M-ART eseményei

M-ART eseményei

  • Megnyílt a Közép-Dunántúli Nép- és Iparművészeti Tárlat

Veszprém, Komárom-Esztergom és Fejér megyei kézműves és iparművészeti alkotók munkáiból rendezte hagyományos adventi tárlatát a Művészetek Háza. A több mint százötven munkát bemutató kiállítás december 31-ig látogatható.
A három megye népművészetéből keresztmetszetet adó kiállítást Prokné Tirner Gyöngyi, a Népi Kézműves Alkotóházak Országos Egyesületének elnöke ajánlotta a jelenlévők figyelmébe. Mint mondta, a tárlatot meghirdető pályázati felhívásban szerepelt az a kitétel, hogy a kiállításra olyan munkákat vártak, amelyek a modern lakások ünnepi kiegészítői is lehetnek – és ő maga is szívesen látna az otthonában néhányat ezek közül a téli ünnepkörhöz köthető alkotásokból, használati- és ajándéktárgyakból.
A kiállítást 2000 óta szervezi meg a Művészetek Háza, illetve újabban a M-ART Egyesület, és már két éve csak zsűrizett alkotások szerepelnek a tárlaton. A kiállításhoz ugyanis minősítők is kapcsolódnak: az iparművészeti alkotások minősítőjét a Magyar Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit Kft. által felkért szakemberek végezték, a népi iparművészeti alkotások válogatását és minősítésére pedig a Hagyományok Háza Népi Iparművészeti Osztályának szakértőit kértük fel.
A kiállítás megnyitóján közreműködött Varró János népzenész, aki adventi témájú népdalokból összeállított csokorral segített a hangulat megteremtésében. Az alkotónak Komendó Gabriella, a kiállítás kurátora emléklapokat adott át.
Prokné Tirner Gyöngyi a következő gondolatokkal ajánlotta a közönség figyelmébe a kiállítást:

Tisztelt Alkotók, Szervezők, Látogatók!
Felkérést kaptam egy adventi kiállítás megnyitására. Majd amikor pár napja a kiállításról információkat kértem, észleltem, valójában nem csupán egy adventi kiállításról van szó: ennél összetettebb az akarat, amely immár 2000 óta más megyei szervezetekkel közösen létrehozta ezt az évente visszatérő kiállítás-sorozatot. A cél, hogy egyesületek, kézművesek, szakkörök számára találkozási lehetőséget teremtsen, mely egyben egy megmérettetés is, de lehetőséget ad a csoportok, szervezetek, egyének számára, hogy bemutathassák alkotásaikat.
Az említett megmérettetésről egy kicsit bővebben szólok. A meghirdetők eleinte saját köreiken belül zsűrizték a beérkezett anyagot, aztán 2010-től már hivatalos minősítéssel, zsűrizéssel együtt szerveződik a kiállítás, megadva ezzel ennek rangját, hiszen két országos rálátással bíró zsűri bizottság is minősíti az alkotásokat, mely egyfajta visszajelzés az alkotónak azok minőségéről.
Miért is beszélek két minősítésről? A kiállítást lebonyolító szervezet, a Magyarországi Alkotóművészek Közép- és Nyugat-dunántúli Regionális Társasága – jellegéből fakadóan – az iparművészek és a népi iparművészek számára egyaránt meghirdeti évente ezt a lehetőséget. Ezért vált szükségessé, hogy két szervezet is minősítsen, így az iparművészeti alkotások minősítőjét a Magyar Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit Kft. által felkért szakemberek, a népi iparművészeti alkotások minősítését a Hagyományok Háza Népi Iparművészeti Osztálya által felkért szakértők végezték el.

Néhány adatot osztok meg Önökkel az itt látható kiállítási anyagról, fémjelezve ezzel annak nívóját.
A kiállítási felhívásra az iparművészek 56 alkotással neveztek. Az iparművészeti zsűrizésen ebből 46 mű minősült. “AM”, vagyis iparművészeti alkotássá minősült 14 kiállítási darab, a “TM-B” kategóriába – ez az igényesen kivitelezett kézműves termék – 32 alkotást soroltak. A zsűri tagjai a kiállításra végül 55 alkotást javasoltak.
A Lektorátus által a zsűribe delegált szakemberek: Istenes Péterné textilművész, Demjén Imre Sándor formatervező iparművész, Vörös Mónika és Hering Ilona művészeti asszisztensek.
A népi iparművészeti zsűrizésre 140 alkotás érkezett, ebből 50 alkotásra nem kért az alkotó népművészeti zsűrizést, de a kiállítási minősítőn részt vettek ezek a munkák is. A nevezett alkotások közül “Hagyományos A” minősítést kapott 27 tárgy, “Modern A” minősítést kapott 8 tárgy, “Hagyományos B” minősítést 22 alkotás ért el, “Modern B” minősítést kapott 10 alkotás, “ajándéktárgy” kategóriába pedig 8 munkát soroltak. A zsűri tagjai a kiállításra összesen 110 alkotást javasoltak.
A Hagyományok Háza által a zsűribe delegált szakemberek: Nagy Gyöngyi népi iparművész, Laczkovics Emőke néprajzkutató, Csupor István néprajzkutató, F. Tóth Mária nyugalmazott közművelődési szakértő, Illés Vanda, a Hagyományok Háza munkatársa, művészettörténész és Szabó Zoltán, a Hagyományok Háza munkatársa, néprajzkutató.
E minősítéseket én más szempontból is fontosnak tartom. A kiállítások szervezői azzal, hogy közszemlére bocsátanak alkotásokat, komoly közízlés nevelést végeznek. Ez óriási felelősség. Mi az, amit bemutathatunk, milyen értéket képvisel. Itt ne az anyagi értékre gondoljunk. Sokkal inkább az esztétikai, művészi értékre. Sajnos a kiállítások szervezői sok esetben nem számolnak ezzel, ezért gyakran előfordul, hogy művészeti értékként mutatnak be olyan alkotásokat, melyek legfeljebb csak ügyeskedő emberek által létrehozott, esztétikailag értéktelen munkák, devalválva ezzel a művészi értéket, melyről a köz emberének valljuk be, nem sok ismerete van. Erről gondosodik az az iskolarendszer, mely a művészeteket épp csak megtűri az oktatásban. Ezért is értékelendő a M-ART törekvése, hogy a bemutatott alkotások minősítettek legyenek.
A kiállítás hangulata a téli ünnepkörhöz kötődik, ugyanakkor bemutatja három megye népművészetének és iparművészetének egy szeletét, keresztmetszetet mutatva, egyrészt tárgyalkotó hagyományaink tovább vitele színvonalának, másrészt a magasművészet iparművészeti ágában alkotók szintjének tekintetében. 2016-tól csak minősített termékeket mutatnak be a tárlaton. A mostani felhívásban olyan alkotásokat vártak a meghirdetők, melyek a mai modern lakások ünnepi kiegészítői lehetnek. Ha körül tekintünk, ez az elvárás az alkotások többségén megjelenik, hol kézzel foghatóan, hol burkoltabb kifejezési eszközökkel. Kinek-kinek más mondanivalóval, más jelentéssel, és az is természetesen, hogy mindannyiunkat más tárgy fog megragadni, tovaröpíteni a közelgő ünnep hangulatába.
Mi is az, ami az ünnep kapcsán eszünkbe juthat? A népi kultúrában, de minden más társadalmi réteg kultúrájában is léteztek azok az ünnepek, amelyek a szürke hétköznapokat feloldották, találkozási alkalmat jelentettek a társadalmi, családi kapcsolatok sokaságával. A hozzá kapcsolódó szokásrend megélése egyfajta lelki felkészülést jelentett az elkövetkezendő dolgos időszakra. A társadalmi, a családi szokások bár jelentősen átalakultak, most is szükségét érezzük annak, hogy időnként megálljunk, összegezzünk, számot vessünk. Épp egy ilyen pillanat részesei lehetünk a mai kiállítás alkotóinak jóvoltából. Nem akarok az ünnepről hosszasan beszélni, hiszen mindenki tudja, hogy az egyik legjelentősebb családi, egyházi ünnepre való felkészülés időszakában vagyunk. Már meggyújtottuk az első adventi gyertyát, a közterek fényárba öltöztek, már érezhető az üzletek forgalmán a készülődés, de vajon a lelkünkben mikor vagyunk felkészülve az ünnepre, az újjászületésre? Melyek azok a momentumok, amelyek segítenek bennünket ebben a folyamatban? Hiszem, hogy az ilyen és az ehhez hasonló alkalmak tudnak felkészültté tenni bennünket arra, hogy szeretteinket ne csak a megvásárolt ajándékokkal halmozzuk el, hanem sokkal inkább lelkünk, szellemünk által, törődésünk éreztetésével is legyünk jelen az ünnepen. Tudjuk bepótolni az elmaradt beszélgetéseket, az elmaradt egymás iránti figyelmet kifejezésre juttatni. Ezzel lehet, hogy nagyobb örömöt okozunk egymásnak, mint az el nem talált ajándéktárgyakkal, melyek a szekrény mélyén várnak majd szebb időkre.
A kiállítás kapcsán még két fontos dologról kell említést tennem. Az itt látható alkotások révén az egyéni teljesítményre szeretném felhívni a figyelmet, mely sok tanulással, önfeláldozással, elhivatottsággal, időráfordítással juthat el az itt látható magasságokba. Másrészt arra az erőre is gondolni kell, mely kezdeményezte, szervezte, eredményeit közzétette annak a tapasztalatszerzési, kutatási, tanulási folyamatnak, mely az egyes alkotót eljuttatta a végtermék megalkotásához és ez nem más, mint a közösségi szervező erő. Ennek természetesen irányító, szervező egyéniségei is hozzájárulnak az itt felmutatásra került eredményhez. Róluk mindig megfeledkezünk, pedig ezért a munkáért nekik is köszönet jár!

Végül egy Konrad Lorenz idézettel szeretném befejezni gondolataimat:
“Az ember, aki különféle tudatos mozgásokkal rendelkezik, elkerülhetetlenül játszik velük, és a képességekből és lehetőségekből, valamint a játékból létrejön a művészet. ? A játék azonban minden célra irányuló cselekvéssorban bekapcsolódhat az események láncolatába, s egy használati tárgy előállítása során a munkálkodó képtelen megtartóztatni magát attól, hogy produktumát szükségtelen, de szép díszítményekkel ékítse. A Homo faber által előállított tárgy a Homo ludens teremtő ereje által érdekes önálló életre tesz szert.”
Kívánok mindenkinek meghitt ünnepet!

  • Tudja Isten kinek a subát, kinek a gubát

címmel a Játék–Hagyomány sorozat köteteként a Hagyományok Háza gondozásában megjelent Sevella Zsuzsanna játékgyűjteménye és foglalkoztató munkafüzete.
A Tudja Isten, kinek subát, kinek gubát – Játékgyűjtemény és foglalkoztató szűrhímzés és fafaragás motívumokkal egy interaktív készségfejlesztő játék főként 4–9 éves gyermekek számára. A gyermekek a pedagógusok, szülők, családtagok segítségével a különféle minták, motívumok útján felfedezhetik az őket körülvevő világot.
A játékgyűjtemény érdekessége, hogy a benne található kártyák többféle játékra is lehetőséget adnak: alkalmasak ötfajta memóriajátékra, barkochbázni, lottót, sudoku-t játszani, de kirakózni és torpedózni is lehet velük. A játékcsomag szórakoztat és fejleszt is egyszerre, az egész család számára tartalmas időtöltést nyújt.
A szerző nagy hangsúlyt fektetett mind a személyes kompetenciák, mind a társas kompetenciák fejlesztésére. Az alkotás, a művészi kifejezés, a mese világán keresztül könnyen átélhető, megtapasztalható ismeretekhez kívánja juttatni a gyerekeket.

A könyv 4800 Ft-os áron megvásárolható a Hagyományok Háza webáruházán keresztül. http://www.hagyomanyokhaza.hu/main/webaruhaz/

  • Adventi vasárnapok a Várkert Bazárban

A M-ART egyesület három adventi vasárnapon tartott családi foglalkozásokat Budapesten a Várkert Bazárban.
Készíthettek velünk az érdeklődők karácsonyi asztal és ajtódíszt, írhattak mézeskalácsokat, hímezhettek karácsonyfadíszeket, ültethettek Luca búzát. A programok során készültek pomponok, filci álatkák, képeslapok, angyalkák és viaszgyertyák is.
Nagy sikere volt a kézműveskedés mellett MintaKINCStár játékainknak. A gyerekek és a felnőttek óriás színezőkön ismerkedhettek különféle tájegységek mintakincseivel, betyáros hibakeresőn próbálhatták ki türelmüket és figyelmüket. Beillesztős, elbújtatós játékainkkal, memóriakártyáinkkal is sokan játszottak a három nap során.
A résztvevők vittek tőlünk saját készítésű apróbb ajándékokat, karácsonyfadíszeket. Békés, boldog karácsonyt és új esztendőt kívánunk mindenkinek, reméljük, hogy 2018-ban újból találkozunk majd.

KONTRASZTMÓD:
BETŰMÉRET