• November 6-án tisztújító közgyűlést tartott az egyesület. A 2018-ban megválasztott tisztségviselők mandátuma lejárt, helyettük újakat választottunk. 21 év után leköszönt az egyesület elnöke. Az új elnök Molnár Jánosné Kóródi Borbála törökszentmiklósi szövő népi iparművész, aki évek óta az elnökség tagja. Az egyesület titkára Szűcs M. Csilla fazekas, akit újraválasztottunk. Az elnökség 5 tagú. Az elnök és a titkár mellett az elnökség tagjainak Andrásiné Peszeki Ágnest, Hornyákné Sila Katalint és Nagy Sándornét választottuk meg. A Felügyelő Bizottság mindhárom tagját újra megválasztottuk: elnöke Pusztai Zsolt, tagok: Farkas Istvánné és Juhászné Hidvégi Edit.
  • November hónapban is „teljes kapacitással” működnek a szakköreink:

-A Szövő Szakkör tagjai egyben nagyobb biztonsággal ülnek a szövőkeretek elé, és már nem csak a csíkritmusosak szövése a cél és feladat. Egyre bonyolultabb minták alakulnak a kezeik alatt.

– A Tiszavárkonyban 2016 óta működő Komplex Kézműves Szakkör őszi foglalkozásai is folytatódnak. E felnőtteknek szervezett szakkör sajátossága, hogy időnként az anyukák magukkal hozzák gyermekeiket is.

  • A gyermekek részére öt szakkört indítottunk:

-A Kunmadarasi Általános Iskolában fazekas,

-Kunhegyesi Általános Iskolában – rajzóra keretében – szalmafonó,

-Szolnokon az állami gondozottak körében korábban indított szakkörök a pandémia után újraéledtek.

-A Tiszapüspöki Általános Iskolában – amit az Országos Roma Önkormányzat működtet – szeptember végén indítottuk el az új szakkörünket, ahol szalma- és csuhéfonást tanulnak a tanulók.

-A Nagykörűi Művelődési Házban október elejétől működik a szakkörünk. Itt gyöngyfűzést tanulnak a kislányok.

  • Kosárfonó műhelyfoglalkozást indítottunk 40 órában Szolnokon, a Széchenyi lakótelepen, ami november 24-én ér véget.

 

A 2017. januári rendkívüli közgyűlés döntése nyomán az egyesület folytatja az adománygyűjtést a tiszavárkonyi alkotóház újraépítésért.  

Kérjük, hogy Ti is segítsétek, karolják fel ezt a kezdeményezést!

Az adománygyűjtéshez elkülönített bankszámlát nyitottunk, ami:

A jogosult: JNSZ Megyei Népművészeti Egyesület

TISZAVÁRKONY ALKOTÓHÁZ ÚJJÁÉPÍTÉSE

Bankszámlaszám: OTP Bank Nyrt: 11745004-21413926

Jelentősen nőttek az építőipari árak, most pénzbeli segítségre van szükségünk!

Kérem, segítsetek, hogy építhessünk!