• „Kézműveskedés” a gyermektáborokban:

Működésünk során a legnagyobb érdeklődést tapasztaltuk a táborokban a kézműves programok szervezésére és lebonyolítására. Kilenc intézmény táborozó gyermekeivel alkottunk részben az egyesületünk székházában, részben  a táborokban. A gyermekek érdeklődése példaértékű volt, szívesen alkottak mindennapos használati tárgyakat, készítettek a szobájukban elhelyezhető fonatokat, díszeket.

  • Múzeumok Éjszakája:

Régen várt esős délután „köszöntötte” a programunkat, így az alkotóházunkban szervezett bemutatókkal, kézműves ajándékkészítéssel és zsíroskenyér-partival ünnepeltünk. A Szubjektív Zenei Műhely előadására július 9.-én került sor.

  • Mátraderecskei bemutató:

Egyesületünk mátraderecskei szövő és faragó szakköri tagjai bemutatkoztak a település kulturális rendezvényén. Az érdeklődő látogatók nem csupán megismerték, de kipróbálhatták a tagjaink által kedvelt kézműves mesterséget. Bízunk benne, a közönséggel való találkozás a szakkörök szervezéséhez jó reklámnak bizonyult.

  • Mester és Inas:

Kis Miklósné Népi iparművész és Kiss Kinga szövő eddig több mint 30 órát foglalkozott palóc hagyományos díszítési technikákkal, a jellegzetes kötésekkel és a felületek szerkesztésével. A mestermunkának is beillő palóc párna és futó a helyi hagyományok megőrzése iránti elkötelezettségüket is igazolja.

  • Hegymenet Klub, Hatvan:

Három éve – Szulágyi Tiborné szövő tagtársunk közreműködésével – találtunk egymásra a hatvani Hegymenet Klub, többségében szellemi fogyatékos fiatal gondozottaival. Tavasszal 3 alkalommal workshop foglalkozásokat szerveztünk részükre, a nyár folyamán viszont ellátogattak a Recski Tájházba és alkotóházba, valamint a mátraderecskei palóc pajtába. Örömmel ismerkedtek a múltunkat jelképező berendezési tárgyakkal, a szakköri tagok közreműködésével pedig kipróbálták a faragást, a hímzést és a szövést is.

Azt gondoljuk, Ők a társadalmunk azon rétegéhez tartoznak, akik a kézművesek által is nagyobb figyelmet és segítséget érdemelnének. Mindezt (talán esetükben is tapasztalt) szeretettel és ragaszkodásukkal tudják viszonozni, de azt gondoljuk, erre mindannyiunknak egyre inkább szüksége van.

  • Cserkészek a bodonyi népművészeti házban:

Sajnos, a kis település „hivatásos” népművészei, egyesületünk tagjai közül számos szövő asszonyt a vírus idején elveszítettünk, vagy betegség miatt már nem látogatják a népművészeti házat. Ezért is örültünk a jászszentandrási cserkészcsapat jelentkezésének, akiket fogadhattunk a Farkas jp. Bertalanné Népművészet Mestere által berendezett gyűjteményes kiállításon, illetve eszvátákkal berendezett szövőműhelyünkben. A csoport tagjai kipróbálták a szövést, a faragást és palóc ruhába öltöztetett fakanálbabát készítettek.

  • Tudásátadás: Faragószakkör, Kiscsősz

Jászszentandráson „Szülők és gyermekei faragószakkör” dolgozik Dávid Sándor Népi iparművész vezetésével. Fiatal kis tehetségekkel találkoztunk a program bemutatásakor.

Kiscsőszön, az Almárium táborban Pataki Miklósné a Népművészet Mestere a palóc azsúr tanítására vállalkozott. A tanítványok szorgalmának köszönhető, hogy a mesterke, borsóka mellett a nehezebbnek bizonyuló „hármas pók-azsúrt” is sikerült elsajátítatni az érdeklődőkkel.