• Közgyűlés

December 15-én zajlott egyesületünk karácsonyi közgyűlése, ahol az éves munkáról adtunk számot, illetve közösen adventi megemlékezéssel zártuk az évet.

A beszámolóban elhangzottak eredményeink, 2019-ban 598 esemény, a látogatók száma több mint 85 ezer fő. Eseményeink alapvetően Békés megyében valósultak meg, Békéscsabán 247, a megye 23 településein 255, az ország – főleg a Dél-alföldi régió és Budapest – 13 településén 94, külföldön 2 országban 2 eseményt valósítottunk meg. Taglétszámunk 420 fő. Az év folyamán 2 tagunk lépett ki és 59 fő csatlakozott hozzánk.

Jelentős volt a képzési tevékenységünk, 28 népi kézműves képzésünkön 458 fő vett részt, 190 képzési napon, alkalmon. 9 táborunkban 400 fő vett részt 8 országból – Amerikai Egyesült Államok, Ausztrália, Japán, Románia- Székelyföld, Szerbia-Vajdaság, Szlovénia, Ukrajna- Kárpátalja és Magyarország. Projektjeink során 23 alkotóközösségben 260 fő tevékenykedett, 231 közösségi alkalmon. 2019-ban 27 játszóházat tartottunk 2210 fő részvételével. 6 konferenciánkon 900 fő vett részt. 18 kiállításunkat több mint 30000 fő tekintette meg.

A karácsonyi közgyűlésen – hagyományaink szerint – átadtuk az egyesületi kitüntetéseket:

Az egyesület által alapított kitüntetéseket a vezetőség döntése alapján a következők vehették át: 

 1. Békés Megye Népművészetéért Életfa-díj
 • Balogh Zsigmond, Kondoros, faműves
 • Pap István, Békéscsaba, nem kézműves (szervező)
 • Zsíros Gézáné, Békéscsaba, hímző
 1. Békés Megye Népművészetéért díj
 • Kölcseyné Balázs Mária, Békéscsaba, nem kézműves (szervező)
 • Kudlákné Balázs Noémi, Békéscsaba, hímző
 • Zuberec Vera, Újvidék, hímző
 1. Jövő Nemzedék Tanításáért díj:
 • Brczán Éva, Deszk, hímző
 1. Jövő Személyisége:
 • Debreczeni Klára, Mezőberény, szővő

A vezetőség tagjai emléklapokat adtak át azon egyesületi tagoknak, akiknek a munkái a különböző kiállításokon szerepeltek.

 • EFOP-1.3.5-16-2016-000026

Folyamatosak a Békés Megyei Népművészeti Egyesület által megvalósítás alatt álló EFOP-1.3.5-16-2016-000026 azonosítószámú „Közösségek fejlesztése a népművészet eszköztárával Békés megyében” című projekt tevékenységei.

Decemberben 7 alkalommal „Kisközösségek a helyi hagyományokért – szakmai találkozó” valósult meg 5 településen, Mezőkovácsházán, Nagybánhegyesen, Újkígyóson, Tótkomlóson és Telekgerendáson. December 12-én két településen is kiállítás nyílt a projekt keretében működő alkotóközösségek munkáiból, Nagybánhegyesen és Tótkomlóson tekinthette meg a nagyközönség az alkotók munkáit.

 • EFOP 3.3.2-16-2016-00010

Népi kézműves hagyományok átörökítése a Körösök völgyében projektünk 7 partnerintézménnyel folytat együttműködést, melynek keretében 2019. szeptember 1. és december 31. között 2 intézményben valósítunk meg témanapokat, ahol népi kézműves foglalkozások, illetve táncházak, kiállítások és mesemondó programok valósulnak meg a gyerekek és fiatalok számára. Decemberben, a békéscsabai Esély Szakiskolában, a Szlovák Általános Iskolában, a békéssámsoni Általános Iskolában és a nagybánhegyesi Általános Iskolában helyi néprajzi versenyek zajlottak le. A verseny első fordulóján a gyerekek – az életkori sajátosságaikhoz igazodó – játékos kérdéseket, feladatokat kaptak. A második részben gyakorlati kézműves teendők is vártak rájuk. A békéscsabai Esély Szakiskolában Békés megye élő népművészete kiállítást is megtekinthettek a diákok és tanáraik. A projekt 2019. december 31-én zárult.

 • EFOP-3.7.3-16-2017-00075

A „Használható hagyományok – népi kézműves tudás átadása” című – EFOP-3.7.3-16-2017-00075 azonosítószámú projekt keretében februártól kezdődően folyamatosak a tudásátadási alkalmak, művészeti csoportok, műhelyfoglalkozások és foglalkozássorozatok zajlanak:

2019-ben 7 csoport működött Szegeden (népi játszóházi), Kecskeméten (2 db – népi játszóházi és hímző), Körösnagyharsányban (népi játszóházi), Kötegyánban (fazekas), Csanádpalotán (6 kézműves ág megismertetése) és Gyulán (hímző). Folyamatosan zajlottak a csoportok foglalkozásai, Gyulán, Szegeden, Kecskeméten, Kötegyánban és Körösnagyharsányban 8 olyan alkalmat valósítottunk meg, amelyeken a résztvevők a választott népi kézműves szakágak technikáit, fortélyait sajátíthatták el. Egy-egy alkalommal 10-14 fő volt jelen. A csoportok vezetői, animátorai igyekeznek átadni tudásukat, s egyúttal arra is törekszenek, hogy megerősítsék a helyi kisközösségeket. A decemberi alkalmakon az adventhez kötődően is születtek alkotások, így adventi koszorúk, mézeskalács stb. 

 • TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019-00192

A Békés Megyei Népművészeti Egyesület „Innováció a kézművességben” című – TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019-00192 azonosítószámú – projektje keretében „MÚLT A JELENBEN” 150 órás hagyományőrző műhelyeket indított. 4 műhelyünkben 6 szakágban ismerkedhetnek meg a résztvevők a kismesterségek technikáival, s a szakág békéscsabai hagyományaival. Novemberben megkezdte a működését a Hímzőműhely, Dr. Illés Károlyné vezetésével, a Könyvkötő és rézműves műhely, Bíró Bertold és Szedlják István vezetésével, illetve a Festett bútor műhely, melyben egyelőre a faműves szekció dolgozik, s az általuk elkészült alkotásokat fogják a későbbiekben a bútorfestők díszíteni. A fások vezetője Széll János, a bútorfestők pedig Ament Éva és Földi László irányításával tevékenykednek majd. S hamarosan megkezdi a tevékenységét Vászonszövő műhelyünk is, Debreczeni János és Lakatos Istvánné vezetésével. A meghirdetett foglalkozásokra jelentős túljelentkezés volt, hiszen a tervezett 40 fő helyett 52-en regisztráltak.

 • OKJ-s képzések

Egyesületünk E-001916/2019 felnőttképzési nyilvántartási számon regisztrált felnőttképző szervezet. 2019-ben OKJ-s képzéseket hirdetünk meg, melyeket békéscsabai képzőhellyel indítottunk októberben és novemberben.

A Kézi és gépi hímző, a Takács illetve a Népi játék és kismesterség oktatói képzéseink mellett a Fazekas csoport is megkezdte a képzést. Decemberben mindösszesen 5 alkalommal zajlottak képzési napjaink.