• Tanulmány

A napokban kerül publikálásra  az a tanulmány, melyet  Debreceni Egyetem egy fiatal doktorandusza „A Debreceni Népi Kézműves Fesztivál és alkotóinak helyzete” címmel készített. A kérdőíves felmérést 2021 őszén, a fesztiválon részt vevő egyesületi tagok körében végezte a kutató. Konklúziója szerint az évente megszervezett fesztivál hatása jelentős a város kulturális társadalmi életére, különösen a népművészeti örökség népszerűsítése  a fogyasztói szokásokra gyakorolt hatása révén. A vizsgálat kvantitatív kutatás segítségével feltárja, hogy milyen népi kismesterségek léteznek és termelnek még ma is, piacra. Bemutatja, hogy milyen a szakmák gyakorlóinak nem és kor összetétele, kézműves tapasztalata, milyen üzleti erősségeik és gyengeségeik vannak. Feltárja, hogy  vannak-e működési, pénzügyei vagy egyéb problémák, mennyire élnek az internet adta értékesítési és reklámozási lehetőségekkel. A dolgozat kiemelten foglalkozik a fesztivált 2021 óta megszervező Debreceni és Hajdú-Bihar Megyei Népművészeti Egyesület bemutatásával is. Kitér az egyesület küldetésének ismertetésére, közösségi és szakmai eredményire. A kutató az egyesület jövőben munkájára vonatkozóan rendkívül hasznos következtetéseket és javaslatokat tesz.

  • Jubilál a nádudvari népi kézműves oktatás

A Debreceni és Hajdú-Bihar Megyei Népművészeti Egyesület a nádudvari oktatási intézménnyel annak alapítása óta szoros szakmai és baráti kapcsolatokat ápol. Utánpótlásunk legfőbb forrása a szakgimnázium, felnőtt tagjaink nagy része ott szerezte első vagy második kézműves szakmáját. Több nemzetközi és hazai rendezvényt partnerkapcsolatban valósítottunk meg, közös nyári táborokat szerveztünk és szervezünk ma is.

Május 12-én a jubileum alkalmából a Nádudvari Népi Kézműves Szakgimnázium és Kollégium valamint a Berettyóújfalui Tankerületi Központ ünnepséget szervezett a helyi Ady Endre Művelődési Központban.

Az intézménybe belépőket a kiállító teremben a most ott tanuló diákok alkotásaiból rendezett kiállítás fogadta. A színház teremben köszöntők hangzottak el: Hajnal Gabriella az Klebelsberg Központ elnöke, az EMMI delegáltja, Bodó Sándor államtitkár, a térség országgyűlési képviselője, Pajna Zoltán  a HBM Közgyűlés elnöke, Maczik Erika a település polgármestere, Majosi Pálma tankerületi igazgatótól.  A színház teremben „Seregélytánc” címmel az iskola színjátszó köre tagjainak előadásában egy csodálatos mese átdolgozásban gyönyörködhettünk, melyet árnyjátékban fogalmaztak meg a fellépő diákok.  A produkciót Berecz András gyűjtése alapján Benő Tamás az iskola szakoktatója és a diákok állították össze és adták elő.  A délelőtti programot a növendékek alkotásaiból rendezett nagy sikerű divatbemutató és közös tánc zárta. Az ünnepségen részt vevő meghívott vendégek, a hajdani diákok, a korábban ott oktató mesterek, a népi kézművességgel foglalkozó egyesületek, alapítványok rendkívüli élményekkel gazdagodtak.  Megerősödött bennük az a vélemény, hogy Nádudvaron nagyon jó kezekben van népi kézműves örökség tovább éltetése.

  • Bővül székházunk…

Egyesületünk székháza, alkotóháza, a Népi Mesterségek Háza új műhelyekkel bővül. Debrecen város jóvoltából megkaptuk működtetésre a Hatvan u. 57 sz. alatti régi cívis ház újabb részét. A 64 m2-es lakásban a renoválás után további népi kézműves műhelyekben indulhat meg a tevékenység.

Május 27-én a Tiszta Forrás Hímző Kör meghívására a Jászságból érkeznek hímző szakemberek a Népi Mesterségek Házába. A szakmai tapasztalatcsere  során a vendégek rögtönzött kiállításon ismerkednek meg a Hajdú-bihari vászonhímzésekkel. A jellegzetes megyei motívumokat mintakendőre rajzolva viszik majd haza. A vendégek is bemutatják a Jász mintákat, a használatos alapanyagokat, fonalakat.

A látogatást debreceni városnézés, múzeum látogatás gazdagítja majd.

  • Júniusi előzetes

2022. június 11-én rendezik meg országosan és a határon túl is azonos napon a Csoóri Fesztivált. Ezeken a rendezvényeken azok a közösségek lehetnek jelen, akik a Csoóri Sándor Alap pályázatain eredményesen szerepeltek. A tervezett program szerint a Debrecenben a Református Nagytemplomban tartott istentisztelet után Kossuth téren felállított színpadon néptánc és népzenei együttesek mutatják be produkcióikat. A téren a színpad mellett a DHBMNE alkotóinak bemutatóját tekinthetik meg és népi kézműves foglalkozásokon vehetnek részt az érdeklődők. A megyei programot a Hajdú Táncegyüttes vezetője, Tiszai Zsuzsa koordinálja.

Június 12-én lesz a DHBMNE juniálisa az egyesületi székház kertjében. Az egész napos program a 40 éves jubileumi ünnepség sorozat nyitó rendezvénye lesz.

Június 25-én Hajdúsámsonban a Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Művelődési Ház és kiállítóhely lesz a helyszine a „II. Cifrán, szűrösen” konferenciának. A rendezvény szakmai partnere a Debreceni és Hajdú Bihar Megyei Népművészet Egyesület, a Déri Múzeum és a Nyíradonyi Móricz Zsigmond Művelődési Ház.