• Szakmai beszámoló – HUNG- 2020/6054

A Tolna Megyei Népművészeti Egyesület „A soknemzetiségű Tolna megye rejtett értékei” elnevezésű pályázatát 2020.05.01 és 2021.03.31-a között tervezte megvalósítani. Egyesületünk a HUNG-2020 – 2020/6054 kódszámú pályázatában vállalta a „Tolna megyei Németek tutyi viselete” című 152 oldalas szakmai oktató füzet kiadását 1000 példányszámban – tárgyfotózás, grafikai szerkesztés és nyomdai feladatok megszervezését. Továbbá vállaltuk a kiadványhoz kapcsolódó 6 állomásos megyei könyvbemutató szervezését és lebonyolítását Györköny, Gyönk, Diósberény, Závod, Mucsfa és Felsőnána településeken.

A kiadvánnyal célunk, hogy a megyébe élő németség viseletéhez tartozó – az egyesületünk tagja által eddig felgyűjtött tutyik mintáját és készítésének technikáját bemutassuk egy olyan könyvben, melyből az érdeklődők településenként megismerhetik a különböző tutyik mintáit, a kötéstechnikai leírásból pedig el is készíthetik saját tutyijaikat.

A könyv és a hozzá kapcsolódó bemutatók komplex módon mutatják be a tutyi kötés mesterségét a különböző generációk számára. Eljutva a Tolna megyei német nemzetiségi iskolákba és a kistelepülésekre, lehetőséget adva az érdeklődők számára kulturális örökségük megismeréséhez és alkotói képességeik fejlesztéséhez. Bemutatva a viseletkultúra szerves részét képező tutyi kötés és díszítést a német nemzetiségű településeken, elősegítjük újabb közösségek létrejöttét, színesítve a generációk közötti kapcsolati lehetőségek palettáját. Hiánypótló kiadványunkkal illeszkedve a nemzeti értékek listáján is szereplő tutyi kötés hagyományaihoz, tájegységi jellegzetességeivel gazdagítja és segíti e nemzeti értékek megmentését. Végül hozzájárul a helyi értéktárak és a magyarországi nemzetiségek értékőrző munkájához és a megyei turizmus fejlesztéséhez.

A kiadvány és könyvbemutatók megvalósítása:

Pályázatunk minden pontját a pandémia okozta késlekedések mellett is 2021.06.23-ig sikeresen megvalósítottuk. Eltérés csupán 3 település tekintetében volt a fertőzési félelmek okán: Závod, Mucsfa és Felsőnána helyett Bátaszéken, Dunakömlődön, Dombóváron és a nagy érdeklődésre való tekintettel 7. helyszínként Sióagárdon tartottunk könyvbemutatót.

Oktató kiadványunk megvalósítását 2020. nyarán kezdtük meg: felkértük Ament-Kovács Bence – etnográfust, a Bölcsészettudományi Kutatóközpont Néprajztudományi Intézet, az MTA Kiváló Kutatóhelyének munkatársát, hogy írja meg a kiadvány szakmai előszavát. Tolna megye 17 településéről Wilhelm Konrádné által összegyűjtött és rendszerezett 150 tutyi minta alapján elkezdtük a szerkesztő munkát, leköttettük a fotózásra szánt pacskereket.

A tárgyfotózásra 2020. decemberében került sor, melyet a kiadvány grafikai szerkesztése és összeállítása követett (1 sz. melléklet). A fotózás és grafikai feladatot, valamint a nyomdai kilövést a Kontraposzt Műhely Kft. valósította meg. A Kiadvány nyomdai feladatait 1000 példányban, A4-es formátumban a Nyomdai Ötletek Kft. végezte el 2021. tavaszán.

A kiadványhoz kapcsolódó vállat 6 állomásos könyvbemutató sorozatot 2021 júniusában valósítottuk meg. A bemutató turné megszervezésével, lebonyolításával és narrálásával Eredics Júlia Berta – antropológust, egyesületünk titkárát bíztuk meg.

Az Illyés Gyula Megyei Könyvtár segítségével Tolna megye 109 településére juttattunk el könyveket a megye minden települési könyvtárába. 6db kötelespéldányt elpostáztunk a Széchenyi Könyvtárba. Az eddig megvalósult könyvbemutatókon, minden helyi egyesületnek és közösségnek adtunk könyvet (259 db) valamint szándékunk szerint az idei és jövőben megvalósuló tutyi kötő szakköreink minden résztvevője  kap egy oktatófüzetet, hogy változatos minta kinccsel tudja folytatni a szakkörben tanultakat. (2 sz. melléklet).

Helyszínek:

2021.06. 07. – 14:00 – Gyönki Művelődési Ház és Könyvtár – Gyönk, Dózsa György tér 548.

Megkerestük a gyönki „Tolnai Lajos” Német Nemzetiségi és Kéttannyelvű Gimnáziumot, hogy bemutassuk az oktató kiadványunkat. Az iskola népismereti óra rendjéhez illeszkedve a bemutatót a Gyönki Művelődési Ház és Könyvtár fogadta be, ahol 30 fő vett részt. Az eseményről a Gyönki televízió készített összefoglalót: https://www.youtube.com/watch?v=rFT3UMQ5MBw (3 sz. melléklet).

2021.06. 14. – 18:00 – Keresztély Gyula Városi Könyvtár – Bátaszék, Hősök tere 1.

Bátaszék nagyszámú német lakossága miatt kerestük fel a bátaszéki Keresztély Gyula Városi Könyvtárat. A könyvbemutatón 20 fő vett részt, Bátaszékről a Német nemzetiségi egyesület Bonyhádról pedig Pacsker kör képviseltette magát. Az eseményen az MTVA Német nemzetiségi műsora forgatott. A bemutatót szakmai vita követett a tutyi mintagyűjtemény kapcsán, mely számos jövőbe mutató tervet és feladatot mutatott meg a megjelent közösségek számára. (4 sz. melléklet).

2021.06. 16. – 10:00 – Györkönyi Német Nemzetiségi Általános Iskola – Györköny, Fő u. 48.

A Györkönyi Német Nemzetiségi Általános Iskola népismereti táborában mutattuk be az alsó tagozatos gyerekeknek a tutyi könyvünket. Az órán 23 gyerek vett részt. A bemutatón a tutyi minták hagyományairól, az alapanyagok ismeretéről és megmunkálásáról is kaptak ismeretet a tanulók. A játékos foglalkozáson a gyerekek a helyi hagyományaik nagy ismeretéről tettek tanúbizonyságot, és kifejezetten érdeklődtek a pacskerek iránt. A bemutató végén minden gyerek megmutathatta kedvenc mintáját. (5 sz. melléklet).

2021.06. 18. – 18:00 – Diósberényi Könyvtár, Információs és Közösségi Hely – Diósberény, Iskola u. 9.

Diósberényi Könyvtárban a könyvbemutatón 14 fő vett részt. Az esemény egy diósberényi archív felvétellel kezdődött, melyen a településre jellemző sváb dialektusban meséltek a helyi németek akkori életéről. A felvételen többek közt a helyi tutyi viseletről is szó volt, mely újradigitalizált anyag egyedülálló kulturális öröksége a településnek.  (6 sz. melléklet).

2021.06. 21. – 17:00 – Dunakömlődi Faluház, Dunakömlőd, Béke u. 2.

Egyesületünket megkereste a Dunakömlődi faluház vezetője, hogy szeretnék meghívni a könyvbemutató programunkat.. Az eseményre a környező településekről és Paksról is érkeztek, összesen 14 fő, a helyi óvodából, múzeumokból és nemzetiségi egyesületektől. A tutyi bemutatót nagy érdeklődés és további bemutatók és szakköri meghívások követték. (7 sz. melléklet).

2021.06. 22. – 17:00 – Civil Ház – Sióagárd, Kossuth u. 3.

Egyesületünk székhelyeként választottuk Sióagárd települését, ahol a német mellett a gazdag magyar viseletkultúra is használja a tutyi viseletet. Az eseményen 6 fő vett rész a nagy 40 fokos meleg  miatt. A bemutató kapcsán a helyi kézműves közösség a jövő évben szeretne tutyikötő szakkört tartani a településen. (8 sz. melléklet).

2021.06. 23. – 18:00 – Dombóvári Német Közösségi Ház – Dombóvár, Bezerédj u. 14.

Dombóvárról a Német Nemzetiségi Önkormányzat kereste meg egyesületünket, hogy tartsunk könyvbemutatót a helyi német nemzetiségi közösségi házban. Az előzetes egyeztetések alapján a bemutató anyagából 2021 június 26-án a múzeumok éjszakájának programsorozatán belül tutyi kiállítást rendeztek a Dombóvári Német Közösségi Házban. Az eseményen 13 fő vett rész. (9 sz. melléklet).

A 7 db könyvbemutatón összesen 120 fő vett részt. Az eseményt számos megkeresés és felkérés követett a megyénken kívül is: könyvbemutatót kértek tőlünk Liptódra, a mosonmagyaróvári Hansági Múzeumba, és a előreláthatólag Budapesten a Hagyományok Házába. Az esemény sorozatok mentén számos kézműves szakkört kértek tőlünk: Dombóváron, Sióagárdon, Dunakömlődön, Pakson, Gyönkön.

Ahogy a meghívóban kértük, számos résztvevő elhozta magával saját tutyiját, pacskerét és mutatta be nekünk családi hagyatékát. A bemutatott lábbelik számos családi történetet hozott felszínre, segítve a családi és közösségi történetek elbeszélését. A bemutatókon bíztattuk az általában német nemzetiséghez tartozó közösségeket, hogy kutassák fel a településeiken még fellelhető tutyik mintáit, hogy az általunk elkezdett mintakincs bővüljön és a helyi jellegzetességek ne vesszenek el. A helyi értéktárak dokumentálják, mutassák be közös beszélgetések és kiállítások alkalmával a felgyűjtött tutyikat. A fiataloknak beszéljenek a pacskerek történetéről, használatuk módjáról és lehetőséget adjanak a kötés technikáinak továbbadásáról.

E szakmai munka mentén reméljük, hogy az egyre növő igény a tolna megyei tutyi viseletek iránt még inkább nőni fog, hiszen tapasztalataink szerint úgy az idősek, mint a fiatalabb generációk nagy érdeklődést és sikerélményt mutatnak a tutyikötő szakköreink során. Ezt példázza, hogy a 2015-ben az Országos Népművészeti Kiállításon egyedül Wilhelm Konrádné adott be viselet kategóriában pályamunkát, míg 2020-ban 4 településről 52 db tutyival pályáztak megye több településéről az alkotók. (10 sz. melléklet).

Média megjelenések:

https://szekszardihirek.hu/Konyv_a_Tolna_megyei_nemetek_tutyiviseleterol/

https://www.dombovarinemetnemzetiseg.hu/author/nemetnemz/

https://www.youtube.com/watch?v=rFT3UMQ5MBw

  • A Tolna megyei Németek tutyi viselete – szakmai oktató füzet

Sikeresen zárult a Tolna Megyei Népművészeti Egyesület gondozásában megjelent: Wilhelm Konrádné „A Tolna megyei Németek tutyi viselete” című szakmai oktató könyv 7 állomásos bemutatása.

„A soknemzetiségű Tolna megye rejtett értékei” elnevezésű, a Hungarikum Bizottság által támogatott pályázat megvalósítása 2020. májusában kezdődött és 2021. június 23-án zárult le.

A kiadványhoz kapcsolódó tárgyfotózást, grafikai szerkesztőmunkát a Konraposzt Műhely Kft., a nyomdai feladatokat pedig a Nyomdai Ötletek Kft valósította meg.

Külön köszönet Wilhelm Konrádnénak az alapos kutató- és rendszerező munkájáért, Komjáthi Tamásnénak pedig a tutyi mintáinak digitális rögzítéséért.

Az 1000 példányban megjelent, 152 oldalas, A4 es formátumú oktatófüzet bemutatása 7 helyszínen, Eredics Júlia szervezésével és narrálásával valósult meg: Gyönkön, Bátaszéken, Györkönyben, Diósberényben, Dunakömlődön, Sióagárdon és Dombóváron, mely bemutatósorozaton összesen 120 fő vett részt.

A könyvet nagy figyelem kísérte a megyei német közösségekben is. További megkeresést kaptunk újabb könyvbemutatók tartására: Liptódon, a mosonmagyaróvári Hansági Múzeumba, és Budapesten a Hagyományok Házába. Az esemény sorozatok mentén számos népi kézműves szakkört kértek tőlünk: Dombóváron, Sióagárdon, Dunakömlődön, Pakson, Gyönkön.

Egyesületünk célja e kiadvánnyal, hogy a még Tolna megyében fellelhető tutyi (pacsker) minták további felkutatására hívja fel a német nemzetiségi örökséggel rendelkező települések figyelmét, valamint bíztatása a közösségek a helyi értékek megismerésére, ápolására és a fiatalok részére a még meglévő technikai tudás átadására.

  • ONK – Élő Népművészet

Megszülettek az Élő Népművészet – Országos Népművészeti Kiállítás 2021. díjazottjai!

Az alkotók sorában egyesületünk két tagja is Gránátalma díjban részesült, három tagunk arany-oklevelet, kettő tagunk pedig ezüst-oklevelet kapott:

Gránátalma-díjat kapott:

PETE JÁNOSNÉ- népi iparművész – Tengelic

Karosszék

TATAI ERNŐ – népi iparművész – Tevel

Tamburák

Arany-oklevelet kapott:

Bakó Ernő népi iparművész – Szekszárd

Komjáthi Tamásné népi iparművész – Szekszárd

Sáfrány Mária Népi Iparművész – Paks

Ezüst-oklevelet kapott:

Lieszkovszky Tiborné népi iparművész – Mórágy

Kuti Jana viseletkészítő – Madocsa

A díjazott alkotónak és a kiállítás résztvevőinek ezúton gratulálunk az elért sikerekhez!

  • Csupor István emlékére megszervezett XV. Alföldi Fazekas Triennálé

Örömmel értesítjük az érdeklődőket, hogy a Csupor István emlékére megszervezett XV. Alföldi Fazekas Triennálén az egyesület két tagja is díjazott lett!

NAGYDÍJAT kapott Kozák Éva – Népi Iparművész, a Népművészet Ifjú Mestere, a Népművészet Mestere, hódoltság kori edényeivel.

  1. díjat kapott Rács Róbert – Népi Iparművész, sárközi és óbányai edényeivel.

A díjazáshoz ezúton is gratulálunk!