• „Kitesszük a szűrét…” – IX. országos szűr-, szűrrátét-, nemezkészítő és szűcshímzés pályázat

Egyesületünk a Népművészeti Egyesületek Szövetségével és a Hagyományok Házával közösen ebben az évben is meghirdette országos szakmai pályázatát. A jelentkezési határidőt február 28-ban határoztuk meg. Az eddig beérkezett jelentkezési lapok alapján idén is változatos, új ötletekben és hagyományos remekművekben egyaránt bővelkedő együttes áll össze. A tárgyak beérkezését és a zsűrizést követően a kiállítás-megnyitót és a szakmai nappal kiegészülő díjátadót terveink szerint Berettyóújfalu város napjához igazodva, május 21-én, rendezzük meg. Ebben természetesen igazodunk az aktuális járványügyi szabályokhoz.

A szakmai naphoz kapcsolódó konferencián többek közt a háziipari szövetkezetek értékközvetítő és megőrző szerepéről és tevékenységérő hallhatunk előadásokat. E témában előadóink Báder Miklósné, a Hevesi Népművészeti és Háziipari Szövetkezet elnökétől és Benő-Nagy Réka etnográfus, a Nádudvari Népi Kézműves Szakgimnázium és Kollégium intézményvezetője lesznek. A szűcshímzés alkalmazásának lehetőségeiről pedig Bujdosó Sándorné szövő-hímző népi iparművész, a népművészet mestere beszél.

A rendezvényen lehetőség nyílik szekciónként az alkotóknak és érdeklődőknek szakmai konzultációkra, műhelymunkára a szűcshímzés, a szűrrátét-készítés és a nemezelés területén.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

https://www.facebook.com/HHalmarium/videos/447835256665171

A felvételeket a Berettyó Televízió készítette.

Zene: Bárándi Citerás Egyesület, a Felszántatom a bárándi főutcát című lemezről

  • 2021. január 22. a Magyar Kultúra Napja

Két évtizeddel ezelőtt indult el az a szimbolikus, de mára valódi együttműködést jelentő kezdeményezés, melynek keretében „Biharország” két felének központja, Berettyóújfalu és Nagyvárad közösen szervez programokat a Himnusz születésének évfordulójára. Öt éve pedig testvérvárosaink – Debrecen is Margitta – is részesei ennek a közös ünneplésnek. Az egyhetes programsorozatokba valamennyi kulturális intézmény és szervezet bekapcsolódik, így természetesen mi is. Az ilyenkor szokásos pezsgés helyett ebben az évben sajnos csak az online térben ünnepelhetünk, emlékezve egykori együttlétekre, közös alkalmakra. Mi a 2013-ban, a nagyváradi Tibor Ernő Galériában megnyílt kiállításunk képeit tettük közzé újra, bízva abban, hogy hamarosan ismét hasonló élményekben és találkozásokban lehet részünk! A közös programok mellett számunkra az is jelentőssé teszi ezt a 20 éves jubileumot, hogy az ezáltal kialakult kapcsolatok jóvoltából ma már vannak tagjaink Nagyváradról és Bihar megye több településéről, valamint számos közös szakmai programot valósítunk meg közösen ottani partnerszervezeteinkkel.

  • A komádi hímzés

Komádiban egy évekkel ezelőtt, széles körben elkezdett szakmai munka kézzel fogható eredményét vehetjük hamarosan kézbe. A Bihari Népfőiskolával közösen megvalósított EFOP-pályázat keretében egy 6 részből álló, tematikus kiadványsorozat első darabja lesz a komádi hímzéseket bemutató módszertani kiadvány, mely e témában már a harmadik megjelent kötet lesz. Idézet a mostani összeállítás előszavából: „Mi indokolja azt, hogy egy újabb kiadvány készüljön a komádi hímzésekről? Mindkét, komádi hímzéssel foglalkozó kiadvány részletes bemutatását adja a komádi hímzésként ismertté vált régebbi típusú ún. vászonhímzésnek és az újabb típusú ún. fehérhímzésnek is. Mindkét feldolgozáshoz gazdag mintagyűjtemény is társul, ami nélkülözhetetlen forrássá vált a komádi hímzés továbbéltetői, mai követői számára. A helyi Könyvtár és a Hímzőkör tagjai, valamint néprajzos szakemberek által az utóbbi években végzett, tudatos gyűjtés eredményeként ugyanakkor olyan újabb, eddig ismeretlen, lappangó hímzésanyag került a felszínre, melyek igen jelentősen gazdagítják a komádi hímzésekről eddig kialakult ismereteinket…” A szöveg és a mintarajzok elkészültek, jelenleg pedig a fotók elkészítése zajlik. Ezzel párhuzamosan pedig a további tematikus kötetek összeállítását végezzük. A kiadás pedig csak részben lesz a munka lezárása, az új eredményeknek köszönhetően sokkal inkább egy új időszak kezdeteként tekintünk rá. Mindennek pedig komoly alkalmat ad az, hogy ebben az évben 50 éves a ma már az alapító nevét viselő Fekete Erzsébet Hímzőkör. Az évfordulóra az év második felében szakmai rendezvényt is szervezünk.

Rácz Erika ötvös népi iparművész, a népművészet ifjú mestere 2020-ban elnyerte a Magyar Művészeti Akadémia ösztöndíját, így három éven keresztül valósít meg egy kutatói és alkotói programot. Ennek keretében indított saját honlapján egy szakmai blogot, mely valamennyi érdeklődő számára elérhetővé teszi legfrissebb eredményeit. Első publikációiban az azsúr-, majd a rekeszzománc technikákba nyújt részletes betekintést. Az oldal folyamatosan elérhető: https://raczerika.hu/blog/

  • Bojt falukönyve

 Egy többéves közösségi fejlesztési folyamat fontos állomásaként, a Nemzeti Művelődési Intézet Hajdú-Bihar Megyei Irodája és a Debreceni Egyetem Szociológiai Tanszéke tevékenysége közreműködésével megjelent Bojt falukönyve.  A falukönyv a közösségfejlesztés egyik eszköze. Amikor megfogalmazódott az igény, hogy szülessen egy múltidéző, értékőrző kalendárium, Szabó László közművelődési referens, a folyamat mentora, a könyv egyik szerkesztője felkérte Groskáné Piránszky Irén közösségfejlesztő szakembert, hogy segítse az első lépések megtételét. Több éves adat-, fotó- és dokumentumgyűjtés, illetve számos interjú elkészítése után, 2021 februárjában született meg a „Bojt falukönyv”, amelynek szerkesztésében egyesületünk két tagja, Csizmadia Mária hímző, közösségszervező és Fekete Sándorné gyékényfonó, gyermekjáték-készítő s egyben a faluház gondnoka is részt vett. Fekete Sándorné (mindenki Mancika nénije) 2019-ben a Nemzeti Művelődési Intézet Közösségépítő Önkéntes Díja mellé kapott pénzjutalmát a könyv kiadásainak költségeihez ajánlotta fel.

  • Népi iparművészeti zsűrizés Berettyóújfaluban

A Bihari Népművészeti Egyesület a hagyományoknak megfelelően ebben az évben is helyszínt biztosít a Hagyományok Háza Népi Iparművészeti Osztálya által szervezett zsűrizésnek! A zsűrire való jelentkezés határideje: 2021. március 31. Eddig kell eljuttatni a Bihari Népművészeti Egyesület Alkotóházába /Berettyóújfalu, Tavasz krt. 10./ a jelentkezési adatlapot, a zsűridíj befizetést igazoló dokumentum másolatát és a számla iránti szándéknyilatkozatot. A tárgyakat leadásának határideje 2021. április 9. (péntek) 16.00. A zsűri időpontja 2021. április 14. (szerda). A zsűrizés ideje alatt a hatályos járványügyi szabályokat fokozottan betartjuk. A további részletek a mellékelt felhívásban olvashatók.