Régi Mesterségeket Felelevenítő Közhasznú Egyesület eseményei

Régi Mesterségeket Felelevenítő Közhasznú Egyesület eseményei

Megnyílott a Csuhé, Gyékény, Sás Állandó Kiállítás Nagypallban

A Nagypalli Kézművesház (7731 Nagypall, Szabadság u. 5.) egy, a 400 lelkes falu önkormányzata által mintaszerűen helyreállított parasztház. A pécsváradi vártól 4 km-re lévő félig sváb, félig sárközi magyar faluban 2001-ben alakult meg a Régi Mesterségeket Felelevenítő Egyesület, melynek tagjai helyiek, környékbeliek és vannak közöttünk távol lakók is. Az egyesület születését hajdan a dr. Say Istvánné Kati által tartott csuhéfonó tanfolyamok után határozták el a résztvevők. Növényi anyagok fonásával ma is jó páran foglalkoznak tagjaink közül. Ezt az érdeklődést elmélyítették, a nagypalli kézművesek látókörét tágították a Tüskés Tünde által rendezett hazai és nemzetközi konferenciák, melyeknek Pécsvárad – Zengővárkony – .Nagypall adott otthont.

Nagypall község önkormányzatának és a Szentendrei Skanzen Cselekvő közösségek projektjének köszönhetjük, hogy egyesületünk régi álma megvalósult. A híres Mosóforrás közelében lévő Nagypallli Kézművesházban 2018. április 14-én megnyílott a tizen éve tervezett állandó kiállítás, zömében a Kárpát-medencében élő kortárs alkotók munkáiból, de vannak történeti darabok is.

A három osztatú, esztergált oszlopos tornácú ház középső helyiségébe a látogatók által funkcionálisan használható kiállítási tárgyak kerültek – csuhéval, gyékénnyel és sással befont ülőbútorok. Eláruljuk: az utolsó pad befonása két órával a megnyitó előtt készült el, de gyönyörű lett. A falakon a táska-cekker gyűjteményből látható egy válogatás, köztük az 1920-as 1930-as évekből, s két festett viski munka az 1960-as évek első feléből. A fő falon egy jókora, barnára festett neoreneszánsz szekrény emlékeztet a ház hajdani tulajdonosára.

A tárlók többségét az utcai szobában helyeztük el. Az ablakok köze egy, a „tetőtől talpig” gondolatot kifejező tárgyegyüttes. Önálló része a kiállításnak a karácsony és betlehemek, a húsvét meg a terített asztal. A figurális munkák közelében csuhé faliszőnyeget, csuhé és gyékény papucsokat állítottunk ki. A szoba közepén, a gyékény szövőszéken egy sás szőnyeg készül éppen. Az alkotók – még kiegészítésre váró – névsora az udvari szobában, az oktatóterem falán olvasható. Hosszú a névsor. E híradásban nem szemezünk belőle, de a nyár végére fölkerül az önkormányzat honlapjára. A falakon lévő 5,5 m² poszteren sok érdekesség látható a fonható növényi anyagok kultúrhistóriájából. A nagyobb fonóhagyományú települések, csoportok, a látogatható gyűjtemények listáját idővel térképre visszük, és egy fejleszthető nyomdai megoldással rápöttyentjük majd azt is: hol élnek – éltek az alkotók, akiknek munkáiból összeállt az állandó kiállítás.

Megnyitó beszédek: Dr. Andrásfalvy Bertalan Széchenyi-díjas néprajzkutató és Kárpáti Árpád, a Nemzeti Művelődési Intézet igazgatója. Köszöntők: Grátz Erika polgármester és dr. Arapovics Mária, a Cselekvő Közösségek projekt vezetője. Szólásra kért tiszteleti tagok: Say Kati és Tüskés Tünde népi iparművészek. Közreműködtek: a Pécsváradi Zeneiskola rézfúvós kamaraegyüttese és a Zengővárkonyi Hagyományőrző Egyesület táncosai, zenészei. A meghívott vendégek jóltartásában a nagypalli Német-Magyar Barátság Klub tagjai segítettek.

A délutáni Fonható növényi anyagok – botanikai séta szakvezetője Tóth István volt, s köszönet dr. Andrásfalvy Bertalannak, hogy tájtörténeti érdekességekkel egészítette ki a Nagypallban már hagyományos botanizálást.

KONTRASZTMÓD:
BETŰMÉRET