei alól.

A Zalaegerszegi Országos Fafaragó Tábor

Ismét az ország minden területéről érkeztek fafaragó mesterek, akik kitartóan, immár 6 éven át résztvevői és alkotói az országos tábornak Zalaegerszegen. Az elmúlt 6 év szakmai munkája során elkészült a Kárpát-medencei Tradicionális Fa Sírjelek Emlékparkba 107 fa sírjel és 2 emlékoszlop, a göcseji harangláb és harang, valamint az idei táborban a göcseji kapu és 11 pihenőpad.

  • Szakmai napok, rendezvények

A Zalaegerszegi Országos Fafaragó Konferencia

„Kéregbe gurulunk…. „címmel rendeztük meg VI. Zalaegerszegi Országos Fafaragó Konferenciánkat. Az idei évben a szokásosnál kisebb létszámmal, de mégis jó hangulatú, fontos szakmai kérdéseket felvető konferencián vettünk részt 50, az ország különböző területeiről érkező népművész, néprajzkutató, muzeológus részvételével.

A konferencián kijelöltük az elkövetkezendő konferencia szakmai programját illetve a következő országos fafaragó pályázat témáit.

A Népművészeti Egyesületek Faműves Szakbizottsága beszámolt az elmúlt 2 év szakmai történéseiről, a ”FA kívül és belül” c. Országos Fafaragó Pályázatot bíráló szakmai zsűri pedig szakmai értékelést adott a pályázaton résztvevő népművészek számára.

Zalaegerszegen, egyesületünk szervezésében került megrendezésre az Otthonról Haza projekten belül a Hagyományok Háza megyei hálózati konferenciája.

A konferencia a Népművészeti értékeink szerepe itthon és otthon címet kapta, hiszen az idei konferencián nemcsak a magyarországi partnerek, de a Kárpát-medencei hálózati partnerek is bemutatták területi feladatellátásukat.

Műhelymunkát végeztünk, melyben megfogalmazódtak azok a célok és lehetőségek, melyek mentén folytatni kívánja a hálózat 2017. évben megkezdett szakmai területi feladatellátását.

A Népművészeti Egyesületek Szövetségével közösen Zalaegerszegen megrendezésre került a DUNÁNTÚLI Mesterségek Ünnepe 6 dunántúli megye: Győr-Moson-Sopron, Vas, Zala, Somogy, Tolna, Baranya megye népművészeinek részvételével.

A megyékből érkező népművészek bemutatták a néprajzi tájegységükre leginkább jellemző népi mesterségeket mesterségbemutatókkal, kézműves vásárral.

A közönséget mindamellett, hogy megismerkedhetett Rábaköz, Sárköz, Somogy, Baranya, Göcsej és Hetés tárgyalkotó népi kultúrájával, zalai népzenekarok közreműködésével – Csádé Zenekar, Harangláb Népzenei Együttes és ifj. Horváth Károly népzenész – lehetőséget adtunk arra is, hogy mindenki hazavihessen magával egy szép zalai dallamot, melyet bárki megtanulhatott, aki kilátogatott a rendezvényre. A gasztronómiai kínálat is Zala megye népi ízeivel készült a rendezvényre.

Bekapcsolódtunk a Népi Kézműves Alkotóházak és Műhelygalériák Országos hétvégéje programjába. A program „Anyja lánya- apja fia” – Generációk a népi kultúráért címmel került megrendezésre. A témaválasztással célunk az volt, hogy a nagyközönség számára megmutassuk, hogy milyen fontos szerepet is játszhat/játszik a népi kézműves hagyományok őrzése és művelése a családok életében.

A programhoz kapcsolódva a zalai kistelepülésekről felgyűjtött szőttes tárgyi anyagok kerültek bemutatásra a PANORÁMA Népművészeti Galériában „Dédanyáink öröksége – a zalai szőttes” c. kiállítás formájában.

  • Országos Táncháztalálkozó

Egyesületünk felkérésre részt vett Nován az Országos Táncháztalálkozó területi rendezvényén. Népművészeink Göcsej népművészeti hagyományaival ismertették meg a nagyközönséget és a Táncháztalálkozóra ellátogató érdeklődőket.

A göcseji hímzés, a göcseji paraszt-polgári viseletek, a „pofamosó melence” faragása és a szironyozott bőrékszer készítést mutatták be mestereink.

  • Bővülő kapcsolatrendszer

Területi módszertani munkánknak valamit a 2020-2021-es Csoóri Sándor Alap pályázati együttműködéseinek köszönhetően újabb szakmai kapcsolatokat alakítottunk Vas és Zala megyében: PRINCIVIL Értékmentő Egyesület Gelse, Együtt Gutorföldéért Hagyományőrző és Kulturális Egyesület, NOMÁD Kulturális Egyesület, TAROLY Erdélyi Mezőségért Egyesület, Gutorföldi Népdalkör, Csádé Zenekar, Nagy Gáspár Művelődési Központ