• 120 órás akkreditált kézi hímző képzés

Csoóri Sándor Alap támogatásával

Újabb képzési napot tartottunk a Hagyományok Háza által akkreditált 120 órás kézi hímző képzésben.

Kocsisné Koszorús Anikó Népi iparművész szakmai vezetésével a 19 résztvevő a színes matyó és a zalai fehérhímzés technikákat és motívumkincset ismerhette meg. Az alapozó ismeretek elsajátítása után nekiláthattak vizsgamunkájuk elkészítésének.

A hallgatók még egy márciusi hétvégén újabb ismeretanyagot szereznek a Kárpát-medence hímző központjainak megismeréséhez, Illés Károlyné a Népművészet Mestere vezetésével. Témájuk a Palóc hímzések lesznek, majd a vizsgaidőszakban a képzés során elsajátított tudásuk bemutatásaként elkészítik a szakmai záróvizsgára hímzett használati és lakberendezési tárgyaikat. Ezt követően júniusban szakmai záróvizsgát tesznek a tanfolyam alatt megszerzett elméleti és szakmai tudásanyagból.

Sikeres munkát kívánunk a magas színvonalon megvalósítandó vizsgatárgyak elkészítéséhez!

  • Népi Kézműves Kurzus

Csoóri Sándor Alap támogatásával

Sikeresen zajlott a Kalotaszegi gyöngyhímzés kurzus január végén. A nagy érdeklődésre való tekintettel 2 napot biztosítottunk az ismeretszerzésre. A képzésen 26 érdeklődő vett részt. Kiss Gabriella népi iparművész oktató előadásában bemutatta Kalotaszeg gyöngyhímzés kultúráját, az alapanyagokat, a hímzési technikát és a motívumkincseket. Mesélt kalotaszegi kutatómunkájáról is, hiszen akár a területi, akár a múzeumi kutatómunka kiemelten fontos a népművészek számára a tervezéshez, a biztos néprajzi alapok elsajátításához.

Tekintettel arra, hogy folyamatosan érkeznek még mindig a jelentkezések a Kalotaszegi gyöngyhímzésre, március 14-15-én újra ellátogat hozzánk Gabi és újabb ismereteket ad át a zalai tanulni vágyóknak.

  • Utánpótlás nevelés biztosítása

Csoóri Sándor Alap támogatásával

Elkezdődött általános iskolás korú gyermekek számára a tárgyalkotó népművészet alapjainak oktatása. A szepetneki általános iskolában február 7-én tartottuk meg farsangi játszóházunkat. Az 1-2 évfolyam számára nemezelési technikákat oktatott és készítettek kisebb nemeztárgyakat Horváth Éva nemezelő vezetésével. A 3-4 évfolyam részére a különböző fonalkészítésre alkalmas alapanyagok kerültek bemutatásra, egy egyszerű hurkolásos technika alkalmazásával valamint a bojtkészítés elsajátításával kisebb dísztárgyakat sikerült elkészíteni a gyermekeknek Devecz Zsuzsi segítségével. A felső tagozatos évfolyamon tanulók bodzasípot készítettek Nagy Béla Népi Iparművésszel, a gyönggyel történő díszítési lehetőségek alkalmazásával készítettek a gyermekek farsangi álarcokat Domján Zsuzsanna Népi Iparművész vezetésével.

Természetesen a gyermekek rendkívül ügyesek voltak, így az egész délutánt kitöltő programban az ügyesebbeknek több technikát is sikerült kipróbálniuk, így tárgyi- és ismeretanyagban gazdagon térhettek haza.

  • „Állomások-Értékek” Vándorkiállítás

Csoóri Sándor Alap támogatásával

Első állomására érkezik az “Állomások-Értékek” Vándorkiállítás.

Az első helyszín és egyben az első bemutatkozó település: Gelse

Kiállítás megnyitó: 2020. február 25. 17 óra Gelsei Petőfi Sándor Emlékkönyvtár

Programsorozatunkkal szeretnénk elérni, hogy a résztvevő településeken megismerkedjenek a gyermekek a magyar tárgyalkotó népművészettel, a település lakói nyissák ki régi tulipános ládáikat, vegyék elő fotóalbumaikat, fedezzék fel újra azokat a települési értékeiket, melyek a magyar népművészethez köthetők.

  • “Gelsei Esték – Gelsei Mesék”

A program célja, hogy az “Állomások-Értékek” Vándorkiállítás megnyitójára összegyűlt települési és településkörnyéki lakosság köréből egy baráti beszélgetés alakuljon ki,

Felevenítsük fel a régi településre jellemző népi hagyományokat.

  • TExtil-műHELY Nyitott Műhelygaléria

Csoóri Sándor Alap támogatásával

Megkezdődtek az első felújítási munkafolyamatok a Gébárti Kézművesek Háza irodájának műhellyé alakításában.

Egyesületünk a Gébárti Kézművesek Házában kialakítandó TExtil-műHELY Nyitott Műhelygalériájának célja a Kárpát-medence magyar népi kézművességének bemutatása, a tudás továbbadása, népi kézműves közösségek bemutatkozásra lehetőség biztosítása, a gyermekek és fiatalok számára foglalkozások szervezése, valamint az egyesület tagsága kézműves piaci lehetőségeinek bővítése a “Zalai Népi Design” népművészeti termékek kézműves bolttal.

A Galéria működtetésével és szakmai programjaival feladatunknak tekintjük egy olyan közösségi HELY létrehozását, melyben – alkotó, mester, érdeklődő- azaz TE inspiráló, modern, barátságos környezetben fejlődhetsz, alkothatsz, tanulhatsz, barátkozhatsz .

  • „Hagyomány-Fiatalok-Jövő”

Fiatalok megtartását célzó programok és kezdeményezések

TOP-7.1.1.-16-H-022-4

Februárban is megrendeztük azokat a programjainkat, melyek Zalaegerszegen élő és Zalaegerszegen tanuló 16-25 éves fiatalok számára szólnak.A fiatalok megismerkedhetnek a népi fazekassággal és kerámiakészítéssel, heti foglalkozások alkalmával az Ady Endre Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola Kerámia műhelyében Csuti Tibor a Népművészet Ifjú Mestere vezetésével, valamint a Gébárti Kézművesek Házában szombatonként a különböző népi kismesterségekkel.

Januárban elkezdődött a gyöngyékszer készítés Molnárné Riskó Erzsébet Népi Iparművész, majd Schulcz Béláné Népi Iparművész vezetésével.

Február 3 hetében pedig Al-Absi Seifné Buváry Hajnalka készít el fiatalokkal modern, fiatalos nemez ékszereket, viseletkiegészítőket.

Mindemellett a fiatalok megismerkedhetnek az egyesület, mint civil szervezet életével, további bekapcsolódási lehetőséget biztosítunk számunkra többek között nagyrendezvényeinken, projektjeinek, bíztatva őket, hogy részvételükkel ők is alakíthatják, formálhatják Zalaegerszeg kulturális életét.

  • “Alkotóház jó gyakorlatok” – egymástól tanulva

Népi Kézműves Alkotóházak Országos Egyesülete

Egyesületünk részt vett a Népi Kézműves Alkotóházak Országos Egyesületének 2020. feburár 14-15-én megrendezett konferenciáján.

Skrabut Éva elnök asszony “Együttműködés a civil szervezet és az alkotóház között” címmel tartott előadást a Zala Megyei Népművészeti Egyesület és a Gébárti Kézművesek Háza közel 40 éves együttműködéséről, együttéléséről.

Külön öröm volt találkozni a konferencián olyan alkotóházzal rendelkező vagy alkotóházak-ban működő civil szervezetek képviselőinek, közművelődési szakembereinek, vezetőinek jó gyakorlataikat, akikkel egyesületünk szakmai munkája során is folyamatos együttműködésben áll.

  • „Újragondolt Hetés”

A történelmi Hetés viseletének feldolgozása, mai alkalmazása, szlovéniai magyar és zalai népművészekkel, designer bevonásával

EFOP-1.12.1-17-2017-00022 azonosító számon regisztrált „Hálózatépítés az élő néphagyományért – közösségfejlesztés és tudásbővítés megvalósítása a civil társadalom bevonásával a határon átnyúló kulturális kapcsolatok erősítésén keresztül”

2019. évben elkezdődött viselet megújító közösségi projektünk az idei évben folytatódik. A következő alkalomra február 29 – március 1. hétvégi napokon kerül sor.

Az öt alkotócsoportból álló alkotóközösség tovább folytatja a tervezett öltözetek kivitelezését, a Hetési Brand kialakítását.