Az Emberi Erőforrások Minisztériuma EU Fejlesztések Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program keretén belül

EFOP-1.12.1-17 „Tematikus együttműködés erősítése az ifjúságügy, egészségügy, közösségfejlesztés és társadalmi felzárkózás terén a Kárpát-medence szomszédos országaival”

tárgyú felhívást tett közzé, melyre a Hagyományok Háza, a Népművészeti Egyesületek Szövetsége, valamint a NMI Művelődési Intézet Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság tagok által létrehozott konzorcium (a továbbiakban: Konzorcium) 2017.08.10. napon EFOP-1.12.1-17-2017-00022 azonosító számon regisztrált,

„Hálózatépítés az élő néphagyományért – közösségfejlesztés és tudásbővítés megvalósítása a civil társadalom bevonásával a határon átnyúló kulturális kapcsolatok erősítésén keresztül”

címmel támogatási kérelmet nyújtott be, amelyet a Támogató 2017.11.07. napon kelt támogatói döntése szerint 660 000 000 Ft támogatásban részesített, mely a támogatás mértékének 100%-a.

A projektidőszak kezdete: 2018.01.01

A projektidőszak vége: 2020.12.31.

Időtartam: 36 hónap

Támogatási szerződés aláírásának dátuma: 2018.01.12.

ESEMÉNYEK