Szakmai beszámoló – “Párhuzamok”

Szakmai beszámoló – “Párhuzamok”

Szakmai Beszámoló
„A népi hagyományok továbbéltetése napjaink tárgykultúrájában” – tehetséggondozó kísérleti projekt

„A hazai kulturális intézmények tehetséggondozó programjainak támogatása” c. pályázati felhívás alapján

Pályázati azonosító: NTP – KULT – M – 17 – 0001

Előzmény: A Népművészeti Egyesületek Szövetsége fontosnak tartja a fiatalok képzését, 2016 és 2017-ben 35 év alatti hímzők részére „Újra öltünk, örökítünk”programot szervezett, melynek célja volt a népi kézművesség hímző szakága iránt érdeklődő, és már valamilyen alapfokú ismeretekkel már rendelkező hímzők részére olyan tudás átadása, mellyel a meglévő tehetségüket fejleszteni tudják.

A Népművészeti Egyesületek Szövetségének tagszervezetei sok éve foglalkoznak hagyományos népművészeti tárgyak tárgymegújításával. A fiatalok fogékonyak e témára.

A tagszervezetek 35 év alatti kézművesei, a népi bőrműves, hímző és szövő szakág fiatal képviselői 2017. június 1 – 2018. június 30. között tehetséggondozó kísérleti projektben vehettek részt. A projekt másik célcsoportja a fiatal iparművészek voltak.

A projekt első felében, levélben kerestük meg NESZ tagszervezeteinek fiataljait, a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem (MOME) Design Intézetével vettük fel a kapcsolatot a jelenlegi és végzett hallgatóinak bevonására és a közösségi médián keresztül is népszerűsítettük a programot.

A „Párhuzamok” kifejezi a projekt lényegét, hogy mennyire fontos az iparművészeknek és a népi kézművességgel foglalkozóknak az együtt gondolkodás, a közös alkotómunka.

A Felhívásban a célkitűzéseken kívül azt is megfogalmaztuk, hogy miért is érdemes csatlakozni a programba az iparművészeknek és a kézműveseknek.

Iparművészek kapcsolatba kerülhetnek kézműves fiatalokkal, akik technikailag magas színvonalon alkotnak, hagyományos technikákat sajátíthatnak el és anyagismeretüket mélyíthetik. Későbbi együttműködéseket alakíthatnak ki, azokkal a kortársaikkal, akik „gyártóik” lehetnek.

Népi kézművességgel foglalkozók kapcsolatba kerülhetnek tervezőkkel, új szemléletmódot sajátíthatnak el a tárgyalkotás területén és fejleszthetik tervezői képességüket.

A program célkitűzései a következők voltak:

Közvetett célja: a fiatal tehetségek felkarolása, segítése. A népi forma és motívumkincs átültetése, továbbéltetése napjaink tárgykultúrájába. Funkcionális, eladható új termékek, termékcsoportok létrehozása.

Közvetlen célja: Tehetségek és tehetségígéretek bevonása, alkotópárok vagy csoportok kialakítása a két célcsoport (iparművészek és kézművesek) speciális tudásának felhasználásával jól működő együttműködések elindítása a közös alkotómunka során elkészülő tervek és termékek kiállításon való bemutatása.

A támogatás segítségével az alábbi szakmai tevékenységek valósultak meg:

2018. január és április között, négy alkalommal műhelymunka folyt, az alkalmak „hosszúhétvégék” voltak, vagyis három nap állt rendelkezésre egy-egy alkalommal az alkotásra, a tehetség kibontakoztatásra.

A program forrásanyagának kiválasztásánál fontosnak tartottuk, hogy olyan tárgyak legyenek, amit, ha továbbgondolunk a mai tárgy- és viseletkultúrába beilleszthetőek legyenek.

Az alábbi témákat lehetett választani a résztvevőknek: A hagyományos bőrtárolók forma/mintavilágának alkalmazása vagy szeredások forma/mintavilágának alkalmazása vagy s paraszti kultúrában használt hímzett szűcsmunkák (tárgytípus: ködmönök, subák) mintavilágának alkalmazása.

Kettő csoportban dolgoztunk. Az alkotócsoportokon belül alkotópárok és kisebb alkotócsoportok (három-négyfős) alakultak ki, az alkotófolyamatot mentorok segítették. A képzés mentorai MOME tanárai, neves iparművészek és kézműves mesterek, néprajzkutatók és trénerek voltak.

A négy alkalom során új ismereteket sajátíthattak el a résztvevők:

Gyűjteményi anyag tanulmányozása, minta- és formatervezés, termékcsoportok meghatározása, a tervezés elméleti és gyakorlati hátterének megismerése, közös tervek és alkotások elkészítése. Brand (a termék márkája) kialakításáról és fenntartásának alapjairól hallhattak a résztvevők. Marketing és értékesítési terv készítése.

A csoportos tehetséggondozásunk kitűzött célja megvalósult, a képzés helyszínén a Hagyományok Háza Nyitott Műhelyében, Magyar Népi Iparművészeti Múzeum épületében 2018. május 8 – június 20. között az elkészült munkákból kiállítást rendeztünk. A terveket, az alkotómunka folyamatát is bemutattuk.

A szervezési időszakban hosszú távú célokat is megfogalmaztunk: a kialakult munkakapcsolatok fenntartása, fiatal tehetségek megélhetésének, és vállalkozóvá válásának elősegítése a piacképes termékek előállítása révén.

Köszönettel tartozunk a tehetség programnak, mert lehetővé tette 40 fiatal népművész és iparművész számára, hogy „A népi hagyományok továbbéltetése napjaink  tárgykultúrájában” – tehetséggondozó kísérleti projekt során együtt dolgozhatott, a közös gondolkodás elindult és biztos, hogy folytatódni fog, a sok, még megvalósításra váró tervek,  a közös bemutatkozási lehetőségek reményében.

Budapest, 2018. július 30.

Támogatók:

 

KONTRASZTMÓD:
BETŰMÉRET