Békés Megyei Népművészeti Egyesület eseményei

Békés Megyei Népművészeti Egyesület eseményei

Hírek, események:

A Békés Megyei Népművészeti Egyesület titkára, Dr. Illés Károlyné Magyar Arany Érdemkereszt állami kitüntetésben részesült március 15.-e alkalmából. Gratulálunk neki!

„Társadalmi érzékenyítés és tudásátadás a népművészetben” Jó gyakorlatok a néphagyományban – ezzel a címmel szervezett hálózati konferenciát a Hagyományok Háza Békéscsabán 2019. március 20-22 között. A Hagyományok Háza minden évben máshol szervez konferenciát, ebben az évben Békéscsabára esett a választás, hiszen itt a kézművesség és a néptánc egyszerre van jelen. A határon túli és a magyarországi szakemberek előadásokon, valamint műhelyfoglalkozásokon mutatták be munkájukat az érdeklődőknek. A szakmai programok mellett kiállítás, és műsoros estek is gazdagították a résztvevők számára az eseményt.

2019. márciusában egyesületünk 68 eseményt valósított meg önállóan, partnerként, vagy szolgáltatóként.

Március 9-10-én, illetve 30-31-én előzetesen meghirdetett képzéseink zajlottak.

9-10-én 5 csoportban folytatódtak akkreditált 60 és 120 órás képzéseink, továbbá bőrműves, fazekas és nemez szakágakban alap- illetve továbbképzések valósultak meg.

30-31-én 5 csoportban ismét folytatódtak az akkreditált 60 és 120 órás képzések, illetve nemez alap- és továbbképzés is zajlott.

Az akkreditált képzések május 18-án vizsgával zárulnak, így csoportjaink már nagyon készülnek, hiszen már csak kevés képzési alkalmuk maradt addig a munkák befejezésére.

Három EFOP projektünk folyamatosan zajlik, ezeken belül márciusban is folyamatosan szerveztük meg a projektek tervezett eseményeit.

EFOP 3.3.2-16-2016-00010

A projekt keretében 2019 januárjától új művészeti csoportok indultak 7 partnerintézménynél, Békéscsabán, Békésen, Békéssámsonban, Nagybánhegyesen, óvodában, általános iskolákban és fogyatékkal élők számára.  Júniusig 15 alkalommal, minden helyszínen alkalmanként 10 fővel tartanak foglalkozásokat, melyeken sokszínű tevékenység folyik.

Az előző félévi munkákat projekt-mérföldkő keretében értékeltük. A hatásvizsgálataink szerint az iskolákban működő művészeti csoportok részben a manuális tevékenykedtetéssel fejlesztették a résztvevők készségeit, részben a népi kézművesség megismertetésére, megszerettetésére irányultak, s ami szintén fontos, a közösségben végzett munkát is „megízleltették” a gyerekekkel.

EFOP-3.7.3-16-2017-00075

A „Használható hagyományok – népi kézműves tudás átadása” című – EFOP-3.7.3-16-2017-00075 azonosítószámú projekt keretében folyamatosak a tudásátadási alkalmak:

Február végéig működött a projekt keretében Battonyán a hímző művészeti csoport, és bőrműves csoport, munkáikat a battonyai könyvtárban megnyílt kiállításon tekinthette meg a megnyitón megjelent szépszámú érdeklődő. A zárókiállításon mindkét művészeti csoport tagjai emléklapot vehettek át.

BEOL cikk

Külön öröm, hogy először a hímzők döntöttek a szakköri keretek közt történő továbbműködés mellett, majd a bőrösök is így döntöttek, s így ezek a közösségek továbbra is gazdagítják a települést.

Művészeti csoportjaink havonta 3 alkalommal, alkalmanként 4 órában, a foglalkozássorozatok havonta 2 alkalommal, alkalmanként 3 órában, a műhelyfoglalkozások pedig havonta egy alkalommal, 5 órában valósulnak meg, Február-márciusban új helyszínek és szakágak is bekapcsolódtak, hiszen 7 új csoport kezdte meg egyéves működését Szegeden, Kecskeméten (2 db), Körösnagyharsányban, Kötegyánban, Csanádpalotán és Gyulán. Tapasztalatunk az, hogy minden helyszínen akár a kétszeres tervezett létszámot is meghaladja a jelentkezők száma, láthatóan nagy az igény az ilyen típusú tevékenységekre.

EFOP-1.3.5-16-2016-000026

Folyamatosak a Békés Megyei Népművészeti Egyesület által megvalósítás alatt álló EFOP-1.3.5-16-2016-000026 azonosítószámú „Közösségek fejlesztése a népművészet eszköztárával Békés megyében” című projekt tevékenységei.

Márciusban összesen 8 alkalommal „Kisközösségek a helyi hagyományokért – szakmai találkozó” valósult meg 6 településen. 6 helyszínen, Békéscsabán, Mezőkovácsházán, Tótkomlóson, Nagybánhegyesen, Telekgerendáson és Újkígyóson.

Szolgáltatások:

Szolgáltatóként közreműködve, 2018 novembertől Mezőberényben népi kézműves tanfolyamok lebonyolítását végezzük mézeskalácskészítő és nemezkészítő szakágakban. Ugyanitt januárban elindultak a kosárfonó és népi ékszerkészítő tanfolyamok is. Márciusban minden csoport 2 alkalommal is tartott foglalkozást. A tevékenységek nagyszámú résztvevőt vonzottak.

Március 15-én hagyományosan – az alkalomhoz illeszkedő – játszóházi foglalkozásokkal vett részt egyesületünk a városi ünnepi programon.

Programelőzetes:

Meghirdettük a hagyományos nyári népművészeti táborokat:

Az országban, a régiónkban és megyénkben a kulturális értékek között meghatározó helyet foglal el a szellemi és a tárgyformáló népművészet.  A meglévő értékeket szeretnénk továbbéltetni, ezért a népművészet egészét átfogó Komplex Népművészeti Tábort szervezünk, amely 2019-ben 30. alkalommal kerül megrendezésre. Meggyőződésünk, hogy akár egy településen, akár a térségben a népművészet egységként van jelen, a különböző ágak egymást kiegészítik, átszövik.

  1. július 15-20 között Békéscsabán, az Iskolacentrumban rendezzük meg a Komplex Népművészeti Tábort, mely a következő táborokat foglalja magában:

XVI. Dél-alföldi Gyermek Népi Kézműves Tábor,

XXVI. Nemzetközi Fafaragó Alkotótábor,

XXX. Országos Felnőtt Népi Kézműves Tábor,

VII. Dél-alföldi Ifjúsági Népi Kézműves Tábor

XXIII. Határok Nélküli Néprajzi Népfőiskola.

A népművészeti táborok célja a népi tárgyformálás, a népi kismesterségek területén dolgozó egyéni alkotók és alkotóközösségek vezetőinek képzése.

A résztvevők az egy hét alatt megismerkednek a magyar népművészet számukra még ismeretlen területeivel, illetve meglévő tudásukat, gyakorlati jártasságukat bővíthetik. A táborok szabadidős programjai lehetőséget kínálnak az alkotóknak közösségi élmények megélésére, új ismeretek megszerzésére, de kedveznek a szakmai kapcsolatépítésre, barátságok kialakítására is.

Szeretettel várjuk az érdeklődőket táborainkban.

BŐVEBB INFORMÁCIÓ: Békés Megyei Népművészeti Egyesület, 5600 Békéscsaba, Orosházi út 32. 30/299-7789 info@bmne.hu, www.bmne.hu

A részletes felhívás és a jelentkezési lehetőség elérhető honlapunkon 

 

KONTRASZTMÓD:
BETŰMÉRET