9. számú melléklet – Jogkövetkezmények
KONTRASZTMÓD:
BETŰMÉRET