• „Újragondolt Hetés”

A történelmi Hetés viseletének feldolgozása szlovéniai magyar és zalai népművészekkel, designerek bevonásával – 6 napos tudásátadó tábor

2019. október 11-13.

Az EFOP-1.12.1-17-2017-00022 azonosító számon nyilvántartott „Hálózatépítés az élő néphagyományért – közösségfejlesztés és tudásbővítés megvalósítása a civil társadalom bevonásával a határon átnyúló kulturális kapcsolatok erősítésén keresztül” című projekt keretében Zalaegerszegen került sor a tábor megrendezésére.

A 25 fő részvételével zajló szakmai munkában a harmadik projektesemény valósult meg.

Tovább folytatódott a hetési motívumok feldolgozása, tervek készítése, a tervezett ruhák modellezése, a díszítmények megtervezése.

A projekt célja olyan női, férfi valamint gyermekruhák, öltözetek tervezése és megvalósítása, melyek hordhatóvá és hordozhatóvá teszik Hetés csodálatos népművészeti motívumkincsét.

  • Régi forma – új technika

A raku technika, mely tradicionális japán égetési technika, európai és amerikai képzőművészek által az egész világon meghonosodott már keramikus és fazekas berkekben, és egyre népszerűbb hazánkban is.

A fazekas mesterek részéről az elmúlt években igényként jelentkezett ez, a hagyományos magyar fazekas mesterségben nem alkalmazott égetési technika alkalmazása, kivitelezése elsajátításának igénye.

Az egyesület fazekasmestere Csuti Tibor a raku technikával 2015-ben ismerkedett meg, az azóta eltelt időben folyamatosan készíti kerámia tárgyait ezzel a technikával, továbbá a toll-, lószőrraku, obvara raku technikával is. Számos elismerést kapott szakmai körökben munkáiért.

Az 5 napos szakmai továbbképzés lehetőséget nyújtott arra, hogy a résztvevők az új égetési technikával, új szakmai kihívásokkal ismerkedjenek meg, képesek legyenek elsajátítani a technikai alapokat úgy, hogy azokat a későbbiekben munkájuk során önállóan alkalmazni tudják.

  • Nemzetközi Fafaragó Tábor

Az EFOP-1.12.1-17-2017-00022 azonosító számon nyilvántartott „Hálózatépítés az élő néphagyományért – közösségfejlesztés és tudásbővítés megvalósítása a civil társadalom bevonásával a határon átnyúló kulturális kapcsolatok erősítésén keresztül” című projekt keretében Zalaegerszegen került sor a tábor megrendezésére.

Az egyesület elmúlt 5 éves tematikus szakmai továbbképzéseire, országos faragó táboraira alapozva, a tematikus munkára építve a Kárpát-medencében fellelhető, döntő többségében protestáns fejfák, fa sírjelek rekonstrukciója után az idei évben a tábor programja egy göcseji harangláb elkészítése volt. A tábor szakmai vezetői kutató- és tervezőmunkája alapján az ország számos megyéjéből, valamint a határon túlról érkező résztvevők elkészítették azt a göcseji haranglábat, mely a megelőző években elkészült 106 sírjellel és 2 emlékoszloppal együtt elhelyezésre került a tábort követően a Kárpát-medencei Tradicionális Fa Sírjelek Emlékparkba.

  • Kárpát-medencei Tradicionális Fa Sírjelek Emlékpark

(állandó kiállítás)

Az ország különböző részeiből érkező 42 fafaragó az Országos Fafaragó Táborokban rekonstrukciós alkotó munkát végzett a fejfák elkészítésével, hisz a néprajzi szakirodalomban közölt rajzok és fotók nem adnak elég támpontot sem a díszítményekhez, sem a technikai megoldásokhoz. Dunántúl 27 db sírjel

A sírjelek többsége protestáns fejfa és néhány katolikus kereszt. Két emlékoszlop is készült: egy a Reformáció 500 éves évfordulójára, egy az 1956-os Forradalom tiszteletére.  2019-ben készült el a göcseji harangláb, Zala Megye jellegzetes népi építészeti darabja.

Az Emlékparkban a sírjelek elhelyezésének tájolása a Kárpát-medencét formázza. A sírjelek előlapján a tájegység, vagy a település neve, a felgyűjtés évszáma, vagy az adott század megjelölése, a hátlapon a rekonstrukciót végző alkotó, vagy alkotók neve szerepel.

Az emlékparkban található rekonstruált fa sírjelek jegyzéke terület szerint:

Duna-Tisza Köze 9 db sírjel

Pest megye 14 db sírjel

Tiszántúl 9 db sírjel

Dél-Alföld 6 db sírjel

Észak-Magyarország 11 db sírjel

Vajdaság 4 db sírjel

Erdély 26 db sírjel

  • Népi Iparművészeti Minősítés

Egyesületünk minden évben két alkalommal szervezi meg Zalaegerszegen a Népi Iparművészeti Tanács minősítő tárgyzsűrizését.

Az idei második zsűriztetésre 144 alkotás érkezett be.

Az alkotók nem csupán Zala megyéből, hanem Vas, Győr-Moson-Sopron, Somogy, Pest, Hajdú-Bihar megyékből küldték el alkotásaikat a minősítésre.