Zala Megyei Népművészeti Egyesület eseményei

Zala Megyei Népművészeti Egyesület eseményei

 • XIII. Országos Gyermek és Ifjúsági Népi Kézműves Pályázat

Nyugat-Dunántúli Regionális Kiállítása

2019. június 8.

A Zala Megyei Népművészeti Egyesület szervezésében valósult meg a pályázat Nyugat-dunántúlról beérkezett pályaműveinek zsűrizése, az országos kiállításra történő továbbjutások elbírálása valamint a regionális kiállítás megrendezése.

A Zala, Vas, Győr-Moson-Sopron megyékből érkezett pályaművek a korosztályoknak megfelelő magas színvonalú munkáknak bizonyultak, jelentős számban kerültek továbbjutásra az országos zsűri elé.

Többek között az UNESCO világörökségi listába bekerült kékfestő, vagy a helyi tárgyalkotó népművészetet képviselő zalakomári gyöngyösnecc.

 •  „HETÉS- egy nehézsorsú néprajzi tájegység népművészeti kincsei”

2019. július 6 – augusztus 4.

Az NKA Népművészeti Kollégiuma támogatásával kiállítást rendezett egyesületünk Hetés viselet- és szőttes kultúrájának reprezentálására. A kiállításon a Muraszombati Múzeum, a nagykanizsai Thúry György Múzeum és a zalaegerszegi Göcseji Múzeum tárgyi anyagán kívül az elmúlt évtizedekben a Zala Megyei Népművészeti Egyesület tagsága által alkotott, a hagyományos népi viselet, a hímzés és a háziszőttes innovációs alkotásait láthatja a nagyközönség és a szakmában tevékenykedő látogató.

A kiállítás célja Hetés, mint néprajzi tájegység textilkultúrájának átfogó, teljeskörű megismertetése az alkotók és a nagyközönség számára. A kiállítás lehetővé teszi a múzeumi darabok és az élő alkotómunka (a témával foglalkozó alkotócsoportokban elkészített tárgyi darabok) eredményeinek egy kiállításon való felvonultatását, térben és időben egyszerre láthatóvá tételét. Érzékelhetővé vált az a folyamat, amely megmutatja, hogy a magyar népi kultúra és a népi kézműves tevékenység ma és máig is élő és ható.

A Hetés kiállítás egy mérföldkő a néprajzi tájegység textiles hagyományainak felmutatásában és összegzésében. Egyben egy összegző pont, ahonnan a tudás birtokában az alkotók más művészeti szakágak képviselőivel összefogva elindulhatnak a modern tárgyalkotás, tárgymegújító törekvések irányába.

A kiállítás augusztus 4-ig látogatható a Városi Hangverseny- és Kiállítóteremben (Zalaegerszeg, Ady u. 14.)

 • Újragondolt Hetés

„Újragondolt Hetés” – a történelmi Hetés viseletének feldolgozása szlovéniai magyar és zalai népművészekkel, designerek bevonásával – 6 napos tudásátadó tábor

2019. július 8-13.

Az EFOP-1.12.1-17-2017-00022 azonosító számon nyilvántartott „Hálózatépítés az élő néphagyományért – közösségfejlesztés és tudásbővítés megvalósítása a civil társadalom bevonásával a határon átnyúló kulturális kapcsolatok erősítésén keresztül” című projekt keretében Zalaegerszegen került sor a tábor megrendezésére.

A 28 fő részvételével zajló szakmai munkában a tavaszi projektnapokon megszerveződött 5 alkotócsoportban kezdték el a hetési motívumok feldolgozását, tervek készítését, a tervezett ruhák modellezését, a díszítmények megtervezését.

A projekt célja olyan női, férfi valamint gyermekruhák, öltözetek tervezése és megvalósítása, melyek hordhatóvá és hordozhatóvá teszik Hetés csodálatos népművészeti motívumkincsét.

 • Népi Design Stúdió

A stúdióban 11 népművész január óta készült az országos tárgyalkotó pályázatokra.

A stúdió tagjai elkészültek pályázati alkotásaikkal a „Kitesszük a szűrét… és a Kis-Jankó Bori Országos Hímzőpályázatra 14 darab pályamunkával.

A „Kitesszük a szűrét….” pályázaton a zsűri döntése értelmében a benyújtott pályamunkák bemutatásra kerültek a gyűjteményes országos kiállításon Berettyóújfaluban, továbbá azokért csoportos I. díjazásban is részesült a Népi Design Stúdió.

 • Akkreditált képzések

Az akkreditált 120 órás kosárfonó képzésen résztvevő 5 hallgató sikeres záróvizsgát tett.

Az akkreditált 120 órás fafaragó szakkörvezetői képzésben résztvevők számára az elméleti és a gyakorlati oktatás befejeződött, készülnek az év második felében szervezett záróvizsgára.

Az akkreditált 120 órás kézi hímző képzés hallgatói a képzési tematika 60 óráját teljesítették, a további szakmai alkalmak a második félévben folytatódnak.

 • V. Országos Kovácsművészeti Szaktábor

2019. június 14-21. és június 22-27.

Az idei évben ismét két hétig vették birtokba a kovácsműhelyt Zalaegerszegen a tábor résztvevői. A kezdő szintű kovácsművészeti szaktábort a rá következő héten a haladó, már gyakorlott kovácsok töltötték be. A szakmai táborokban 17 fő vett részt 3 oktató szakmai irányításával.

A tábor szakmai partnere – a korábbi évekhez hasonlóan – a Magyar Kovácsmíves Céh volt.

 • Jurtafelújító tábor

2019. június 22-27.

Az idén nyáron a Gébárti Kézművesek Háza kiállítóterében végleges, állandó helyet kap az 1996-ban, az egyesület tagságának szakmai irányításával és munkájával, valamint számos önkéntes segítségével megépített honfoglaláskori jurta.

A jurta tetőlapjain elhelyezkedő „füleket” cserélték és nemezelték újra a tábor résztvevői, valamint a tető nemezek szegő fonását erősítették vissza a jurtát borító nemezlapokra.

A jurtatábort a Csoóri Sándor Alap támogatta.

 • A rokkától a szövőszékig – Országos Komplex Jellegű Fonó- és Szövőtábor

2019. július 1-5.

Az idei évben új helyszínt választottunk a fonótáborunknak, mely már a hetési szőttes készítés alapismereteinek továbbtanítását is célozta.

Zalaszombatfán, a Hetési szőttes tudásátadó workshop helyszíne megfelelő környezetet biztosított a komplex tábor megrendezéséhez.

Az idei évben a gyapjú-, len- és kenderfonás volt a fő téma a fonócsoportban, a szövőcsoportban pedig a paraszt szövőszékkel és a hetési szőttesmintákkal ismerkedhettek meg a résztvevők. Mindemellett szakmai előadások is gazdagították nemcsak a tábori programkínálatot, de a már gyakorlott fonók és szövők szakmai tudásanyagát is.

A tábort az NKA Népművészeti Kollégiuma támogatta.

 • Játszóházi foglalkozások a Szepetneki Általános Iskolában

2019. június 25.

Az általános iskola 2-5 évfolyama számára játszóházi foglalkozásokat tartottunk Szepetneken 25 gyermek részére. Az érdeklődő gyermekek a körmöcskézést, a nemezelést, a kosárfonást és a kötélverést próbálhatták ki.

 • Egerszeg Fesztivál

2019. június 7-10.

Az idei évben is részt vett egyesületünk a zalaegerszegi Egerszeg Fesztiválon. A fesztiválon kézműves mesterség bemutatókat tartottak: korongozás, fonás, hordókészítés, csipkeverés, szálasanyag feldolgozás témákban, emellett kézműves kirakodóvásárral fogadtuk a fesztivállátogató közönséget.

A mesterségbemutatók alatt

 • Falunap Zalaszombatfa

2019. június 23.

A Csoóri Sándor Alap támogatásával működtetett Hetési szőttes tudásátadó workshopnak helyszínt adó Zalaszombatfára meghívást kapott egyesületünk a közösségi falunapra.

Fonás, szövés, nemezelés játszóházi foglalkozásokat biztosítottunk az érdeklődők számára.

 

 

KONTRASZTMÓD:
BETŰMÉRET