A Tolna Megyei Népművészeti Egyesület 2019-2020-as programjait és szakmai munkáját a konstruktív, egymást kiegészítő, sokrétű szakmai koordináció jellemzi. E mellett Egyesületünk a többéves hagyományok alapján megrendezett események és pályázatok mellett, a szervezet tagságának szakmai és személyes fejlesztését tűzte ki célul.  

  • Programok és együttműködések 2019

Az elmúlt évben a közel félszáz saját, illetve regionális szakmai szervezést igénylő rendezvényeink fesztiválokon, mesterségbemutatókon, szakköri képzéseken, megyei és országos eseményeken folytak.

Részt vettünk a Komatál, valamint a Gyermek- és Ifjúsági Népi Kézműves pályázat és kiállítás regionális szervezésében. Kapcsolódva az NMI és a NESZ által szervezett kulturális közfoglalkoztatottaknak szóló népi kézműves képzéshez, alkotóink Tolna -és Somogy megyében négy helyszínen adták át tudásukat.

2019-ben számos településen mutattuk be a régióban ma is tevékenykedő kézművesek alkotásait kiállítások, viselet- és mesterségbemutatók keretében. Kölesden, Szekszárdon és a budapesti Mesterségek Ünnepén a megyében élő alkotókkal, Szentendrén, Kaposváron, Cegléden és Szabadkán pedig a sárközi kézműves hagyományokkal ismertettük meg a közönséget.

Egyesületünk megyei és országos megjelenése, valamint tagságunk szakmai fejlődése érdekében Budapesten, Békéscsabán, Zalaegerszegen és Mezőkövesden vettünk részt országos és regionális konferenciákon. Ezek az események nagyban hozzájárulnak a népi kézművességgel foglalkozó tagjaink szakmai fejlődéséhez, valamint a kézművesség egészét érintő problémák megvitatásához.

Az Egyesület tagságának országos szintű regionális szakmai zsűrijét Szekszárdon szervezetük meg, mely során a 19 alkotó 80 munkája közül, 63 alkotást értékeltek a szakemberek; Ajándéktárgy kategóriát 1, Míves Termék kategóriát 30 (hagyományos 22, modern 8), míg Mester Remek kategóriát 32 alkotás (hagyományos 20, modern 12) kapott. A szakemberekből álló zsűri útmutatásai, kritikai, de segítő szándékú megjegyzései a színvonalas népi kézműves tárgyak elkészültét segítik. 

  • Közhasznú tevékenységeink

A tavalyi évben is folytattuk a közhasznú feladatellátás területén a Szellemi Kulturális Örökség Nemzeti Jegyzékére 2012-ben felkerült Sárköz népművészetének védelmét, ápolását és szakmai koordinálását. Egyesületünk sikerrel mutatta be a sárközi falvak kézműves, zenei- és tánchagyományait, a Szellemi Kulturális Örökség Igazgatósága által szervezett Nemzetközi Örökség Fesztiválon és a kaposvári Kulturális Örökség Napokon. Az egyesület tagjai közül 35 alkotó képviselte a sárközi népművészet egyes elemeit, köztük a népi ékszer készítés, a szövés, a hímzés és a viseletkészítés szakágakban, a tájegység néprajzi értékeit is bemutatva.

Ehhez kapcsolódva felkérésre részt vettünk Cegléden a Ceglédi Galériában általunk rendezett Sárköz címet viselő kiállítással, melynek múzeumpedagógiai programjai nagyban hozzájárultak Sárköz jobb megismeréséhez.

Egyesületünk fontosnak tartja a népi kézművességgel foglalkozó alkotó közösségek szakmai támogatását. A megye 14 településén tevékenykedő szövő-, hímző-, kézműves szakkörök munkáit segítettük vetített képes előadásokkal és tervezési gyakorlatokkal. Sikeres Csoóri-pályázatunknak, valamint a Hagyományok Háza hálózati munkájába való bekapcsolódásnak köszönhetően 8 helyszínen indítottunk népi kézműves szakmák visszatanítását szolgáló szakköröket, szövés, bőrművesség, rojtkötés, gyöngyfűzés, hímzés és tutyikötés szakágakban.

  • Egyesületi programjaink

Az Tolna Megyei Népművészeti Egyesület tagságának összehívása az alkotók megyei szétszórtsága okán mindig nagy kihívást jelent. Az elszigeteltség és elöregedés a szakmai eszmecserék lehetőségét is korlátozza. Ezért az Egyesület 2019-ben is több csoportos kirándulást szervezett a tagok számára. Utazásaink között szerepelt a lakitelki Komatál kiállítás meglátogatása, valamint két alkalommal szerveztünk közösségépítő és kapcsolaterősítő találkozót.

Tagságunk közösségi életét megmozgató előadássorozatot indítottunk, melynek célja, a tagok egyéni és alkotói munkásságának bemutatása volt. A tagok által tartott előadások egymás személyes és szakmai tevékenységének jobb megismerését szolgálja, inspirálva a közösség szorosabb együttműködését.

  • 2020-as célkitűzéseink

A Tolna Megyei Népművészeti Egyesület 2020-ban is folytatja szakmai munkáját. Idén a Csoóri Sándor pályázaton nyert támogatásból 6 kézműves szakkört indítottunk, ahol hímzést, bőrművességet, tutyikészítést, csuhékészítést, valamint gyöngyfűzést és szövést tanulhatnak a résztvevők 60 órás foglalkozásokon. A megye kisebb településeire is eljuttatva és visszatanítva népművészeti hagyományainkat március 14-ig 2 szakágban sikerült megvalósítani szakköreinket nagy sikerrel.

Az jelenleg fennálló egészségügyi kataklizma miatt programjainkat át kellett szerveznünk. Ugyanakkor Nézzünk körül a nagyvilágban című online szakmai újságunkat el tudjuk kezdeni. Fórumunk célja tagságunk szakmai aktivitásának felélesztése olyan kulturális, történelmi, képzőművészeti és társadalomfilozófia témák körbejárásával, melyek szakmai és személyes inspirációt adnak alkotói tevékenységükhöz. Közösségünk fejlesztését további két szakmai kirándulással, valamint alkotói pályázattal szeretnénk erősíteni.

2020-ban nyomtatott oktatókönyvben szeretnénk bemutatni a Tolna megyei sváb tutyikötés mesterségét A Tolna megyei németek tutyi viselete címmel.

Az idei évben a vírusjárvány miatt elmaradt közgyűlésünket előreláthatóan ősszel, éves programjainkat pedig az alábbi időpontokban szervezzük meg:

Az Országos Népművészeti Kiállítás Dél-dunántúli pályázati kiírásának nevezési határidejét 2020. június 30-ig meghosszabbítottuk, melyhez a csatolt jelentkezési lapokat agnes.komjathi@gmail.com címre kérjük elküldeni vagy postai úton a Tolna Megyei Népművészeti Egyesület, 7100 Szekszárd, Pf.: 385. címre.

Az esemény régiós zsűrizése 2020. szeptember 10-én, a szekszárdi Babits Mihály Kulturális Központ Parászta termében, a kiállítás megnyitóját pedig 2020. szeptember 18-án, délután 14.00 órakor tartjuk.

A VII. Berekai Éva Nép Ékszer Pályázat kiállítás megnyitóját és konferenciáját 2020. november 28-án szervezzük meg.