Egész életen át tartó tanulás program

Avant – Crafts/New models for VET in art crafts

A Szövetség küldöttgyűlésén röviden már tájékoztatás hangzott el a NESZ részvételéről a Leonardo pályázatban.

Az alábbiakban részletesebben taglaljuk részvételünket.

A projekt témája:

A kézművesség és iparművesség vonatkozásában a szakmai oktatás és továbbtanulás módozatainak széles skálájával találkozunk Európa-szerte, de ezek közül nem mindegyik bizonyul sikeresnek, az elmaradás főként a középfokú-képzés és továbbképzés terén számottevő.  Sajnálatos az is, hogy a legtöbb esetben nincs összhang a szakmai képzés és a munkaerő-piaci igények között.  Az Avant-Crafts projekt célja az egymástól való tanulás, a jó és eredményes gyakorlati módszerek elsajátítása a duális oktatási modell kidolgozásához; vagyis az oktatás megtervezése úgy, hogy optimálisan kapcsolódjon a munkaerőpiachoz.

Partner intézmények

–  Fondazione di Firenze per L’artigianato Artistico

–  STIC Wirtschaftsfoerdergesellschaft MOL MBH

–  Institut National des Métiers d’Art

–  The Sheffied City College

–  Union of Bulgarian Black Sea Local Authorities

–  Népművészeti Egyesületek Szövetsége

Mobilitások alkalmai

  1. 2013. október 16 – 18. Olaszország

téma: A project bevezetése

  1. 2014. január 28 – 31. Olaszország

téma: Szakképzés és szakmai gyakorlat – jó példák

  1. 2014. június 3 – 5. Németország

téma: Szakmai tanácsadás és szakmai gyakorlat

  1. 2014. október 7 – 10. Anglia

téma: A szakoktatás és a kis-  és közép vállalkozások közti együttműködési modellek bemutatása

  1. 2015. január 13 – 16. Franciaország

téma: A szakoktatási modellek bemutatása a jövőbeni igények, szakmai elvárások  jegyében

  1. 2015. április 14 – 17. Bulgária

téma:  A projekt befejezése és értékelése

Az első mobilitáson Firenzében a projectvezető firenzei fél ismertette a project mibenlétét, majd a projektben résztvevő partnerek bemutatkozását követően rögzítették a menetrendet. A második és a harmadik mobilitáson szerzett tapasztalatokról és a szakoktatáshoz kapcsolódó jó példákról tájékoztattuk a NESZ elnökségét és a partner szervezeteket. A firenzei és a berlini mobilitás közötti időszakban született meg a döntés a NESZ részéről, hogy a Hagyományok Házával (az Emberi Erőforrások Minisztériuma háttérintézményével) együtt nemzetközi konferenciát szervezzünk, amelyen részt vehetnek a projektben résztvevő országok és szervezetek. A konferencia témáját is a projekt tematikájához igazítottuk. A projektben résztvevő országok képviselői közötti kapcsolat az eddigi három mobilitás alatt fokozatosan pozitív irányba mozdult. Ennek eredményeként az egyes intézmények vezetői és munkatársai közül sokan jelezték, hogy részt szeretnének venni a NESZ legnagyobb éves rendezvényén, az immár nemzetközi szinten is elismert  Mesterségek Ünnepén. Az esemény kiváló lehetőséget biztosít ahhoz, hogy a projekt résztvevői a gyakorlatban is megtapasztalhassák azt, hogy Magyarországon hogyan és miként történik meg a kézműves-mesterségek átörökítése.

A partnerség eddigi eredményei közé tartozik az is, hogy olyan oktatási modelleket tudtunk megismerni a második és a harmadik mobilitáson, amelyek átvétele hasznos lehet a magyarországi gyakorlatban is.  Mivel a NESZ tagszervezetei közé tartoznak azok a népművészeti szakközépiskolák, amelyek biztosítják a hagyományos kézműves szakmák utánpótlását, az újonnan megismert oktatási modellek segítségével hatékonyabbá válhat oktatási tevékenységük.  Tudjuk az, hogy ezt nem lehet egyik napról a másikra megvalósítani, és az is világos előttünk, hogy illetve, hogy az oktatási rendszerbe kell — szerves módon — beépíteni az új tapasztalatokat.  Ezért szerepel a terveinkben az, hogy a Mesterségek Ünnepéhez kapcsolódóan a projektben résztvevő NESZ és  a Hagyományok Háza  — az utóbbi,  mint a hagyományos kultúrával foglalkozó kiemelt nemzeti intézmény –, közös nemzetközi konferenciát szervez  „A hagyományok átörökítésének jó példái – fókuszban a fiatalság” címmel. A konferenciára meghívtuk a projektben résztvevő országok képviselőit. Irányító hatóságok vezetői, döntéshozók is lesznek a meghívottak között, amellyel az a célunk, hogy első kézből tájékozódjanak szakmai kérdésekről, például a kereslet és kínálat összefüggéseiről.

Az Avant Craft a NESZ kiemelt nemzetközi projektjei közé tartozik. Nemcsak azért, mert lehetőséget nyit a további nemzetközi együttműködésre (ilyen például  a Mesterségek Ünnepére történő  meghívás) hanem azért is mert, olyan ismeretek birtokába jutunk általa, amely gazdagíthatja a munkánkat a jövőben.

Eredményesnek értékeljük a részvételünket; már a harmadik találkozón kiderült, hogy Magyarország megbízható partner,  hogy a mi tapasztalataink, és a  szakmai tudásunk ugyanúgy hozzájárulhat a projekt sikeréhez, mint a többi résztvevő országé.

A NESZ honlapján megjelenítjük a projekt facebook-oldalát is. Megtekinthető a www.facebook.com/avantcrafts?ref=hl – on, így  tagszervezeteink és a tagjaink is tájékozódhatnak a projekt részleteiről.

A projekt szakmai anyagai megtekinthetők a dropbox felületen: www.dropbox.com

Felhasználónév: avantcrafts2014@gmail.com

Jelszó: leonardo2014

Duális képzés Németországban.

Kézműves képzés Németországba

Magyar nyelvű katalógus