Zala Megyei Népművészeti Egyesület eseményei

Zala Megyei Népművészeti Egyesület eseményei

 • Zalaegerszegi Országos Fazekas-Keramikus Találkozó és Fesztivál

A Zala Megyei Népművészeti Egyesület idén XIV. alkalommal rendezte meg Zalaegerszegi Országos Fazekas-Keramikus Találkozó és Fesztivált, melynek 13 éven keresztül a Zala Megyei Múzeumok Igazgatóságával együttműködésben a Göcseji Falumúzeum biztosította a helyszínt, ám 2017-ben Egyesületünk úgy gondolta, hogy “hazahozza” a rendezvényt a Gébárti Kézművesek Házához, hiszen ez az a központ, ahol a fazekasok képzése is zajlik az Egyesület létrejötte óta Zalaegerszegen.

Célunk a magyar fazekasság értékeinek megismertetése, és a mesterséget űzők számára szakmai találkozás biztosítása.

A Fesztivál indító programjaként Szabó Kinga keramikus, A Népművészet Mestere kiállítását Kósa Klára keramikusművész nyitotta meg a Gébárti Kézművesek Házában 2017. május 12-én. Ezt követően a Fazekas Konferencia keretein belül hallgathattak szakmai előadásokat a fazekas mesterek.

A Fesztivál programjai május 13-14-én új helyszínen, a Gébárti-tó melletti Szabadidő Parkban és a Kézművesek Házában zajlottak.

Ezúttal több szervezet és intézmény fogott össze, hogy a magyar fazekas hagyományok őrzését és megújítását felmutató rendezvény minél színesebben és élményszerűbben fogadja a közönséget. A Fesztivál emléket állít a Göcsej-vidék messze földön híres “gölöncsérjeinek ” is. akik egészen a XX. század elejéig a zalaegerszegi piacra szekerezték be portékáikat, ellátva az asszonynépet a nélkülözhetetlen cserépedényekkel. Mai utódaik, akik az ország különböző tájairól érkeztek, a Gébárti Kézművesek Házában olyan fazekas centrumban találkozhatnak, ahol 35 éve zajlik az új fazekas nemzedék kinevelése, a hagyományok átadása és a mesterség képviselőinek összefogása. A meghívott mesterek a magyar fazekas központok hagyományait felhasználva mutatják be változatos díszítményű, formájú, a mai kor igényeinek is megfelelő edényeiket.

A fesztivál két napja alatt fazekas és keramikus kirakodó vásár, gyermek programok, jurta kiállítás, virágvásár, kaspó kiállítás, cserép főzőedény bemutató, tombola, népi gasztronómiai kínálat mellett színes és színvonalas folklór műsorok szórakoztatták a közönséget.

A Fesztivál első napján az Óbuda Duda Banda műsora után Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármestere, Balaicz Zoltán köszöntőjét hallhatta a közönség, melyet a Zala zenekar “Szép Zalában születtem” c. Lemezbemutató Koncertje követett Balogh Kálmán cimbalomművész vendégzenész közreműködésében, majd a Zalai Táncegyüttes és a Mohácsról érkezett Zora Táncegyüttes fellépése tette még színvonalasabbá az eseményt. Természetesen idén sem maradhatott el a tombolasorsolás, melyen a résztvevők az előző évi fazekas verseny kiégetett kiváló alkotásait nyerhették meg.

A fazekas verseny minden évben elengedhetetlen része a fesztiválnak. Évente más-más, kétféle hagyományos jellegzetes edény formáját választjuk ki a verseny témájaként. Ez évben május 13-án a Tüskevári vizeskorsó korongozása, május 14–én pedig 40 cm átmérőjű tál korongozása volt a feladat. Mindkét kategóriában avattunk 1.2.3. helyezettet:

Tüskevári vizes korsó kategóriában:

 • helyezett: Farkas Gábor
 • helyezett: Albert Attila
 • helyezett: Káldi Károly

Tál korongozása kategóriában:

 • helyezett: Albert Attila
 • helyezett: Farkas Gábor
 • helyezett: Liszta Krisztián

Különdíj: Csuti Tibor

A fazekas verseny után is pörögtek a korongok, hiszen a rendezvényre látogatók is kipróbálhatták a korongozás élményét, és az általuk készült kis tárgyakat hazavihették magukkal.

A nagyszabású esemény második napját is hatalmas érdeklődés övezte. Több ezer ember élvezhette a fazekas szakma neves képviselőinek összejövetelét. Jelen volt többek között a 300 éves fazekas dinasztia leszármazottja, a nádudvari fekete kerámiát készítő Fazekas Ferenc Népi Iparművész, aki mindemellett a fazekas verseny zsűrijének tagja is volt Csupor István és Marx Mária etnográfusok mellett. Rendszeres résztvevő Les Gábor, az erdélyi és partiumi edények ismerője és készítője, ifj. Albert Attila  az Őrségből, Kósa Klára, a Népművészet Mestere keramikus .

A látványos fazekas verseny mellett ismét nívós fellépők műsorai kápráztatták el a nézőtér telt sorait, köztük a Tolna Megyei Népművészeti Egyesület sárközi Divatbemutatója, a Tarsoly Zenekar és a Szekszárdról érkezett Bartina Néptáncegyüttes műsora, és a tombolasorsolás után a nagykanizsai Zalagyöngye Táncegyüttes fellépése.

 • 60 órás akkreditált Fafaragó szakkörvezetői előkészítő képzés

Elindult a Zala Megyei Népművészeti Egyesület és a Hagyományok Háza együttműködésében és támogatásával megvalósuló 60 órás akkreditált Fafaragó szakkörvezetői előkészítő képzés május 27-28-án.

A képzés célja a hagyományos népi kultúrában jelenlévő díszítőművészeti fafaragási ismeretek bővítése. Hangsúlyosan a gyakorlati technika ismertetése különféle tárgycsoportokon belül. Díszítő technikák sokszínűségének bemutatása, elsajátítása.

Oktatók:

Bereczky Csaba fafaragó, a Népművészet Mestere, Népi Iparművész

Nagy Béla fafaragó Népi Iparművész

Jankovics Tamás fafaragó Népi Iparművész

Bujtor Tibor fafaragó Népi Iparművész

A továbbképzés vizsgával zárul. Vizsga időpontja: 2017. július 8.

Vizsgára bocsátás előzetes feltétele: Múzeumi gyűjtőmunka összegzése egy kiválasztott tárgykörön belül, valamint, egy szakköri tematika tervezése egy 1 éves képzésre.

Szakmai képzési program:

Szakmai elmélet

Faragható fa alapanyagok megmunkálhatósága, fafaragás eszközei, paraszti gazdálkodás fa eszköze, használati tárgyai. Pásztorművészet formavilága, hagyományok technikái: üregeléses-vájásos technika, karcolozás. Szaru és csontmunkák a pásztorművészetben: domború faragás, spanyolozás, ónöntés, fémbeverés, csont- és szaruintarzia. Kéregmunkák.

Szakmai gyakorlat – tárgykészítési gyakorlat tárgytípusai: Vízmerítő ivócsanak, szalvétatartó vagy irattartó készítés, pásztorbot faragás ékmetszéses díszítéssel, pásztortükrös domborúfaragással, üregelt kéregedény készítés, kapcsolt szerkezetű kéregedény készítés, kutyagerinc bográcsalátét készítése.

A képzés tanúsítványt nyújt. A 60 órás akkreditált Fafaragó szakkörvezetői előkészítő képzési programra épül egy másik 60 órás képzés, melynek sikeres elvégzése szakkörvezetésre jogosítja fel a résztevőket.

 • 60 órás akkreditált Kosárfonó képzés

Befejeződött a Zala Megyei Népművészeti Egyesület és a Hagyományok Háza együttműködésben elindított 60 órás akkreditált Kosárfonó tanfolyam a zalai Reszneken, Gerzsényi Gina kosárfonó vezetésével.

A képzés gyakorlati és elméleti órákra épült, melynek célja a régi hagyományokra alapuló és azt felelevenítő kosárfonó mesterség továbbéltetése, illetve a szakmai utánpótlás kinevelése. A gyakorlati órák keretében a résztvevők megtanulhatták a hagyományos kosárfonás technikáit, hasznosítási formáit, felhasználási módjait, mellyel a későbbiekben a mindennapi munkájukban alkalmazhatják a népi kézművességet. A képzés május 25-én vizsgával zárult, összesen 11 fővel.

 • „A reformáció történelmi és kulturális öröksége az élő népművészetben”

című pályázat Nyugat-dunántúli Régiós kiállítását megelőző zsűrire a tárgyak benyújtási határideje május 30-31. Elmondhatjuk, hogy a nyugat-dunántúli régióban szórványosan jelenlévő protestáns egyházközség, illetve a nem túl magas létszámú gyülekezetekhez képest országos viszonylatban is kimagasló a pályázatra jelentkezők és a pályázatra beérkezett alkotások száma, 31 egyéni alkotójával és 11 alkotócsoportjával.

Zsűri időpontja: 2017. június 2. Zsűri Bizottság tagjai: Dr. P. Szalay Emőke etnográfus, Dr. Fülemile Ágnes a Magyar Tudományos Akadémia Néprajztudományi Intézetének tudományos főmunkatársa és osztályvezetője és Gyanó Szilvia a Balatoni Múzeum néprajzkutatója.

 • Mesterség-bemutatók, játszóházak az Egerszeg Fesztiválon

A Zala Megyei Népművészeti Egyesület a Zalai Táncegyüttessel és a Hagyományok Házával együttműködésben „Hallottad-e hírét Zalaegerszegnek” hagyományőrző, folklór, népzenei és néptánc hétvégéjén  Horváth Éva nemezeléssel, Nagy Béla cigányvirág készítéssel tartott játszóházat, valamint szintén Nagy Béla pásztorlegyező készítő, és Csuti Tibor fazekas korongozó mesterség-bemutatóját tekinthették meg a fesztiválozók, 2017. május 27-28., szombat-vasárnap Zalaegerszegen a Dísz téren.

 • „Zala megye népi kézműves értékei” c. kiállítás

A Hagyományok Háza és a Zala Megyei Népművészeti Egyesület együttműködésében 2017. május 26-án a keszthelyi Népművészeti Alkotóházban „Zala megye népi kézműves értékei” címmel nyílt kiállítás,  melyet Skrabut Éva, a Zala Megyei Népművészeti Egyesület elnöke köszöntőjét követően Prokné Tirner Gyöngyi, a Népi Kézműves Alkotóházak Országos Egyesületének elnöke nyitott meg. A tárlat 2017. május 26. és június 23. között tekinthető meg.

KONTRASZTMÓD:
BETŰMÉRET