• Újdonságok

Júniusban egyesületünk a 2020. második félévben megvalósítandó programjait szervezte helyi, megyei és országos szinten is.

Programjaink között számos új lehetőséggel is találkozhatnak az érdeklődők.

Mit tudunk megújítani?

Elsősorban szakmai programjainkat, válaszolva az új kihívásokra, a társadalmi igényekre.

2020. évtől kezdődően számos új szakmai programot valósítunk meg Zalaegerszeg város lakossága, Zala megyei települési közösségei, valamint a népművészek részére.

Újonnan elkészült PANORÁMA Népművészeti Galériánkban 2020. augusztusától minden nap várjuk a tárgyalkotó népi kultúra iránt érdeklődő látogatókat, turistákat. A galériában folyamatosan megismerkedhetnek népművészeinkkel, a kézműves mesterségekkel, Zala megye néprajzi értékeivel.

Állomások-Értékek Vándorkiállítás programsorozatunkkal a kistelepülések értékfeltáró munkáját és ezzel közösségek létrehozását kívánjuk segíteni, a közösen megrendezett kiállításokkal és kapcsolódó programokkal egyben a közös együttlétre is lehetőséget teremtünk.

Népi Kézműves Kurzus programsorozatunkkal a népművészek számára a magyar népviseletek részét képező, kevésbé ismert, vagy az alkotómunkában ritkán felhasznált viseletkiegészítők elkészítését bemutató műhelymunkákat szervezünk.

Magyar Mesterségek címmel nyári tábori sorozatunkat indítjuk az idei évtől. Első alkalommal a Gombkötő mesterséggel ismerkedhetnek meg az ország viseletkészítői, népművészei.

Az évente szakmai programba kerülő ritka mesterségek készségszintű elsajátítása újabb lehetőséget adhat a népművészeti alkotások egyedivé tételére, újabb kreatív megoldásokat hozhat a viseletek, viselet kiegészítők megújításában.

 • Állomások-Értékek Vándorkiállítás (Támogató: Csoóri Sándor Alap)

Az értékfeltárással nemcsak a település számára válhat láthatóvá és kézzel foghatóvá a tárgyalkotó népművészet helyi kincsestára, de számunkra is biztosíthatja annak a lehetőségét, hogy szakmai szemmel áttekintsük azt, felfedezzük a még fel nem gyűjtött helyi népművészeti értékeket. 

A feltárt népművészeti, néphagyományhoz kötődő értékeket bemutató települési kiállításon a település lakossága és a meghívott vendégek megismerhetik saját kulturális értékeiket.

A rendezvényre látogatók számára népi mesterségek bemutatásával elevenítjük meg a településen felgyűjtött kézműves tárgyakat, mutatjuk be készítésük fortélyait, valamint a gyermek korosztály részére játszóház formájában ismerkedhetnek meg különböző népi kézműves tecnikákkal.

Ezzel minden generáció számára biztosítani tudjuk a lehetőségét annak, hogy bekapcsolódjanak a gyűjtő- és alkotómunkába.

 1. évi állomások:
 • GUTORFÖLDE 2020. július 17.
 • NOVA 2020. augusztus 27.
 • KEMÉNFA 2020. szeptember 25.
 • HAGYÁROSBÖRÖND 2020. október 15.
 • ALSÓNEMESAPÁTI 2020. október 21.
 • ZALAISTVÁND 2020. november 27.
 • TÜRJE 2020. november 13
 • ZALASZENTLÁSZLÓ 2020. december 15.

 

 • Népi Kézműves Kurzusok (Támogató: Csoóri Sándor Alap)

Egyesületünk az idei évtől indította útjára új szakmai programsorozatát Népi Kézműves Kurzusok címmel.

A Népi Kézműves Kurzusok programsorozat célja a Kárpát-medencei népviseletekhez kötőtő viselet-kiegészítők megismertetése, azokhoz kapcsolódó ismeretterjesztéssel, tudásátadással az élő hagyományátadás biztosítása.

Az idei év második felében ellátogat hozzánk Sárköz, Matyóföld és megismerkedünk a Sokác népviselettel is.

Kurzusnapok:

 • Rojtkötés, rojtszövés – Komjáthi Tamásné 2020. szeptember 19.
 • Tutyi készítés – Wilhelm Anikó 2020. október 10-11.
 • Cipós matyó horgolás – Papp Bernadett 2020. november 7.
 • Sárközi bütykös kapca kötés – Szajcsán Julianna 2020. november 14-15.

2021-ben a Népi Kézműves Kurzus programsorozatban a Hetés népművészeti értékei iránt érdeklődő népművészeket és kézműveseket várjuk szeretettel szakmai hétvégéinkre.

 • Régi forma – új technika
 • Országos Fazekas Tábor (Támogató: Csoóri Sándor Alap)

Ezzel a címmel indítottuk útjára 2019-ben több év után szakmai workshopunkat fazekas mestereknek és tanítványaiknak. A tavalyi évben a téma a rakuzás volt.

Egyesületünk az elmúlt 38 évben számos, tematikus fazekas szakmai tábort rendezett. A táborok szakmai programjai a Kárpát-medence legjelentősebb fazekas központjainak forma és mintakincsét dolgozták fel és tanították tovább. A szakmai tartalom biztosítása érdekében mindig az adott témában alkotó és oktató legelismertebb szaktekintélyétől tanultak a táborok résztvevői.

Az idei év szakmai témája a magastüzű kerámia készítése lesz (égetés és magastüzű mázak).

Csuti Tibor Népi Iparművész, a Zala Megyei Népművészeti Egyesület tagja az elmúlt években szakmai munkája során sajátos és a hagyományokból is kiinduló formavilágával, a kerámiákon használt mázak előállításával a magastüzőn égetett kerámiák készítésének igazi mesterévé vált.

Időpont: 2020. augusztus 29 – szeptember 3.

 • Magyar mesterségek – A gombkötés

Támogató: NKA Népművészeti Kollégiuma

Népművészek számára indítjuk el új programsorozatunkat 2020. évtől.

Célunk, hogy számukra biztosítsuk új, eddig nem tanult és alkotómunkájuk során nem használt alapanyagok, kézműves technikák bemutatását, elméleti és gyakorlati tudásátadása, készségszintű elsajátítását.

Ezzel ösztönözni próbáljuk a népművészeket, hogy az elsajátított tudásanyag és a készségszintű alkalmazás során az általuk készített lakástextilek, viseleti darabok szép, dekoratív, a magyar népi tárgykultúrához igazodó és annak megfelelő megoldásokat valósítsanak meg. Mindez hozzájárulhat a mai népi iparművészeti alkotások sokszínűségének gyarapításához, izgalmassá, vonzóvá tételéhez.

A gombkötés és zsinórkészítés készségszintű elsajátítása újabb lehetőséget adhat a népművészeti alkotások egyedivé tételére, újabb kreatív megoldásokat hozhat a viseletek, viselet kiegészítők megújításában.

Időpont: 2020. augusztus 10 – 14.

 • „Újragondolt Hetés” – A történelmi Hetés viseletének feldolgozása, mai alkalmazása, szlovéniai magyar és zalai népművészekkel, designer bevonásával

Hamarosan végéhez ér „Újragondolt Hetés” viseletfeldolgozó projekt.

Az országból és a határon túlról érkező népművészek 5 alkotócsoportja megtervezte és folyamatosan kivitelezi azt az új brandet, mellyel a XXI. század divatjába illeszkedő, a hetési motívumokat és a hetési öltözetek jellegzetességeit felhasználó és bemutató öltözet kollekciók születnek.

Időpont: 2020. augusztus 11-16.

Finanszírozás: Hagyományok Háza – NESZ – NMI konzorciumi EFOP 1.12.1-17 sz. pályázat

 • Hagyományok Háza megyei hálózati feladatellátás

A területi szintű hálózati munka segítése érdekében adatbázis létrehozása és folyamatos frissítése a Zala megye településein az egyesületünk által működtetett szakmailag és módszertanilag mentorált alkotóközösségekről, valamint egyéb szervezetek, intézmények által működtetett alkotóközösségekről.

A területi szintű, a tárgyalkotó népművészetet érintő tevékenységek szakmai támogatása, információs, módszertani előkészítése.

Ennek keretében:

 • Zala megyében működő (működött) amatőr alkotóközösségek adatbázisának létrehozása, folyamatos nyomonkövetése, az adatok naprakész frissítése, kapcsolatfelvételhez, kapcsolattartáshoz szükséges információk megszerzése
 • Az amatőr alkotóközösségek részére szakmai és módszertani információkhoz történő hozzáférés biztosítása az egyesület által szerkesztett és megjelentetett „Zala-Népművészet-Kultúra” havi rendszerességgel megjelenő hírújsággal. A hírújság mindenki számára hozzáférhető online formában, valamint a hírújságban megjelenő települések, alkotók, alkotóközösségek részére nyomtatott formában kerül terjesztésre.
 1. júniusi hírújságunk elérhető itt.
 • Néprajzi gyűjtemény

Egyesületünk ajándékba kapott több tucat zalai takácsszőttest. A szőtteseket Stekli Ilona népi iparművész tagunk gyűjtötte fel  az elmúlt évek alatt Türjén, a lakóhelyén és ajándékozta egyesületünknek.

Ezúton köszönjük a felajánlást.

 • Tagjaink pályázati sikerei

Hagyományok Háza „Virtuális Hagyományaink” Pályázat

Az egyik legkevésbé ismert néprajzi tájegység Hetés szőttes tárgyi anyagának és készítésének bemutatása, céljából oktatási anyag tematikájával nyújtott be sikeresen pályázatot egyesületi tagunk.Amennyiben az oktatási segédanyag megvalósításra kerül, a szövéssel foglalkozó szakemberek és a szövés iránt érdeklődő kézművesek elsajátíthatják a technikai alapokat úgy, hogy otthonukban saját szövőszékükön ki tudják próbálni az oktatási anyag segítségével tanultakat, bővítik néprajzi ismereteiket.

 • Hagyományok Háza – „Most van időm alkotni” alkotói pályázat

A Hagyományok Háza pályázatán sikeresen szerepeltek egyesületünk tagjai, Népi Iparművészei

Gajdos Zsuzsanna: Hucul hímestojások

Kovácsné Balogh Gabriella: Gyöngyösnecc Különdíj

Gyenese Ferencné: Gyűrűpárnák csipkével Különdíj

Mikes Lajos: Palóc furulya Különdíj

Gratulálunk ezúton is alkotóink magas színvonalú díjnyertes alkotásaihoz.