A Népművészeti Egyesületek Szövetsége által alapított kitüntetések szabályzata

A felterjesztések tapasztalatai, a beérkezett észrevételek miatt az Elnökség áttekintette a NESZ által alapított kitüntetések rendjét.

Megállapította, hogy a korábban meglévő szabályozás, több helyen módosult pl. megváltozott a bírálók köre, az egyértelműség kedvéért módosítani kell időpontokat, stb..

A kitüntetések rendjére vonatkozó új szabályozás 2016. január 1-tól lép életbe.

Egy tagszervezet csak egy díjra adhat javaslatot, vagyis egy tagszervezet nem javasolhat a Király Zsiga -, Aranykoszorú- és Hagyományőrző díjra is egyszerre személyeket.

A döntés meghozatalánál mérlegelni kell azt is, hogy azok a Tagszervezetek, amelynek tagjai részesülnek Király Zsiga-, Aranykoszorú-, vagy Hagyományőrző díjban azoknak a Tagszervezeteknek a tagjai lehetőleg ne kapjanak Év Mestere és Év Ifjú Mestere díjat.

Az Év Mestere és az Év Ifjú Mestere díj elnyeréséhez a Tagszervezetek nyújtsanak segítséget szervezetük azon tagjának, akit szeretnének e díj elnyeréséhez hozzásegíteni, műhelyének esztétikus kialakításában, mesterségének látványos bemutatásában.

A Király Zsiga-, Aranykoszorú-, Borbély Jolán-, és a  Hagyományőrző díj

  • Felterjesztő: Tagszervezetek
  • Felterjesztés időpontja: január 31.
  • Odaítéléséről a NESZ elnöksége dönt

Az Év Mestere-, Év Ifjú Mestere-, és az Év Műhelye díj

  • Felterjesztő: NESZ Szakmai Bizottságok, Tagszervezetek
  • Felterjesztés időpontja: Mesterségek Ünnepe
  • Odaítéléséről a NESZ Elnöksége és a Szakmai Bizottságok vezetői közösen döntenek.
A díjak leírása:

Király Zsiga díj

A Népművészeti Egyesületek Szövetsége 1994-ben Király Zsiga Díjat alapított a népi kismesterségek kiemelkedő műveléséért, illetve a népművészeti mozgalomban végzett közösségi tevékenységért.

(Király Zsiga: Zala, Vas és Sopron megyében tevékenykedő juhász, a dunántúli pásztorművészet egyik kiemelkedő mestere. 1839-ből és 1845-ből datálva három spanyolozott mángorló és két tükrös ismeretes tőle. A több színű  spanyolozás technikáját olyan pontossá, hajlékonnyá, aprólékossá tette, amit sem előtte, sem utána nem ért el más. Némely alak korábbi szórványos spanyolozott ábrázolása után voltaképp Király Zsigánál jelennek meg először figurális jelenetek. Kompozíciói: a pandúrt térdre kényszerítő büszke betyár, a tölgyfa mellett sétáló juhász, mángorlóin a mulatójelenetek méltán tartoznak a magyar népművészet legtöbbet közölt alkotásai közé. A faragó pásztorokra gyakorolt hatását mutatja, hogy jeleneteit, de még számjegyeit és keretmintáit is epigonok még ötven évvel később is utánozták. /Forrás: Magyar Néprajzi Lexikon)

Kiadható díj: 5 db

A díjjal oklevél és pénzjutalom jár.

Aranykoszorú díj

A Népművészeti Egyesületek Szövetsége 1999-ben életműdíjat alapított, Aranykoszorú névvel. E díjat minden évben olyan tag kapja meg, aki hosszú évtizedeken keresztül kiemelkedő munkát végzett a magyar népművészetért.

Kiadható díj: 1 db

A díjjal oklevél és pénzjutalom jár.

Borbély Jolán díj

A díj 2023-ban került első alkalommal átadásra. 

E díjat a mindannyiunk által nagyrabecsült Borbély Joli néni több évtizedes szakmai munkájának emlékére, az utánpótlás nemzedék segítésében, tanításában tapasztalt fáradhatatlan elkötelezettsége előtt tisztelegve olyan fiatal, 35 év alatti alkotók kaphatják, akik a NESZ tagjaként elkötelezettek a tárgyalkotó népművészetünk tovább éltetése iránt, valamint olyan szakmai tevékenységet és elismertséget tudnak felmutatni, ami motiváló és egyben példaértékű is más fiatal alkotók számára.

Kiadható díj: 1 db

A díjjal oklevél és pénzjutalom jár.

Hagyományőrző díj

E díjat minden évben olyan tag kaphatja meg, aki, a paraszti kézműves kultúra továbbéltetője, és ismerője. Tudását környezete számára megmutatja és átadja. A Szövetség ezzel a kitüntetéssel szeretné díjazni azt az értékmentő munkát, amelyet a hagyományos népi kézműves tárgyalkotás területén a díjazott végzett több évtizeden keresztül.

Kiadható díj: 1 db

A díjjal oklevél és pénzjutalom jár.

Év Ifjú Mestere díj

Minden évben a NESZ egy fiatal alkotót tüntet ki, aki eddigi tevékenysége alapján méltó arra, hogy a cím tulajdonosa legyen. A Mesterségek Ünnepén bemutatott tárgyai magas esztétikai érzékről, hagyomány ismeretről és a szakmai iránti elhívatottságról tanúskodnak. A Mesterségek Ünnepén kialakított árusító standja összhangban van alkotásai minőségével, mesterségét újszerűen, a látogató közönség részére vonzó módon mutatja be.

Kiadható díj: 1 db

A díjjal oklevél, pénzjutalom és „Év Ifjú Mestere” korsó jár.

Év Mestere díj

A szakmák meghatározó egyéniségeit illeti meg, közülük is az adott év Mesterségek Ünnepén legjobban szereplő alkotó kézművest. A Mesterségek Ünnepén bemutatott tárgyai magas esztétikai érzékről, hagyomány ismeretről és a szakmai iránti elhívatottságról tanúskodnak. A Mesterségek Ünnepén kialakított árusító standja összhangban van alkotásai minőségével, mesterségét újszerűen, a látogató közönség részére vonzó módon mutatja be.

Kiadható díj: 1 db

A díjjal oklevél, pénzjutalom és „Év Mestere” korsó jár.

Év Műhelye díj

A Népművészeti Egyesületek Szövetsége 2010-ben alapított díjával azt a tagszervezetet kívánja elismerni, amely szervezet a Mesterségek Ünnepén műhelyeit kreatívan alakítja ki, az egyes szakmák munkafolyamatait autentikusan mutatja be. A munkafolyamatok híven tükrözik az egyes szakmák munkával töltött hétköznapjait egy – egy tárgy elkészítését az alapanyag előkészítéstől a tárgy elkészültéig, úgy hogy a Mesterségek Ünnepére látogató közönség részére szakmailag hiteles, látványában figyelemfelkeltő legyen.

Kiadható díj: 3 db (nagy-, közepes-, kis létszámú tagszervezetek)

A díjjal oklevél és pénzjutalom jár.

Díjazottak

Díjazottak 1994-2021.