Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Népművészeti Egyesület eseményei

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Népművészeti Egyesület eseményei

  • A NMI Művelődési Intézet Nonprofit Kft Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Irodája felkérésére a egyesület tagja Molnár Jánosné népi iparművész népi kézműves foglalkozásokat vezet, – heti rendszerességgel, külön tematika szerint – Mesterszálláson, melyen a helyi kézimunka szakkör tagjai vesznek részt.
  • Felkérésre a tiszavárkonyi Endre Király Általános Iskolában szeptember 17-től népi kézműves foglalkozás-sorozat keretében 24 alkalommal tartunk foglalkozást fajáték-készítés, szalma- és csuhéfonás, agyagozás és nemezelés témakörökben. A foglalkozásokon átlagban 14 alsó tagozatos tanuló vesz részt.
  • Elkezdődött a tiszavárkonyi Népművészeti Alkotótelep Alkotóházának felújítása.
  • Új munkatárs kezdte meg a feladatok ellátását 2019. október 1-el egyesületünknél a hosszabb távú közfoglalkoztatási támogatás keretében, aki a Nép művészeti Alkotótelepen kisegítő gondnoki feladatokat lát el.
  • Részt vettünk a XIII. Gyermek és Ifjúsági Népi Kézműves Pályázat Észak-alföldi Régió eredményhirdetésén és kiállítás megnyitóján Berettyóújfaluban. Az egyesületünk elnöke különdíjat adott át:

– a Kádas György EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola és kollégium Karcagi Tagintézménynek (megváltozott képességű tanulókat képeznek),

– a mezőtúri Népi Díszítőművészeti Szakkörnek (a gyermekek kategóriájukban III. helyezettek lettek, felkészítőik: Nagy Sándorné és Sőrés Erzsébet hímzők, az egyesület tagjai) és

– a tiszafüredi Bán Zsigmond Református Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Óvodának (Fehérvári Virág tanuló egyéni I. helyezést ért el, de a csoport többi tagja tárgyait is kiállították, felkészítő Nagyné Török Zsóka fazekas népi iparművész).

  • „Népművészeti kincsek Újszászon” címmel jubileumi kiállítás nyílt október 18-án a 35 éves Népi Díszítőművészeti Szakkör tagjainak hímzéseiből. A kiállítást a JNSZ Megyei Népművészeti Egyesület elnöke nyitotta meg.
  • Hosszú nyári szünetet követően újra tartja foglalkozásait a tiszavárkonyi felnőtteket tömörítő Komplex Kézműves Szakkör. Az első foglalkozáson őszi ajtókopogtatót készítenek október 25-én.
  • Hegedűs József Csokonai-díjas fafaragó, a Népművészet Mestere, az egyesület nemrég leköszönt titkára lakóhelyén, Tószegen a szülei házában az élete során elkészített alkotásokból és saját maga által gyűjtött népművészeti tárgyakból kiállítást rendezett be. A rendkívül gazdag gyűjtemény látogatható, bár nem árt előtte telefonon jelezni az érkezés (+36 56 431-256). Az alkotó örömmel várja az arra járók bekopogtatását.

A 2017. januári rendkívüli közgyűlés döntése nyomán az egyesület folytatja az adománygyűjtést a tiszavárkonyi alkotóház újraépítésért.  

  • Az UNESCO Szellemi Kulturális Örökség nemzeti jegyzékébe került a  NAGYKUNSÁGI GYAPJUHÍMZÉS – nekünk ,,csak” KUNHÍMZÉS!

,,Az UNESCO  (Egyesült Nemzetek Nevelésügyi, Tudományos és Kulturális Szervezete) 2003-ban fogadta el a szellemi kulturális örökség megőrzéséről szóló egyezményt.

A SZELLEMI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG: alapvetően szóban, tudásban, képességekben, szokásokban létező, és az élő közösségekhez kapcsolható kulturális gyakorlat. Az egyezmény célja e közösségi gyakorlatok megőrzése, az önálló kulturális arculattal rendelkező közösségek identitásának megerősítése, ezáltal a kulturális sokszínűség kölcsönös elismerése, valamint a nem tárgyiasult és gyakran kihalással fenyegetett kifejezési formák jelentőségének tudatosítása, az ilyen örökség-elemek megőrzése. A szellemi kulturális örökség: hagyományos és élő egyszerre, folyamatosan újraalkotott és szóban, gyakorlatban továbbadott. Olyan tudás, mely generációról generációra való vándorlása során alakul ki és létezik tovább. A közösségekben él, annak tagjai az örökség gyakorlói és hordozói, egyben ők a megőrzés letéteményesei is. Szellemi kulturális örökség lehet szokás, ábrázolás, kifejezési forma, tudás, készség, valamint ezekkel összefüggő eszköz, készítmény és kulturális színhely, amelyet a közösségek kulturális örökségük részeként elismernek. Ez nemzedékről nemzedékre hagyományozódik, amelyet a közösségek állandóan újrateremtenek, közös identitást és folytonosságérzést nyújt számukra… Lehet szóbeli hagyomány és kifejezési forma, előadó művészet, társadalmi szokás, rítus és ünnepi esemény, a természetre és a világegyetemre vonatkozó ismeret és gyakorlat, hagyományos kézművesség.

A Világszervezet (UNESCO) lépéseket tesz nemzetközi szinten a szellemi kulturális örökség érdeke védelmében. A csatlakozott államok adhatnak be felterjesztéseket három kategoriában: 1) a Szellemi kulturális örökség nemzeti jegyzékére pl.: Kunsági  Birkapörkölt karcagi hagyománya (2009 óta), Mezőtúri fazekasság, molnárkalács borsodnádasdi hagyománya, Sárköz népművészete, tápéi gyékényszövés, Kossuth-kultusz ceglédi hagyománya,  selmeci diákhagyományok, kékfestés hagyománya, 2019-től a nagykunsági gyapjúhímzés élő gyakorlata, stb. 2) Jó megőrzési gyakorlatok, pl.: Táncház módszer, Kassai-féle lovasíjász módszer,   népzenei örökség Kodály koncepció szerinti megőrzése,  a népi kézműves szakmai tudás átörökítésének modellje a Népművészeti Egyesületek Szövetsége tevékenységében, stb. 3) UNESCO Szellemi Kulturális Örökség Reprezentatív listáján pl: A Mohácsi Busójárás, A Magyar solymászat.

   A szellemi kulturális örökség megőrzéséről szóló egyezmény célja szerint a védőintézkedések részeként a részes állam, azonosítja és nyilvántartja a területén található szellemi kulturális örökség elemeket. A kulturáért felelős miniszter felhívása alapján a Magyarországon élő közösségek a saját szellemi kulturális örökségükként elismert elemeket javasolhatnak fölvenni  ,,A szellemi kulturális örökség nemzeti jegyzéké”-re… A jegyzékre felkerülő szellemi kulturális örökség elemek listája hozzáférhető a www.szellemiorokseg.hu honlapon. A nemzeti jegyzékre felvett elemek ünnepélyes kihirdetésére mindenkor a Kulturális Örökség Napjai megynitóján kerül sor.” (Az idézet válogatás Dr. Csonka-Takács Eszter Szellemi Kulturális Örökség Igazgatóság Szabadtéri Néprajzi múzeum igazgatójának ünnepi beszédéből)

     2019 szeptember 20-án megilletődötten, boldogan és büszkén ültünk – a nagykunsági kunhímző körök vezetői (Karcag, Kunhegyes, Kunmadaras, Kisújszállás, Berekfürdő, Túrkeve), az ünnepélyes átadó ceremónián. Bán Andrea törökszentmiklósi etnográfus kutatta a kunhímzések jellegzetességeit, törvényszerűségeit, a kunhímzők munkáját, a hímzés gyakorlatát, kunhímző szakkörök működését. Közösségi mozgalomként a kun települések polgármesterei, intézményvezetők, szakemberek támogatását nyerte meg, valamint magánemberek aláírásait gyűjtötte össze.  A jelölés a Kézműves Örökség Egyesület- Törökszentmiklós; a Jász-Nagykun Szolnok Megyei Tudományos Egyesület-Szolnok; és a Nagykunsági Népművészek Egyesülete-Karcag- támogatásával készült. A támogatókról részletesen a Nagykunság Alkotóművészei  Facebook oldalon lehet olvasni, de ezen a helyen megköszönjük Dr. S Kovács Ilona, Nagykunsági Népművészek egyesülete elnöke; Dr Bartha Júlia turkológus etnográfus;  Dr. Nagy Molnár Miklós a Györffy István Nagykun Múzeum igazgatója és Bán Andrea ethnográfus támogatását.  .

Örömmel képviseltük a kaposvári ünnepi hétvégén a Karcagi Birkafőzők Egyesülete tagjai közelében KARCAGOT/a Nagykunságot! Így nem csak a karcagi birkapörkölt készítés átörökített hagyományát, hanem az évszázadok óta valóban generációról generációra továbbtanított kunhímzés kézműves hagyományát is bemutathattuk az ország s a világ előtt – mint szellemi kulturális örökségünket.

Nagy-Pálné Pádár Ágnes

elnökhelyettes, Nagykunsági Népművészek Egyesülete ;Karcagi Táncoló Tulipán Kunhímző csoport vezetője

Kérjük, hogy Ti is segítsék, karolják fel ezt a kezdeményezést!

 

Az adománygyűjtéshez elkülönített bankszámlát nyitottunk, ami:

A jogosult: JNSZ Megyei Népművészeti Egyesület

TISZAVÁRKONY ALKOTÓHÁZ ÚJJÁÉPÍTÉSE

Bankszámlaszám: OTP Bank Nyrt: 11745004-21413926

Jelentősen nőttek az építőipari árak, most pénzbeli segítségre van szükségünk!

Kérem, segítsetek, hogy építhessünk!