• Évértékelő karácsonyi közgyűlés

A Békés Megyei Népművészeti Egyesület december 10-én tartotta hagyományos ünnepi közgyűlését. A jó hangulatú esemény közel 150 fő részvételével zajlott. Öröm volt egymással találkozni, hiszen ide azok is igyekeznek eljutni, akik egyébként ritkábban tudnak bekapcsolódni a tevékenységeinkbe, betegségek, földrajzi távolság, vagy egyéb okok miatt. A szépen díszített asztalokon a tagok által hozott saját sütésű sütemények illatoztak. A családias hangulatba jól illeszkedett Pálné Anci, elnökünk beszámolója a 2022-es év tevékenységéről, annak gazdagságáról.

A gyertyák lángja, mint minden évben, most is meghittséget varázsolt a terembe, s a szeretet lángjának továbbadása és az egymásnak címzett jókívánságok összekötöttek bennünket.

Kolarovszki Dóri gyönyörű éneke és Nagy József tagtársunk ünnepi köszöntője tette teljessé együttlétünk ünnepélyességét.

A közös ebéd elfogyasztását követően még sokáig együtt maradtunk, beszélgettünk, tervezgettünk. Ismét egy eredményes évet tudhatunk magunk mögött, s egy szusszanásnyi időt követően belekezdünk a következő évünk teendőibe.

Az ünnepi eseményen átadásra kerültek az egyesület által alapított kitüntetések is:

BÉKÉS MEGYE NÉPMŰVÉSZETÉÉRT ÉLETFA DÍJ: Jeszenszky Lajosné, Soós Margit, Trencsán Istvánné

BÉKÉS MEGYE NÉPMŰVÉSZETÉÉRT DÍJ: Aba P. Ákos, Andrékó Pálné, Lipták Jánosné, Sávolt Zoltán András

JÖVŐ NEMZEDÉK TANÍTÁSÁÉRT DÍJ: Bors Franciska

JÖVŐ SZEMÉLYISÉGE: Tóth Árpád

ÉV KÖZÖSSÉGE DÍJ: Nagybánhegyesi Szlovák Hagyományőrző Közhasznú Egyesület Rezeda Díszítőművészeti Szakköre

HÁZIASSZONY DÍJ: Fekete Gabriella

Szívből gratulálunk a díjazottaknak!

 • Visszatekintő és összegzés a 2022. évi tevékenységeinkről

Az alábbiakban egyesületünk elnöke, Pál Miklósné által készített év végi beszámolóból idézünk megállapításokat, melyek szervezetünk előző évi tevékenységét mutatják be, jellemzik.

Egyesületünk küldetése:

 1. A népi kézműves tudás megőrzése, éltetése, továbbadása.
 2. A megye területén működő, tárgyalkotó népművészettel foglalkozó alkotók, alkotóközösségek összefogása, segítése.
 3. A civil szervezetek, közművelődési intézmények, önkormányzatok népi tárgyalkotó tevékenységének szolgálata.
 4. A meglévő népi kézművesség sokoldalú fejlesztése. 

Képzések

A képzések szervezetünk erősségei közé tartoznak, eredményességünk alapját és utánpótlásunk bázisát biztosítják.

 1. Formái: államilag elismert szakképesítés, akkreditált képzések és műhelyfoglalkozások.
 2. Éveket átkötő eseménysort jelentenek – tanévhez igazodva.
 3. A 2021-22-ben és 2022-23-ban 69 csoport, 792 fő és 39 szakterület képzése valósult meg. A személyek és szakmák között vannak átfedések.
 4. Szakképzések:

a) 20 csoport, 195 fő – ebből 5 csoport 50 fővel be is fejezte a 2 éves képzést (OKJ), a többi (ÁESZ) folyamatban van.

b) Oktatott szakmák – 11 féle: bőrműves, faműves, fazekas, hímző, kosárfonó, mézeskalács-készítő, nemezes, szíjgyártó, szőnyegszövő, takács, népi játék és kismesterségek oktatója.

 1. Akkreditált képzések:

a) 13 csoport, 165 fő – ebből 7 csoport 81 fővel be is fejezte a képzést.

b) Oktatott szakmák – 8 féle: bútorfestő, mézeskalács-készítő, nemezes, népi ékszerkészítő, népi játszóházvezető, szövő, tojásfestő, viseletkészítő.

c) A HH kihelyezett képzéseinek helyet adtunk és segítettük, ez két csoportot – népi ékszerkészítő, kosárfonó – jelentett, és 26 főt.

 1. Műhelyfoglalkozások:

a) 36 csoport, 432 fő – ebből 15 csoport 194 fővel be is fejezte a műhelyfoglalkozássorozatot.

b) A műhelyfoglalkozások időtartama 15órától – egy hétvége – a 60 óráig terjed.

c) Nyújtott szakmai ismeretek – 20 féle: alak- és szoborfaragás, botfaragás, bútorfestő, bőrműves, bútorfestő, cserépkályhás, fazekas, grillázs készítő, gyertyaöntés, gyöngyfűzés, hímző, nemez és bőr, nemezkészítő, növényi festés, festékes szőttes, rojtkötés, szappanfőzés, székbekötés, tüllhímzés, tűzzománc.

d) Aradon kihelyezett műhelyfoglalkozásaink voltak, illetve vannak, összesen 5 csoport 70 fővel, ebből befejeződött 3 csoport 35 fővel.

Népművészeti táborok

 1. Táborainknak 32 éves hagyománya van.
 2. Folyamatosan erősödik a képző, ismeretátadó jellege, és elveszik a közösségi élmény – gondolkodás egy más típusú tábor beindítására (fiataloknak) – komplex: zene, tánc, kézművesség.
 3. 2022 évben 4 héten keresztül volt tábor az alkotóházban.
 4. 39 csoportot hirdettünk meg és 30 indult be, az előadókkal együtt 422 fő részvételével. Jelentkezett, de visszalépett 70 fő – eddig ez volt a legnagyobb létszám.
 5. Gyermek és ifjúsági csoport is volt 4, az elmúlt évi kettőhöz képest.
 6. Tábori egységek:

a)  Komplex Népművészeti Tábor,

b) Nemzetközi Fafaragó Találkozó,

c) Határok Nélküli Néprajzi Népfőiskola.

Tanulmányutak

 1. Az egyesületi tagjaink ismeret- és élményszerző alkalma volt.
 2. Utoljára 2015-ben volt Zobor-vidéken.
 3. 2022 decemberében egyesületünk háromnapos szakmai tanulmányutat szervezett Erdélybe, 54 fővel. A csoport látogatást tett Kalotaszentkirályon, Bánffyhunyadon, Válaszúton, Torockón, Kolozsváron. A befejező program a magyarókereki református templomban várta a résztvevőket, ahol ünnepi istentisztelet keretében történt a bútorfestők által megfestett mennyezetkazetták átadása, avatása.

Alkotóközösségek, szellemi műhelyek, szakkörök

 1. 2013-tól egy folyamat indult el a népi kézműves közösségek újjáalakításában – „Újra öltünk, örökítünk” csoportok, TÁMOP, EFOP, TOP, HH és egyéb támogatásokkal.
 2. A megyében a kézműves közösségek száma meghaladja az 50-et.
 3. 2021-tól új jelenség – az alkotóházban indult szakkörök. Jelenleg 7 közösség működik: csipke, gyöngyfűző, hímző, mézeskalács-készítő, nemezes, rézműves. Sajnos ősztől a gyapjú és vászonszövő csoport nem indult.
 4. 2021 és 2022-ben új jelenség – az NMI Által indított online aSzakkörök. A megyében 2021-ben 35 településen 66 szakkör, 2022-ben 23 településen 76 közösség kezdte meg a munkáját.
 5. Felvállaltuk az aSzakkör mentorálását mindkét évadban, 9 helyen kiállításmegnyitón is reszt vettünk. Ez a tevékenység 40 eseményt jelentett az év folyamán főleg online formában.

Fesztiválok

 1. Jellemzőjük az azonos tevékenységet végző szervezetekkel való összefogás, pl. Balassi Táncegyüttes, Békés Megyei Néptáncosok Szövetsége stb.
 2. Évente ismétlődőek, értéket képviselnek, látogatottságuk stabil.
 3. Fesztiváljaink:

a) Kárpát-medencei Népi Textilfesztivál – „ÜNNEPRE KÉSZÜLVE” – ÜNNEPI ALKALMAK NÉPI TEXTÍLIÁI című pályázat.

  • Egyéni pályázók száma: 133 fő, pályázó közösségek száma: 61. A pályázatban résztvevő alkotók száma: 752 fő. Összesen 885 fő.
  • Pályázati alkotások száma 1632 db – a zsűri 876 darabot javasolt bemutatni a kiállításokon.
  • A kiállítások látogatóinak száma kb. 10 000 fő.

b) Körös-völgyi Sokadalom, Gyula 15-20 ezer látogatóval – megyei értékké vált.

  • Határmenti Összművészeti Találkozó.

c) Szent Iván Napi Vigadalom, Békéscsaba – 4-5000 fő.

d) Részvétel a Megyenapon.

e) Részvétel a Mesterségek Ünnepén.

f) Részvétel az Örökség napján – ez 2021-tól indult.

Konferenciák

 1. Évente, kétévente ismétlődő tanácskozások.
 2. Kárpát-medencei Népi Textilfesztivál 2022. – 400 fő részvételével. Már készülünk a 2024. évire – téma: „Szakrális textíliák” és  „Színhangulatok”.
 3. Kézműves Közösségek Találkozója a Dél-alföldi régióban – idén Dobozon rendeztük meg.
 4. Részt vettünk mások által kezdeményezett konferenciákon, tanácskozásokon, pl.  Hagyományok Háza – II. Almárium Tábor, Kiscsősz; Hagyományok Háza Hálózat találkozói, Dinnyés és Budapest.
 5. NESZ küldöttgyűlés, NESZ 40 éves jubileum stb.

Kiállítások

 1. Jellemző, hogy alkalmi kiállítások.
 2. Részben magunk szervezzük pályázatokhoz kapcsolódóan, részben felkérnek bennünket a megrendezésére.
 3. 2022-ben 17 kiállítást szerveztünk, amelyen több mint 35.000 látogató fordult meg.
 4. Nevezetes kiállításaink:

a) Kárpát Medencei Népi Textilfesztiválhoz kapcsolódó Ünnepi textíliák – Munkácsy Mihály Múzeum és Békés Megyei Könyvtár

b) Az ecsettől a mennyezetig – bútorfestők vándorkiállítása Bogács, Méhkerék, Szeghalom, Dombegyháza.

c) Ízelítő a Kárpát-medence viseleteiből – Szarvas, Gyula.

d) OKJ-s hallgatók vizsgakiállítása.

e) Tégla Galéria (6 kiállítás): Textiles Konferenciák tablói, „Napkeletre tekinték” fotókiállítás, Az ecsettől a mennyezetig, Árnyalatok, Mesék és virágok, „Ott kezdődik az embör ahol a bajusz…”.

f) A Dél-Alföld élő fazekas- és szőtteskultúrája – Lakitelek (2021-ben nyílt meg, 2023-ban bontjuk le).

g) Részvétel más szervezetek által meghirdetett pályázatokon. Pl. Fazekas fesztivál, Debrecen; Virágzó népművészet, Miskolc; Vándorlegény Országos Gyermek és Ifjúsági Népi Kézműves Pályázat.

Szolgáltatásaink

 1. 2022-ben 42 szolgáltatást valósítottunk meg.
 2. Igénybe vevők: iskolák, óvodák, civil szervezetek, intézmények, gazdasági szervezetek stb.
 3. Jellemző formák: komplex rendezvények, mesterség bemutatók kiállítások, népi játszóházak, kreatív játszótér, körhinta, sátrak kölcsönzése, építése, bontása stb.
 4. Események: Körös Natúrpark, Csaba nap, Kolbászfesztivál, Gyula -Virágok Fesztiválja, Gyulai Végvári Napok stb.
 5. Települések: Békéscsaba, Gyula, Újkígyós, Hunya, Lőkösháza, Okány, Nagyszénás, Mezőhegyes stb. 

Nemzetközi kapcsolataink

 1. Tendenciájában ez a tevékenység csökkent, illetve majdnem megszűnt a pandémia hatása és utóhatása következtében, ezt erősíteni kell!
 2. Főleg a NESZ által szervezett nemzetközi kapcsolatokban vesz részt tagságunk, ez a tevékenységtípus viszont az utóbbi években erősödött. 
 3. A határmenti kapcsolatainkat a táboroknál – nemzetközi fafaragó, néprajzi népfőiskola stb. – és a konferenciáknál, képzéseknél ápoljuk, amikor onnét hívunk előadókat, vendégeket, résztvevőket.

Európai Uniós projektek

 1. Korábban zárult projektjeink fenntartási időszakát éljük, ezt igyekszünk saját forrásokból finanszírozni.
 2. A Népi kézműves hagyományok átörökítése a Körösök völgyében című EFOP projekt a tanórán kívüli tanulást kívánta segíteni. 2022-ben kétfordulós versenyeket szerveztünk 7 helyszínen.
 3. Használható hagyományok – népi kézműves tudás átadása a Dél-alföldi régióban című projektünk az élethosszig tartó tanulás segítését célozta – itt a fenntartási kötelezettség a táborral teljesül.
 4. A közösségek fejlesztése a népművészet eszköztárával Békés megyében című projektünk célja a társadalmi szerepvállalás erősítése volt, itt a partnerszervezetek rendezvényei egyben a fenntartási tevékenységeket is jelentik.
 5. Sajnos késik, vagyis jelenleg nincs EU-s pályázati kiírás. Nagyon várjuk az új kiírásokat.
 6. Visegrádi Alap: szlovák és cseh partnerekkel pályáztunk – sajnos elsőre eredménytelenül, de próbálkozunk tovább.

Egyéb tevékenységek

 1. NIT zsűrizés – intenzív rábeszélést igényel. A minősítést kérők és a tárgyak száma is folyamatosan csökken.
 2. A Békés megyei szűcshímzés élő hagyománya 2021-ben felkerült a Szellemi Kulturális Örökség Nemzeti Jegyzékébe. 2022. második felében felterjesztettük Nemzeti Értéknek.
 3. Megünnepeltük az egyesület 40 éves születésnapját, a nagylétszámú, hangulatos összejövetelen kreatív műsorokban és megható megemlékezésekben volt részünk. jól éreztük magunkat.
 4. Megjelentettük a 40 éves évfordulóra A Békés Megyei Népművészeti Egyesület a népi kézműves örökség fennmaradásáért című kiadványt – Honlapunkon lapozgatható formában elérhető.
 5. Koordináljuk, a Mester és tanítvány programot, amelyben 2022-ben Lukács Eszter, Lázár Julianna és Gergely Ramóna vett részt tanítványaival.
 6. 2022-ben két közösségi alkotás készült: Gyula – Tündérkert kapu, magyarókereki templom festett mennyezetkazettái, amelyeket az egyesület adományként adott a református egyházközösségnek.
 7. Duruzsoló: csekély érdeklődés mellett zajlottak az alkalmai. További egyeztetést igényel az eseménytípus szükségessége.
 8. Karácsonyi vásár a Téglában: új kezdeményezés – „bevezető” lehet, hogy hagyománya lesz, most még döcög.
 9. Az Alkotóházi Egyesület és a NESZ kezdeményezésére bekapcsolódtunk az Alkotóházak hétvégéje programba – 2023-ban nagyobb hírverés szükséges, és be kell kapcsolni a településeket is.
 10. NTP támogatással tehetségprogramot indítottunk a SZEGYA-ban, ahol 20 fiatal ismerkedik a népi kézművességgel, főleg a textilekkel.

Információközvetítés

 1. Ez a tevékenységünk kiszélesedett.
 2. Mára több csatorna – honlap (2), Facebook, Youtube, Instagram áll rendelkezésünkre a világhálón. Az évi híradásaink kapcsán 234 000 látogatást regisztráltunk.
 3. A két honlapunkon az egyedi látogatók száma 17 ezer fő, a látogatások száma 33 ezer, a találatok száma 413 ezer.
 4. A Facebook profilunkon a kedvelők, követők száma 3678 fő, az elérések száma 184 ezer volt. A Facebook oldalunk látogatóinak száma változó, havonta átlagosan 15 ezerre – évi 184 000 főre – tehető azoknak a száma, akik rákattintanak az egyesület közösségi oldalára. A látogatók 58%-a 54 éven aluli, a látogatóink derékhadát a 36 és 54 év közöttiek teszik ki. Lájkoltak Romániából, Ausztriából, Angliából, USÁ-ból, Hollandiából is.
 5. A Youtube csatornánkon 37 videó található. A megtekintések száma 17 000.
 6. Az Instagram oldalunk követőinek száma 40 fő, az oldal aktivitását és elérését a jövőben erősíteni kell.
 7. 2021. második félévétől, havi rendszerességgel megjelentetjük az egyesület hírlevelét, amelynek a neve TÉGLA-LAP.
 8. Harmadik alkalommal jelentetjük meg az adventi naptárunkat, visszhangja nagyon pozitív.

Szervezeti életünk

 1. Taglétszámunk folyamatosan változik. Évről évre töröljük azokat a tagokat, akik nem fizetik a tagdíjat, számuk évente 10-20 között van, ugyanakkor évente 20-40-en csatlakoznak is hozzánk.
 2. 2022-ben az induló létszám: 405 fő volt, törölt tagok száma: 17 fő. Elhunyt 1 fő, Rácz Ernő, faműves. Csatlakozó tagok száma: 35 fő. Év végi létszámunk 422 fő.
 3. Két közgyűlést tartottunk – április és december, a vezetőségi ülések száma 5 volt.
 4. Önkéntes munka – Textiles Konferencia, sátorfestés és háziasszonyi teendők ellátása – a végére összejön, de nagyon sokat kell tenni érte. 147 tag, 600 nap, ez igen szép teljesítmény!
 5. Elismerjük tagjainkat a saját alapítású díjainkkal –„Békés Megye Népművészetéért”, „Életfa”, „Jövő Személyisége”, „Jövő nemzedék tanításáért” „Az év közössége” kitüntetésekkel és a háziasszony díjjal.
 6. Gondoskodunk tagjaink felterjesztéséről más szervezetek által alapított díjakra – Bessenyei Díj, Király Zsiga Díj, Népművészet Mestere, NESZ díjak stb.
  2022-ben Bujdosó Enikő Király Zsiga díjat kapott.
 7. Egyesületünk ez évben Békés Megyéért kitüntetésben részesült.

A tagság aktivitása

 1. Az aktivitás elismerésre méltó. A statisztikai adatok számításánál egy esemény – az időtartamától függetlenül – egy napot jelez.
 2. A 422 fő tag 2022-ben 4.567 napot töltött az egyesület által szervezett 25 eseményen – ez 12,5 évnek felel meg (!).
 3. Az események közül kiemelkedik a nyári táborban, az önkéntes munkában – Textiles konferencia, háziasszonyság, sátorfestés –, a tavaszi- és őszi képzéseken és műhelyfoglalkozásokon való részvétel.
 4. A tagság 27%-a (116 fő) passzív, 73%-a (306 fő) aktív – ez egy jó arány.
 5. Az aktívak 47%-a mérsékelten aktív, 1-10 napot tölt az egyesület eseményein.
 6. 22%-a közepesen aktív, 11-30 napot tölt az egyesület eseményein.
 7. 30%-a (93 fő) nagyon aktív, ők 30-86 napot vannak az egyesület programjain.
 8. 50 napnál többet 18 fő tölt az egyesületnél, a csúcstartó 86 napot.

Egyéb szervezeti dolgaink

 1. Békéscsaba város Önkormányzatával Közművelődési, a Hagyományok Házával közszolgálati megállapodás keretében látunk el területi – városi és megyei – népi kézműves tanácsadást és szolgáltatást.
 2. Stratégiai partnereink: Népművészeti Egyesületek Szövetsége, Hagyományok Háza, Nemzeti Művelődési Intézet, Balassi Táncegyüttes, Békés Megyei Néptáncosok Szövetsége, Békés Megyei Könyvtár, Munkácsy Mihály Múzeum.
 3. Tagjai vagyunk:

a) a Népművészeti Egyesületek Szövetségének,

b) a Békéscsabai Turisztikai Egyesületnek

c) a Folklór Fesztiválok Magyarországi Szövetségének

d) a Népi Kézműves Alkotóházak Országos Egyesületének.

Gazdálkodásunk

 1. Gazdálkodásunk kiegyensúlyozott és nagyon megnövekedett.
 2. A költségvetésünkből 29% volt a támogatás és 71% a saját bevétel.
 3. Támogatóink: Nemzeti Kulturális Alap, Népművészeti Egyesületek Szövetsége, Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata, Gyula Város Önkormányzata, Hagyományok Háza, Csoóri Sándor Alap, Békés Megyei Önkormányzat, Magyar Művészeti Akadémia, Emberi Erőforrások Minisztériuma, NEA, Nemzeti Tehetségprogram, SZJA 1% stb.

Épület

 1. Épületünk, a Tégla Népművészeti Alkotóház és Közösségi tér folyamatosan szépül, korszerűsödik.
 2. Az elmúlt négy évben ebben történt a legnagyobb változás.
 3. 2018 júliusában kértük a Tégla kezelőjétől (KLIK) az épület ingyenes használatba vételét, az engedélyt 2020 januárjában kaptuk meg.
 4. Lassan az ingóságok is a helyükre kerülnek, ez még nem fejeződött be.
 5. A felújítás négy ütemben történik:

a) I. ütem: fűtéskorszerűsítés, vizesblokk teljes cseréje, nyílászárók javítása, cseréje.

b) II. ütem: Tetőszerkezet – nagy épület, két kisház – cseréje és javítása, csatornázás, külső épületfestés, neoncsövek cseréje.

c) III. ütem: Öltöző felújítása, utak rendbetétele, csapadék és vízrendszer rendbetétele.

d) IV. ütem: Külső falak rendbehozatala a MEZŐKER udvar felől, és folyamatban van a napelem felszerelése.

Munkatársak

 1. Jelenleg 2 fő szakmai munkatársat, 2 fő szakmai asszisztenst alkalmazunk az egyesület költségén.
 2. van 2 fő közfoglalkozatott, a bérét és járulékát a Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztálya (korábbi Munkaügyi Központ) finanszírozza.
 3. Van egy fő gondnokunk, akinek a bérét az NMI fizeti.
 4. Van egy pénztárosunk, egy könyvelőnk és az elnök vállalkozói megállapodással.

2022 évi tevékenységünk a számadatok tükrében:

 1. 565 esemény, a látogatók száma több mint 131 ezer fő.
 2. Az évi eseményeink kapcsán a honlapokon, a Facebookon, az Instagramon és a Youtube csatornán 234 000 látogatást regisztráltunk.
 3. A tevékenységeink 85%-át saját eseményeink teszik ki, 8% közvetítés, 7% szolgáltatás – játszóházak, kiállítások, komplex programok.
 4. Eseményeinket Békés megyében – Békéscsabán 407, a megye 28 településén 58 –, az ország 8 településén 29, Romániában 10, az online térben 61alkalommal valósítottuk meg.

Összegzés

 1. A NESZ legnagyobb létszámú tagszervezete vagyunk.
 2. Tagjaink jelentős része az alkotás területén is kiemelkedő – ONK, zsűrizés.
 3. Pénzügyi helyzetünk stabil.
 4. Nagy családot alkotunk.
 5. Van utánpótlásunk.
 6. ÍGY MARADJON MÉG NAGYON SOKÁIG!

Terveink 2023-ra

 1. Működés stabilitásának megőrzése.
 2. „Vándorlegény” pályázat regionális eseményeinek megvalósítása.
 3. Kárpát-medencei Népi Textilfesztivál előkészítése.
 4. Államilag elismert szakképesítést nyújtó és akkreditált képzések, valamint műhelyfoglalkozások szervezése, lebonyolítása.
 5. Táborok megrendezése.
 6. Rendezvények: Szent Iván Napi Vigadalom, Körös-völgyi Sokadalom
 7. A Csoóri Sándor Alap támogatásából megvalósuló felújítás.
 8. Pályázatok – ezen belül az EU-s pályázatok – megírása.

Köszönjük a közös munkát, a bekapcsolódást szervezetünk életébe, a segítő támogatást, a kedves, gyakran elismerő szavakat! Ám hálásak vagyunk a jobbító szándékú kritikáért is, mely arra ösztönöz bennünket, hogy még jobban tegyük a dolgunkat.

 • Decemberi eseményeink:

Képzéseink, szakköreink az előzetesen tervezett ütemezés és tematika szerint folytatták tevékenységeiket. 29 képzési alkalom és 6 szakköri foglalkozás szolgálta a tudásátadást a hónapban.

Folytatódott az NMI által meghirdetett aSzakköri csoportok, közösségek mentorálása, 9 alkalommal online konzultációt biztosítottunk a szakkörszervezők és szakköri tagok számára.

3 alkalommal igényelték szolgáltatásainkat külső szervezetek (játszóházi foglalkozásokat tartottunk).

2 alkalommal találkoztak az NTP program keretében a tehetséggondozó projekt résztvevői a BSZC Szentgyörgyi Albert Szakképző Iskolában.

 • Új rendezvények az adventi készülődés időszakában

Egyesületünk alkotóházába mindig örömmel várjuk a település, térség lakóit is, s 2022-től új kínálattal is készültünk számukra az adventi időszakban.

Két alkalommal karácsonyi vásárra vártuk az ajándékkereső érdeklődőket. Az előtérben berendezett vásártérben több szakág alkotói kínálták portékáikat. A látogatók vásárolhattak mézeskalácsot, gyertyát, kerámiát, hímzéseket, népi ékszereket, bőrtárgyakat, kosarakat, s egyéb kisebb ajándéktárgyakat. A jó hangulatról a karácsonyi zenék és a szívélyes árusok gondoskodtak. Vásárunkat első alkalommal hirdettük meg, így örömmel fogadtunk minden nézelődőt, vásárlót, s bízunk benne, hogy a következő években még több alkalommal merül fel a népi kézműves termékek ajándékozásának igénye, s keresnek meg bennünket vásári kezdeményezéssel.

Az „Úgy tetszik, hogy jó helyen vagyunk itt…” című rendezvényünk kifejezetten a gyermekes családok számára indult, s a neves napokhoz kötődve rendeztük meg két alkalommal az elmúlt évben. A rendezvény keretében december 17-én a Hétpróbás Néptánciskolások, Okányi Mihály néptáncpedagógus vezetésével jó hangulatú táncházat tartottak, melybe az érkezők szabadon bekapcsolódhattak. Egy másik teremben adventi kézműves foglalkozások várták a gyerekeket és szüleiket. Öröm volt látni, ahogy az ifjú alkotók féltve vitték a tenyerükben a kidíszített mézeskalácsokat és az elkészült karácsonyfadíszeket.

Mind a vásár, mind az „Úgy tetszik, hogy jó helyen vagyunk itt…” rendezvényünk népszerűségét látva idén is szándékunkban áll hasonló eseményeket szervezni, s az érdeklődők számára e módon is közelebb hozni a népi kézművességet.