A Magyarországi Alkotóművészek Közép- és Nyugat-dunántúli Regionális Társasága az Agrárminisztérium támogatásával a nemzeti értékek és hungarikumok gyűjtésének, népszerűsítésének, megismertetésének, megőrzésének és gondozásának támogatására meghirdetett HUNG-2020 kódjelű pályázati felhívás keretében benyújtott HUNG-2020/6084 azonosító számú Örökségünk örökségül! című pályázat keretein belül tanári műhelyfoglalkozásokat és levelező vetélkedőt hirdet általános iskolák számára.

A programsorozat felépítése:

A/ Műhelyfoglalkozás pedagógusoknak kulturális nemzeti értékeinkkel 30 órában (online és kontaktórában)

Időpont: 2021. február-május hónapokban

Célcsoport: óvónők, alsó és felső tagozatban tanító pedagógusok, szakkörvezetők, néptáncos-kézműves táborok oktatói, szabadidő szervezők.

A program célja: A műhelyfoglalkozáson résztvevők ismerjék meg nemzeti értékeinket, s annak továbbadási lehetőségeit. Legyenek képesek a mai kor igényeinek megfelelő köntösben továbbadni a diákjaiknak. A feldolgozandó értékek témaköreit a kiemelkedő nemzeti értékeinkből válogattuk, fókuszálva a kulturális örökségekre. Pl. kalocsai hímzés, pingálás, mezőtúri fazekasság, halasi csipke, matyó hímzés, sárközi hímzés, szövés, gyöngyfűzés, höveji csipke, szegedi papucs stb.

A tanfolyami anyagot több kisebb blokkra osztjuk, a hallgatók rövid elméleti bevezető után gyakorlatorientált foglalkozásokon vesznek részt.

A műhelyfoglalkozáson résztvevők a pályázat keretében készülő Örökségünk örökségül! című tanári módszertani oktatási segédanyagot is kézhez kapják, mely mentén sikeres programot hajthatnak végbe környezetükben.

A két műhelybe 15-15 fő résztvevőt várunk.

B/1. Örökségünk örökségül! című levelező vetélkedősorozat általános iskolásoknak

Időpont: 2020. március-június

Célunk, hogy a programokban résztvevő diákok sajátítsák el azokat az ismereteket, gyakorolják azokat az egyéni és közösségi tevékenységeket, amelyek a lakóhely, a szülőföld, a haza jobb megismeréséhez, megbecsüléséhez vezetnek. Cél: A hagyományok ápolása által maguk is teremtő, alkotó módon kapcsolódjanak be örökségük őrzésébe, reprodukálásába. Tudatosítani szeretnénk a diákokban, hogy sok nemzedéken át létrehozott közösségi hagyomány összeköti őket a múlttal és segít kiigazodni a jelenben is. A kitűzött feladatokkal ösztönözni szeretnénk a helyi hagyományok megismerésére, gyűjtésére, ápolására, a helyi, települési értékekből indulva azokat tágabb környezetükbe is el tudják helyezni és ismerjék meg a Hungarikumok Gyűjteményei közül a kiemelt kulturális értékeket is.

A program tervezett részvevői: általános iskolák alsó és felső tagozatos tanulói 4 fős csapatokban

Ízelítő a fordulók témaköreiből:

  • Környezeti és épített örökségek
  • Akikre büszkék vagyunk, híres szülöttek
  • Kiemelkedő nemzeti értékek, mint pl. kalocsai hímzés, pingálás, matyó hímzés, sárközi hímzés, mezőtúri fazekasság, szegedi papucs stb.
  • A magyar huszár, A mohácsi busójárás, A magyar tanya, A mohai tikverőzés

A fordulók feladatait e-mail-ben juttatjuk el a résztvevőknek, a válaszokat is e-mail-ben várjuk. A fordulókat folyamatosan pontozzuk, majd tagozatonként (alsó, felső) az első 10 helyezett csapatot várjuk a döntőre.

B/ 2. Záró rendezvény: kiállítás, mese, zene, tánc, kézművesség = élmény

Időpont: 2021. június

A zárónap minden eddig végzett kutatásról, gyűjtőmunkáról és annak eredményéről szól. Nyilvános rendezvényünkre, nem csak a csapatok tagjait várjuk, hanem mindazokat, akik részt vettek a gyerekek munkájában, tárgyakat, képeket, emlékeket adtak nekik, segítették munkájukat, interjú alanyok voltak.

C/ Kiadványok

C/1.     Örökségünk örökségül – foglalkoztató füzet általános iskolásoknak

Az általános iskolások számára készülő foglalkoztató rejtvényes, játékos formában dolgozza fel a Hungarikumok Gyűjteményének, kulturális örökséggel foglalkozó fejezetének elemeit. Ezek többek közt: A kalocsai hímzés, pingálás, Mezőtúri fazekasság, A halasi csipke, A sárközi hímzés, szövés, gyöngyfűzés, A höveji csipke, A szegedi papucs, A Mohácsi busójárás, A Matyó hímzéskultúra, A magyar tanya, A magyar huszár, A mohai tikverőzés stb. A játéktípusok és a rejtvényes feladatok a feldolgozott mintákhoz és a korosztály sajátosságaihoz igazodnak.

C/2.     Örökségünk örökségül tanári módszertani oktatási segédanyag

A tanári módszertani útmutató a kiemelt kulturális értékeink tanórai és tanórán kívüli feldolgozáshoz ad segítséget. Az oktatáshoz ajánlott óratervek mellett sablonok, rejtvényes feladatok, nyomtatható foglalkoztató lapok szerepelnek majd a kiadványban. Minden feldolgozott kulturális értékről is találhatnak majd értékes információkat a pedagógusok. Fogalomtár, könyv- és linkajánló, saját jegyzeteknek és gyűjtéseknek való rész is helyet kap.

Jelentkezési határidő: 2021. február 10.

Jelentkezési felület a műhelyfoglalkozásra: https://forms.gle/LatQdTae9ZQpm9nF7

Jelentkezési felület a vetélkedőre: https://forms.gle/Pixde6KZivnLnDEC8

További információ: magyarart@gmail.com, Sevella Zsuzsanna 20/5846401