Zala Megyei Népművészeti Egyesület eseményei

Zala Megyei Népművészeti Egyesület eseményei

Az EFOP 1.12.1-17 program keretében 2018. május 25-27 között megrendezésre került az

ZALAEGERSZEGI FAFARAGÓ TALÁLKOZÓ ÉS KONFERENCIA

„Megújítási törekvések a szaru és a csont felhasználásával a tárgyalkotó népművészetben – a változó környezeti kultúrában” témában

A konferencia célja:

Találkozási lehetőség biztosítása a magyar tárgyalkotó népművészetben tevékenykedő fafaragóknak. Szakmai tapasztalatcsere, tudásátadás: a különböző régiók néprajzi hagyományaiból kiinduló fa, csont, szaru megmunkálású tárgyak elkészítésében.

Előadások és konzultációk lebonyolítása a konferencia témájául választott hagyományos tárgyak és technikák megújításához. A szakterület aktualitásának megvitatása.

A konferenciával párhuzamos zajlott az

ZALAEGERSZEGI ORSZÁGOS FAMŰVES PÁLYÁZAT ÉS KIÁLLÍTÁS

„Megújítási törekvések a szaru és a csont felhasználásával a tárgyalkotó népművészetben” témában

A felhasználható anyagok lehettek a szaru és csonton kívül más természetes alapanyagok, mint a fa, kéreg, ill. ezek kombinációja, kiegészítő anyagként megjelenhettek más természetes alapanyagok is. Olyan tárgyakat, tárgy együtteseket vártunk, amelyek a magyar és a Kárpát-medence kézműves hagyományaira épülnek. Az anyag, a motívumkincs és a különböző technikák felhasználásával új szemléletű, használati értékkel bíró alkotásokra számítottunk, melyek megjelenhetnek a XXI. század emberének tárgyi környezetében. A pályázaton olyan új alkotásokkal lehetett részt venni, amelyek más pályázaton még nem szerepeltek.

A konferenciára az ország minden régiójából, számos megyéjéből, 34 településről érkeztek faműves szakemberek.

A 3 nap alatt 9 szakmai előadást hallhattak neves előadóktól a résztvevők a csont- és szaru megmunkálásáról, az alapanyagok felhasználásáról, a hagyományos kézműipari megjelenéséről, a díszítményekről, a funkcióváltásról, ékszereken-népi hangszereken-óraláncon megjelenő alkalmazásokról, technikai megvalósításokról.

Az előadásokon elhangzott szakmai tudást a meghívott oktatók mesterség bemutató keretében a gyakorlatban is megismertették a résztvevőkkel.

A konferencia zárásaként a NESZ Fafaragó Bizottsága beszámolt a két konferencia közötti időszakról, az aktualitásokról, közös beszélgetés indult a soron következő – 2020-ban megrendezésre kerülő országos konferencia – témájáról.

Zalaegerszegi Nemzetközi Fazekas-Keramikus Találkozó és Fesztivál

„CultuREvive Tour” Közös kulturális projekt horvát partnerekkel az Interreg V-A Hungary-Croatia Co-Operation Programme 2014-2020 keretében került megrendezésre a fesztivál.

Az immár XV. alkalommal megrendezett Fesztivál célja a magyar fazekasság értékeinek megismertetése, és a mesterséget űzők számára szakmai találkozás biztosítása.

Rendezvény fővédnöke: Németh János Kossuth és Munkácsy – Díjas keramikus, a Nemzet Művésze, keramikus iparművész.

A Fesztivál emléket állít a Göcsej-vidék messze földön híres “gölöncsérjeinek” is, akik egészen a XX. század elejéig a zalaegerszegi piacra szekerezték be portékáikat, ellátva az asszonynépet a nélkülözhetetlen cserépedényekkel. Mai utódaik, akik az ország különböző tájairól érkeztek, a Gébárti Kézművesek Házában olyan fazekas centrumban találkozhatnak, ahol 35 éve zajlik az új fazekas nemzedék kinevelése, a hagyományok átadása és a mesterség képviselőinek összefogása. A meghívott mesterek a magyar fazekas központok hagyományait felhasználva mutatják be változatos díszítményű, formájú, a mai kor igényeinek is megfelelő edényeiket. Ez évben a horvát kerámia is bemutatásra került néhány mester jóvoltából.

Horvát-Magyar Családi Pünkösdi Fesztivál –

„CultuREvive Tour” Közös kulturális projekt horvát partnerekkel az Interreg V-A Hungary-Croatia Co-Operation Programme 2014-2020 keretében került megrendezésre a fesztivál.

A rendezvény célja a pünkösdi hagyományok megőrzése és felelevenítése, bemutatása, valamint élővé tétele azzal, hogy alkotó részese lehet a közönség a különböző kézműves tevékenységeknek, a mesterség-bemutatókon ismereteket szerezhet az egyes kézműves szakmákról továbbá az ünnephez tartozó népszokásokkal is megismerkedhet. Továbbá a horvát nemzetiségi kultúra bemutatása, mely még érdekesebbé teszi a rendezvényt. A népi kézműves vásárban pedig az egyesület tagsága míves munkáit tekinthették meg az érdeklődők.

A Zala Megyei Népművészeti Egyesület és a Magyarországi Kovácsmíves Céh negyedik alkalommal rendezte meg kovácsművészeti szaktáborait kezdő és haladó csoportokban a Gébárti Kézművesek Házában.

Az egy hetes intenzív, bentlakásos tanfolyam a Zalaegerszeg melletti Gébárti tó partján álló Kézművesek Háza kovácsműhelyében és a tábor idejére felállított műhelyfészerekben valósultak meg. A kezdő és a haladó táborban is, a résztvevők tudásszintje szerint összeállított 3-4 fős munkacsoportokat alakítottunk ki.

A csoportvezető oktatók a Magyarországi Kovácsmíves Céh legkiválóbb mesterei, az ő személyük biztosíték a magas szakmai színvonalra.

Táborvezető mester: Takáts Zoltán céhmester

A Zala Megyei Népművészeti Egyesület 2018. július 2-6. között rendezi meg

a „Hozz egy rokkát és fonjunk” IV. Országos, komplex jellegű táborát

Fonóknak, nemezelőknek, szövőknek, faragóknak és mindenkinek, akik működtetni szeretnék a „Csipkerózsika” álmukat alvó szerkezeteket és mai modern utódaikat, akik saját fonású fonalaikból szeretnének kötni, szőni.

Táborvezető: Horváth Éva, nemezelő, szövő, fonó, Füzes Zsuzsa fonó,szövő Rózsa Péter, fonó, szövő, rokkajavító

A tábor célja változatlan: a gyapjú fonal készítés komplex ismeretanyagának átadása az alapanyagok megismerésétől az előkészítő műveleteken, a festésen át a fonásig. Szeretnénk elterjeszteni a régi és új eszközökön a fonás mesterségét, valamint segítséget nyújtani a régi rokkák javításához, újra működtetésükhöz. A fonás elterjedése hozzájárulhat a magyarországi kreatív ipar kibontakozásához.

A tábor programja:

  • Gyapjú fajták megismerése
  • A gyapjú előkészítése: válogatás, mosás, farkasolás, kártolás, fésülés, festés.

      –     Fonás kézi orsón, fonási technikák tanulása, többágú fonalak készítése, fonaltípusok

      –     Kreatív fonás: különleges fonalak készítésének technikája.

      –     Fonás rokkán

      –     A fonalak növényi festése.

      –     A fonás, kártolás mai modern eszközeinek megismerése

Kenderkóc tilolása, fonása. Ismerkedés a kenderrel.

 

KONTRASZTMÓD:
BETŰMÉRET