2022 májusában összesen 71 eseményt valósítottunk meg önállóan, partnerként, vagy szolgáltatóként.

  • Képzések, tudásátadás, szakköri tevékenység

Májusban is folytatódtak képzéseink.  44 képzési ütemben (7 óra/csoport/ütem) zajlottak a foglalkozások – elméleti és gyakorlati órák. Békéscsabán a másodéves OKJ-s képzések keretében a nemezkészítők, hímzők, bőrművesek, fazekasok és faművesek képzési alkalmai zajlottak, az elsőéves – államilag elismert szakképzésen résztvevők összevont csoportban rajzórákon vehettek részt. Az akkreditált képzések közül májusban folytatódott a 30 órás mézeskalácskészítő tanfolyam, és a 120 órás viseletkészítés. Műhelyfoglalkozások közül a 30 órás rojtkötés, a 30 órás nemez-bőr, a 30 órás növényi festés és festékes szőttes, a 30 órás gyertyaöntés és a 30 órás székbekötés, a 15 órás tüllhímzés csoportok jelentkezői tölthettek együtt egy-egy hétvégét, új ismereteket szerezve. Aradon – felkérésre – nemezes képzés megvalósításában közreműködünk. 

Békéscsabai alkotóházunkban a felnőtt népi kézműves szakköreink, a rézművesek, nemezesek, hímzők, csipkekészítők és mézeskalácsok és vászonszövők előre ütemezetten megtartották foglalkozásaikat, mindösszesen 14 alkalommal. Júniusban még lesz néhány alkalom, majd ezt a nyári szünet követi, s szeptembertől folytatódnak ismét a szakkörök.

  • Akkreditált képzések vizsgái

Lebonyolítottuk a vizsgákat a népi ékszerkészítő tanfolyamon, a szövő és a tojásfestő akkreditált képzésen, és mind Békéscsabán, mind Miskolcon az akkreditált népi játszóházvezetői tanfolyamokon.

A népi ékszerkészítő 60 órás akkreditált képzés 15 jelentkezője közül 13-an jelentkeztek a vizsgára. A 13 főből 1 fő a Vajdaságból érkezett, 1 fő Budapestről, a többiek a Dél-Alföldről, ezen belül is 8 fő Békés megyéből. A résztvevők 85 %-a felsőfokú végzettséggel rendelkezett (ez alapvetően jellemző a különböző akkreditált képzéseken, műhelyfoglalkozásokon való résztvevőkre), a maradék 15%-nak van középfokú iskolai végzettsége. A résztvevők zöme – 54%-a – a 40-50 év közötti, a második legnagyobb korosztály – 50-60 év közöttiek – 23%, a 40 év alattiak képviseleti aránya 16 %, és a maradék 60 év fölötti volt.

A 13 fő sikeres vizsgát tett. A vizsga eredménye: az elméleti átlag 4,83, a gyakorlati átlag 4,83, összesített átlag 4,83. Az átlagok alapján megállapíthatjuk, hogy a résztvevők sikeres vizsgát tettek, eredményesen sajátították el mind az elméleti ismereteket, mind a gyakorlati tudnivalókat.

A szövő 60 órás akkreditált képzésre 6 fő jelentkezett, 1 fő visszalépett. Az 5 fő sikeresen elvégezte a kurzust és tett vizsgát. Az 5 főből 1 fő a Partiumból érkezett, 1 fő Budapestről, a többiek a Dél-Alföldről, ezen belül is 2 fő Békés megyéből. A résztvevők 80 %-a felsőfokú végzettséggel rendelkezett. Az életkor szerinti összetétel heterogén, a legnagyobb arányt az 50-60 év közöttiek jelentik, a többi korosztály azonos aránnyal képviseltette magát. Az 5 fő sikeres vizsgát tett. A vizsga eredménye: 5, mind az öt hallgató jeles eredmény ért el.

A 30 órás tojásfestő képzésre 10 fő jelentkezett, 1 fő nem jelent meg a képzésen. Kilencen végezték el a kurzust, és tettek sikeres vizsgát. A 9 főből 2 fő a Vajdaságból érkezett, 2 fő Budapestről, a többiek a Dél-Alföldről, ezen belül is 3 fő Békés megyéből. A résztvevők 2/3-a felsőfokú végzettséggel rendelkezett. A résztvevők 67%-a 40-50 közötti, 22%-a 50-60 év közötti, a maradék 11% volt 60 év fölötti. A hallgatói elégedettség átlageredménye 4,93. A 9 fő sikeres vizsgát tett. A vizsga eredménye: az elméleti átlag 4,88, a gyakorlati átlag 4,77, összesített átlag 4,83. Az átlagok alapján megállapíthatjuk, hogy a résztvevők eredményesen sajátították el mind az elméleti ismereteket, mind a gyakorlati tudnivalókat.

Népi játszóházvezetői 120 órás akkreditált képzésünk Békéscsabán és Miskolcon zajlott, mindkét helyen voltak jelentkezőink a közművelődési akkreditációval, illetve a pedagógus akkreditációval rendelkező csoportokba.

A békéscsabai képzés vizsgája május 14-én zajlott. A békéscsabai képzésre 15 fő jelentkezett, és 15-en végezték el a kurzust, tettek róla vizsgát. Ezek közül 6 fő vett részt a pedagógus akkreditált képzésben, és 9 fő a közművelődési akkreditált képzésen. A résztvevők közül 2 fő volt Békés megyei, 8 fő az Alföld megyéiből érkezett, 1 fő Budapestről, és 4 fő az ország különböző pontjairól. 6 fő felsőfokú, 9 fő pedig középfokú végzettséggel rendelkezik. A résztvevők közel 20%-a volt 40 éven aluli, a 80%-a pedig 40-60 év közötti. A 15 főből 2 fő férfi és 13 nő. A 15 fő sikeres vizsgát tett. A vizsga eredménye: az elméleti átlag 4,06, a gyakorlati átlag 5,00, összesített átlag 4,5.

A miskolci képzés vizsgájára május 31-én került sor. A képzésre 14 fő jelentkezett, 14-en végezték el a kurzust, tettek vizsgát. Közülük 7 fő vett részt a pedagógus akkreditált képzésben, és 7 fő a közművelődési akkreditált képzésen. A résztvevők közül 1 fő volt budapesti, 13 fő észak-magyarországi lakóhellyel rendelkezett, ezen belül is meghatározóak voltak a miskolciak 5 fővel. 7 fő felsőfokú, 7 fő pedig középfokú végzettséggel rendelkezik. A résztvevők közül a legnagyobb arányszámban az 50-60 év közöttiek voltak – 43% -, a következő népes csoportot a 30-40 év közöttiek jelentik – 29% -, és mindössze 1 fő volt 60 év fölötti. A 14 főből 3 fő férfi és 11 nő. A 14 fő sikeres vizsgát tett. A vizsga eredménye: az elméleti átlag 4,5, a gyakorlati átlag 4,78, összesített átlag 4,64.

  • EFOP-3.3.2-16-2016-00010 Népi kézműves hagyományok átörökítése a Körösök völgyében

A 2019. december 31-én zárult projekt fenntartási időszaka hamarosan zárul, partnereinknél május-június hónapban zajlanak a fenntartási időszakra tervezett kétfordulós helyi versenyek, melyek – tekintve projektünk témáját – néprajzi tárgykörben zajlanak. Május hónapban 3 intézményben 4 alkalom valósult meg, a gyerekek örömére, változatosabbnál változatosabb formákban és módszerekkel.

  • Szolgáltatások

Május hónapban játszóházakat, mesterségbemutatókat tartottunk, illetve az igényíelt installációnkat bocsájtottuk a megrendelők rendelkezésére.  4 eseményen közreműködtünk 5 alkalommal, Gyulán, Békéscsabán és Mezőkovácsházán.