Örömmel értesítünk Benneteket, hogy a Népművészeti Egyesületek Szövetsége által a Csoóri Alaphoz benyújtott „Mester és Inas” pályázatunk támogatásban részesült.

A „Mester és Inas” projekt egy olyan tudás átadó, tudás bővítő program, amelynek célja, hogy a nagy szakmai múlttal és tapasztalattal rendelkező Népművészet Mesterei a fiatal alkotók részére szakmai tapasztalatcserét biztosítsanak, átadják meglévő tudásukat és megismertessék az adott kézműves szakma fogásait.

A projektben max. 20 fő Népművészet Mestere vehet részt, akik saját műhelyükben 20 – 40 év közötti 1 – 2 fiatal alkotót fogadnak, akik a projekt keretében 50 órán keresztül tanulhatnak az adott kézműves szakma legjobbjaitól.

Nagyon fontos, hogy minél több fiatal elsajátítsa a népi kismesterségek elméleti és gyakorlati ismeretanyagát, felismerje ennek társadalmi hasznosulását, a megszerzett ismeretek birtokában utánpótlás szerepét töltsék be a népi kézművességben.

A projekthez csatlakozni az alábbi dokumentumok megküldésével lehet:

  • 50 órás programterv bemutatása
  • műhely szakmai hátterének, felszerelésének bemutatása
  • a fogadni kívánt inas/inasok szakmai önéletrajza ( életkor: 20 – 40 év között )

A projekt ideje alatt a fiatal alkotók által készített alkotásokból kiállítás nyílik a Mesterségek Ünnepe rendezvényen, melynek időpontja: 2020. augusztus 20 – 23.

Részvételi tudnivalók

Projektben résztvevő Népművészet Mestere tiszteletdíja: bruttó 500.000 Ft/fő

A NESZ és a Népművészet Mestere szerződésben rögzítik a vállalt feladatokat. Az összegről a Népművészet Mestere oktatás jogcímmel számlát állít ki, melynek tartalmazni kell minden olyan költséget, amely az inas oktatásával kapcsolatban felmerül

Fontos: A számlázó vállalkozásának adószáma nem kezdődhet 7-el, mert azt számfejteni kell. A 7-el kezdődő adószámos vállalkozást abban az esetben tudjuk elfogadni, ha az egyéni vállalkozás, és fel van tüntetve az egyéni vállalkozás – valamint a nyilvántartási száma. Minden más vállalkozás elfogadott.

Megvalósítás időpontja: 2020. január 1 – 2020. június 30. (Ebben az időintervallumban kiállított számlákat tudjuk befogadni.)

Jelentkezők köre: Tárgyalkotó népművészek, akik rendelkeznek a Népművészet Mestere elismeréssel és a NESZ valamely tagszervezetének tagja

Beküldési határidő: 2020. január 10.,24.00 óra, a később érkezett jelentkezések érvénytelenek

Beküldési cím: neszfolk@nesz.hu

Döntés: 2020. január 15., a NESZ Elnöksége

Beszámoló benyújtása: Az oktatás befejezését követő 1 héten belül, de legkésőbb 2020. június 30 – ig a neszfolk@nesz.hu email címre. A szakmai beszámolónak tartalmaznia kell min. 1 oldal szöveges beszámolót, amelyben részletesen le van írva, hogy az oktatás ideje alatt milyen szakmai tapasztalatokkal gazdagodott a fiatal alkotó valamint a megvalósult részletes munkaprogram. Továbbá csatolni kell min. 5 db fotót, amely a műhelymunkát dokumentálja.

Jelentkezési lap – Mester és Inas program 2020.