• Szakköreink

Június hónapban befejeződtek a Csoóri Sándor Alap által támogatott szakkörök. A szakkörök zárókiállításon mutatták be az elkészült tárgyakat, és oklevelet adtunk át a tagoknak.

Nemezkészítő szakkör

Az idei szakkörön a különböző nemeztakarók, ülőpárnák volt a fő téma. A szakkörök időtartama miatt természetesen nem tudtunk nagy szőnyegeket készíteni, de ezek megalkotására képessé váltak a résztvevők, a kisebb terjedelmű ülőpárnák készítése során.

A szakkörösök előadásokat láthattak és hallhattak a különböző népek nemeztakaróiról, mintákról, formáról, technikáról, színekről stb.

Ezt követően tervezési folyamatok jöttek, ahol a különböző takarók mintáiból kellett kiindulni, a fő elemeknek, „szabályok” betartásával megtartásával. Több terv is készült, egy-egy ülőpárnál, amihez a készítéskor is ragaszkodtunk, bár az is előfordult, hogy csak egy kiinduló alap volt, s készítés menete közben lett még jobb, akkor értette meg a készítő a takaró mintáinak, szerkezetének lényegét.

Faműves, fafaragó szakkör

A járványhelyzet ebben a szakkörben okozott a legnagyobb változást a fókusz a tervezett nagyobb méretű tárgyakról a több új belépő miatt az alapokra helyeződött át.

A programon a régebbi tagok lemorzsolódása mellett új, megyei és a szomszédos megyében lakó lelkes szakköri tag vett részt. Ez is megmutatta, hogy milyen remek közösségteremtő lehetőség ez számunkra. Sajnos kevesen tudtak minden alkalmon megjelenni a járványhelyzet, betegségek miatt, de nagy örömünkre időközben is csatlakoztak a népművészet iránt, a népi kultúra iránt érdeklődők.

A résztvevők megtapasztalhatták a kétkezi munka nehézségeit és szépségeit. Kétféle faragási technikával (ékrovásos és domborfaragásos technika) ismerkedtek meg a résztvevők a tárgyak készítése során, mint bodzasíp, pörgettyű, röppentyű, gyűrű, kulcstartó tükör keret.

Fazekas szakkör

A pályázati összeg lehetővé tette, hogy megvásároljunk különböző alapanyagokat: több fajta agyagot, mázakat, szintesteket, oxidokat.  Mivel a foglalkozások felszerelt műhelyben történtek, így minden lehetőségük meg volt a régi és új szakkörösöknek, hogy ismerkedjenek a fazekassággal és folytathassák az előző években elsajátított kerámiakészítés fortélyait.

Ebben a támogatási időszakban hangsúlyt fektettünk a korongon készült edényekre, de készültek edények felrakással és laptechnikával is.  Az elszántabb szakkörösök régi kályhacsempék alapján újakat készítettek, melyeket írókával, rátétes, zsinórmintákkal díszítettek.  A raku kerámia készítése és égetése újra szerepet kapott a foglalkozások során.

Az elmúlt időszakban a szakkör résztvevőiből, lelkes közösség formálódott, akiket a fazekasság és a kerámiakészítés megismerése – korosztálytól függetlenül – összekovácsolt.  Ez a közösség szívesen vesz részt a nyári NKA által támogatott táborainkban is.

Csipkekészítő szakkör

A pandémiás időszak alatt a szakköri tagok sok szép csipketerítőt készítettek. Ezek forrása a hatvanas évek „Fürge ujjak” terítői az eddig tanult csipketechnikákat tartalmazták. Jó begyakorlása volt a hegyes és kerek fordulatoknak. Megismerték a kunsági csipke jellemzőit, a Háziipari Szövetkezetek csipketermékeit.

Feldolgoztuk Dalanics Györgyné volt csipkekészítő könyv és mintagyűjtemény hagyatékát. A gyűjteményt lányától, Dalanics Katalintól kaptuk, hogy legyünk méltó ápolói édesanyja értékes szakmai örökségének. A szakkörösök ezeken a csipkemintákon gyakorolták be az azsúros szövést, fél- és egészverés technikákat. Szélcsipkéken a külső- belső kitűzéseket. Karácsonyra elkészültek az első csipkekitűzők és medálok.

Tavasszal a húsvétra készülve ovális mintákon gyakorolták be a csipke szép eldolgozását, azsúros szövést, pikós térkitöltő hálókat. A kezdők gyöngyös karkötőt készítettek.

Kosárfonó szakkör

A járvány miatt a kezdeti lelkesedés fenntartás okozott nehézséget ebben a szakkörben is. A már megismert alapok ismétlését intenzívebb formában volt szükséges feleleveníteni, gyakorolni.

A már begyakorlott alapokra építve készítettek a tagok kerek és ovál aljat gyűrűfonás, illetve berakásos technikával.

Az alap technikák elsajátítása és biztos használatának birtokában a fonás technikák alkalmazásával készültek a minőségében már kiváló kerek típusú kosarak, mint például gazdasági kosár, benyúlófüles kínáló kosár, bevásárló kosár.

Az ovál aljra készítettünk különböző méretben kínáló tálcákat, bevásárló kosarakat.

A szakköri tagok felkészültsége és gyakorlati jártassága érdeklődésüktől és adottságaiktól függően természetesen differenciált volt, néhányan eljutottak a szögletes formák megvalósításáig is.

Szövő szakkör

A szakköri tagság sajnos nagyon lemorzsolódott (betegség, félelem), ezért teljesen újra kellett szervezni a szakkört. Sajnos a régiek maradtak ki. Ezért új tagokat szerveztünk és előröl kezdtük a munkát.

A szakköri tagok megtanultak szövőkeretre, állószövőszékre felvetni, a kezdő és záró csomózásokat, előszövést elkészíteni.

Az első darabokon a rongy szövést tanulták meg, ahol a csík ritmusok tervezését sajátították el. Lábtörlőket, kis szőnyegeket készítettek. A fő cél az egyenes, egyenletes szövés megtanulása volt. Ez után a pamut buklé fonalból szövéshez készültünk elő. Ez a fonal gyorsabb haladást kínált ezért ezt választottuk, csíkos párnát, szőnyeget, falvédőt készítettek a szakköri tagok. Májustól heti több alkalommal találkoztunk a céljaink eléréséhez, hogy az elkezdett munkákat betudjuk fejezni.

A gyakorlati foglalkozások mellett néprajzi előadásokat hallhattak Megyénk szövés hagyományairól. a tervezés szabályait sajátíthatták el.

  • Népművészeti kiállítás Ibrány

Június 23-án Ibrány városban az Ibrányi László Művelődési Központban népművészeti kiállítást nyitottunk egyesületünk tagjainak munkáiból. A kiállítás megnyitóját követően öt alkotónk tartott mesterség bemutatót (fazekas, nemez, kosárfonó, drótékszer, fafaragás). A kiállítás augusztus 09-ig volt látható.

  • Regionális Faműves Alkotótábor

Június30-július 04-e között tartottuk meg a XV. Regionális Faműves Alkotótábort Sulyánbokorban. Faműveseink Kisgyőrben tettek szakmai látogatást, Kékedi László fafaragó népi iparművész, polgármester mutatta be a település nevezeteségeit, családi fafaragótáborukat. Ezt követően Sulyánbokorban Magi Imre fafaragó népi iparművész vezetésével folytatták munkájukat. Kovács Béla faműves népi iparművész előadásával megemlékeztek az elmúlt 15 év táborairól.

  • Nyíregyházi Fazekas-Keramikus Szaktábor

Július 02-06-a között tartottuk meg a IX. Nyíregyházi Fazekas-Keramikus Szaktábort, fazekasink szakmai látogatást tettek Hollóházán Tirpák Sándor porcelánfestő műhelyében, itt a porcelánkészítésről hallgattak előadást. Vantuch László gyakorlatban mutatta be a porcelán fújást technikáját, kipróbálhatták a porcelánfestést. A nyíregyházi műhelyben Szolanics Elvira fazekas népi iparművész vezetésével tovább gyakorolhatták az ott tanultakat.

  • Tiszaeszlári Aratónap

Július 9-én a XXI. Tiszaeszlári Aratónapon vett részt az egyesületünk, a tagok mesterség bemutatót tartottak. 

  • Mesterségek Ünnepe

Augusztus 19-21-e között a Budai várban megrendezett 36. Mesterségek Ünnepén vettünk részt. Egyesületünket nyolc alkotó képviselte. A jeles rendezvényen Tordai Zoltán fafaragónknak az „Év Ifjú Mestere” címet adományozták.

  • MMA Népművészeti tábor

A VI. Magyar Művészeti Akadémia Népművészeti táborban 2022 aug 14-17-ig. egyesületünk két fővel képviseltette magát. A nemezkészítő műhelyt egyesületünk elnöke  Szakady Kincső vezette, a rendezvényen részt vett Huttkai Tímea népi bútorfestő. Az idő rövidsége ellenére szép számban voltak jelentkezők, kisebb nagyobb munkákra egyaránt, készültek karkötők, gyapjúgyöngyel díszítve, de elkészültek kisebb fali takarók is.

  • Almárium tábor

A Hagyományok Háza június 27-július 2-ig rendezte II. Almárium táborát Kiscsőszön. Egyesületünk képviseletében Szakady Kincső elnök vett részt a rendezvényen.

  • Váci Világi Vigalom

Július 22-24. között XXVIII. alkalommal megrendezett „Váci Világi Vigadalom” rendezvényen egyesületünk két tagja kapott lehetőséget, hogy a kézművesek utcájában áruljon és mesterségbemutatót tartson, Kozma Zoltán mézeskalács készítő és Szakady Kincső népi nemezműves.

  • Vándorinas tábor

A Népművészeti Egyesületek Szövetsége – NESZ „Vándorinas” tábort hirdetett népi kézműves alkotók részére, július 7-10-ig Nádudvaron. Egyesületünket Szakady Kincső népi nemezműves képviselte.