PÁLYÁZATOK

  • ZALAEGERSZEGI ORSZÁGOS FAFARAGÓ PÁLYÁZAT ÉS KIÁLLÍTÁS, VII. ZALAEGERSZEGI ORSZÁGOS FAFARAGÓ KONFERENCIA

Támogató: Csoóri Sándor Alap, NKA Népművészeti Kollégiuma

Egyesületünk 2022. május 20-22. között rendezi meg a VII. Zalaegerszegi Országos Fafaragó Pályázat és Kiállítást és a VII. Zalaegerszegi Országos Fafaragó Konferenciát.

A pályázat témái:

  1. „Természetes anyagok és hagyományos népi kézműves technikák együttes megjelenítése használati és lakberendezési tárgyakon”

Célja: a használati eszközök és lakberendezési tárgyak funkciójának megújításával és a felhasznált alapanyagok kombinációival új, innovatív tárgyak létrehozása, ezzel elősegítve a szakmai együttműködéseket a különböző népi kézműves szakágak között, előtérbe helyezve a közös alkotások létrehozását.

  1. „Kéziszerszámok a XXI. században”

Célja: A fafaragó kézműves szakma számára a kéziszerszámok elérhetővé tétele, szakmai kapcsolatrendszer kialakítása.

A „Természetes anyagok és hagyományos népi kézműves technikák együttes megjelenítése használati és lakberendezési tárgyakon” pályázati felhívásra olyan alkotásokat várunk, ahol a fafaragó szakma egy másik népi kézműves szakmával, kismesterséggel együtt dolgozva, közösen alkotva, legalább 2 alapanyagfajta felhasználásával készülnek el a használati és lakberendezési tárgyak.

A konferencia témája:

Ácsolt technikával készült használati tárgyak és megújítási lehetőségeik

Célja: találkozási lehetőség biztosítása a magyar tárgyalkotó népművészetben tevékenykedő fafaragóknak. Szakmai tapasztalatcsere, tudásátadás: az ácsolt technika és annak alkalmazása a használati tárgyakon.

A szakterület aktualitásainak megvitatása a Népművészeti Egyesületek Szövetsége Faműves Szakmai Bizottsága tagjainak részvételével.

A VII. Zalaegerszegi Országos Fafaragó Pályázatra benyújtott pályaművek értékelése.

A pályázati felhívás, a konferencia programja és a jelentkezési lapok letölthetők az alábbi linken:

Blogoljunk :: amestervalaszol

  • „HAGYOMÁNYBÓL DIVATOT” PÁLYÁZAT

Támogató: NKA Népművészeti Kollégiuma

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata

A pályázat célja: a történelmi Zala vármegye területén kialakult népi viseletek, öltözetek, paraszt-polgári viseletek kutatása, feldolgozása, mai, hordható viseletté alakítása, modern megjelenítése.

A pályázatra olyan alkotásokat várunk, ahol a viselet és viselet kiegészítő készítésével foglalkozó népművészek a különböző textil és egyéb alapanyagokat, azok sokrétű felhasználását – saját készítésű vagy vásárolt alapanyagokból – képesek bemutatni, illetve az egyes viseleti, valamint öltözeti darabokat, kiegészítőket a hagyományos motívumkincsből kiindulva feldolgozni, a hagyományos népművészeti jeleket még hordozó, mindemellett örömmel viselhető, kényelmes öltözetekké formálni.

A pályázat témája: a történelmi Zala vármegye, tehát a mai Zala megye határain túllépve Veszprém, Vas, Varasd és Somogy vármegye határvonalán belüli néprajzi, népművészeti viseletkultúrája.

A pályázat teljes felhívása, a jelentkezési lapok letölthetőek az alábbi linken:

hagyomanybol_divatot (webnode.hu)

  • MEGYEI KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATELLÁTÁS – Hagyományok Háza Megyei Hálózat

HAGYOMÁNYOK HÁZA TELEPÜLÉSI PROGRAM 2021

A Hagyományok Háza Megyei Hálózata partnereként a 2021.évben Hagyományok Háza Települési Programot dolgoztunk ki, melynek keretében 2021. szeptember hónaptól kistelepülési népi kézműves szakköröket indítottunk.

A szakköri foglalkozások a kosárfonás, zalai hímzés, gyöngyösnecc-készítés és a hetési hímzés tudásátadására alapoztak.

A szakkörök azokon a településeken indultak be, ahol annak idején kialakultak azok a jellegzetes helyi sajátosságok, melyek Zala megye néprajzi sajátosságai is egyben.

Így a 11 hetési település közül Bödeházán a hetési hímzést tanítottuk vissza, Zalakomárban a gyöngyösnecc készítést, Nován „Göcsej Szívében” a zalai fehér hímzést, Gutorföldén és Reszneken a kosárfonást, hiszen mindkét település volt már előzménye a tudásátadásnak: Gutorföldén 2019-ben szálasanyag feldolgozó szakkört indítottunk, Reszneken 2017-2019 között akkreditált 60 és 120 órás kosárfonó képzést bonyolítottunk le.

Pályázatot írtunk ki egyesületünk népművészei számára a Hagyományok Háza Települési Program 2021 keretében meghirdetett Alkotóközösségek működtetése – szakköri foglalkozásvezető feladatok ellátására pályázat keretében.

Zala megye kistelepülésen élő, vagy kistelepülési kapcsolattal rendelkező népművészei a zalai értékekre alapozva fafaragás, szövés, tojásírás, mézeskalács készítés, hímzés, komplex foglalkozássorozat, bőrművesség témakörökben nyújtottak be igényes szakmai módszertannal kidolgozott pályázatokat.

A pályázati módszertani pályamunkákban bemutatott szakköri tematikákkal 2022. év elején indulnak el a Zalai megyei népi kézműves szakkörök.

  • Göcseji paraszt-polgári viseletvarró kurzus

Támogató: Csoóri Sándor Alap

A Zala Megyei Népművészeti Egyesület a Csoóri Sándor Alap pályázati támogatásának köszönhetően 60 órás tudásátadó öltözetvarró kurzust hirdetett varrónőknek, viseletvarró népművészeknek, varrni tudó hagyományőrzőknek a göcseji parasztpolgári női öltözet újjáélesztésére, elkészítésének újra tanítására és mai elterjesztésére.

A képzés célja segíteni a reneszánszát élő göcseji identitástudat ébresztőinek, a lelkes hagyományőrzőknek, a göcseji öltözet újbóli elterjesztésében a „beöltözés” megteremtésében. Ezeknek a hagyományos ruháknak a változatos szabásmintái, technikai megoldásainak sokszínűsége, az eredeti alapanyagokhoz és kellékekhez hasonló mai gyáripari anyagok elérhetősége lehetővé teszik, hogy a 100 évvel ezelőtti ruhák megújulva, a 21. század igényeinek is megfelelve, viselhető göcseji öltözetté váljanak.

A kurzus ideje alatt 15 öltözet készül el, melyeket divatbemutató keretében Szécsiszigeten a SZÉF – Szécsiszigeti Folk Fesztiválon, Nován a „Gyere hozzánk viseletben” rendezvényen, Egerváron az „Értéket Tisztán Fesztivál”-on.

Az öltözetek részt vettek a XI. Viseletkonferencia kiállításán Egerben, jelenleg a PANORÁMA Népművészeti Galériában láthatóak.

Az öltözetek sikerrel szerepelnek a Népi Iparművészeti Tárgyzsűrizésen is, ahol Büchel Éva kurzus résztvevő göcseji öltözete Hagyományos Mesterremek minősítést kapott.

  • Vándorlegény Országos Gyermek és Ifjúsági Népi Kézműves Pályázat

Támogató: NKA Népművészeti Kollégiuma, Csoóri Sándor Alap

Fiatal alkotók mutatkoznak be Zalaegerszegen a Vándorlegény kiállításon | ZAOL

Időszaki kiállítás: XIV. VÁNDORLEGÉNY | ZAOL

Ifjú „vándorlegények” népi ihletésű alkotásaiból nyílt tárlat látható a gébárti Kézművesek Házában | ZAOL

November 6-án került megrendezésre a XIV. Vándorlegény Országos Gyermek és Ifjúsági Népi Kézműves Pályázat és Kiállítás Zalaegerszegen, a Nyugat-dunántúli régióból érkezett pályamunkákból.

15 népi kismesterségben: gyöngyékszer készítés, szálasanyag feldolgozás, nemezelés, szövés, fafaragás, bőrtárgykészítés, fazekasság, gyermek játékkészítés, hímzés, kosárfonás, tojásírás, ötvösség, babakészítés, csipkeverés, kékfestés adtak be alkotásokat a fiatalok.

A pályamunkákat 4 tagú szakmai zsűri bírálta, válogatta be a nyugat-dunántúli regionális kiállításra és díjazásra, valamint az országos fordulóra.

A beérkezett 130 pályamunkából 117 db került kiállításra a régiós kiállításon. A szakmai zsűri döntése alapján 110 db jutott tovább és vesz részt újabb megmérettetésen jövő év elején Debrecenben, az országos kiállításon

Díjazottak:

Gyermek I. kategória 6-10 éves

Szekér Szandra

Ifjúsági I. kategória 15-20 éves

Bécs Máté

Sepsi Csombor Márton

Rózsa Anna

Győri Kovács Margit Iparművészeti Szakgimnázium és Szakközépiskola

Csoport neve: Fafaragó műhely

Csoport neve: Bőrműves műhely

Csoport neve: Fazekas műhely

Deák Jázmin

Győri Kovács Margit Iparművészeti Szakgimnázium és Szakközépiskola Fazekas Tagozatának hallgatója

Ifjúsági II. kategória  21-35 éves

Kerkeni Dóra Lilla

Márfiné Kovács Lívia

Molnár Eleonóra