Fehérvári Kézművesek Egyesületének eseményei

Fehérvári Kézművesek Egyesületének eseményei

  • Jubileumi konferencia

A Fehérvári Kézművesek Egyesülete 20 éves megalakulása alkalmából jubileumi konferenciát szerveztünk a Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara támogatásával, melynek konferencia termükben adtak otthont.

Örömmel hallgattuk Radetzky Jenő, a Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnökének köszöntőjét. Elismerő szavaiban kitért a 20 év alatti kézműves tevékenységünk jelentőségére, hagyomány ápolásunkra, az egyesületet jól irányító, együttartó, az alkotóházat küldetésünknek megfelelően jól üzemeltető elnökökre.

F.Szegő Krisztina, a Székesfehérvári Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetője köszöntőjében kiemelte, hogy a kezdetektől részt veszünk rendezvényeiken, kézműveseink portékái kedves színfoltjai az ajándékboltjuk polcain. Gratulációját követően bizakodását fejezte ki a további sikeres együttműködésben.

Dr. Gelencsér József néprajzkutató érdekes és nagyon értékes áttekintést adott a kézművesség ókori kezdeteiről, a kialakulásáról, majd fejlődési szakaszairól. Elismerését fejezte ki a húsz  esztendős egyesületnek, munkánknak, kiemelte, hogy a kézművesség érték, a hagyomány hordozója.

Meghatottan hallgattuk kézművestársunk Angster Mária, az először még kis kézműves baráti kör egyik alapítójának szavait, majd az Öreghegyi Kézművesek Társasága történetét a megalakulásról. Nagy volt az elhatározásuk, a kisebb-nagyobb buktatókon keresztüljutva, sokak által segítve, támogatva 1998-ban bejegyzésre került a Fehérvári Kézművesek Egyesülete.

Pongrácz Zoltán az egyesület első hivatalosan bejegyzett elnöke folytatta a visszaemlékezések sorát. Akkoriban a megalakulás sem zajlott zökkenő mentesen, mivel az egyesületnek híre még nem volt, kézműveseink nagy tudását kellett bebizonyítaniuk. Zseniális ötletük alapján remek kiállítást szerveztek, a mai Szent István Hitoktatási és Művelődési Ház elődjének intézményében, ahol bemutatták az akkori tagok színvonalas munkáit.

A megalakulást követően érlelődött a gondolat, jó lenne egy hely, ahol a tagok összejöhetnének, gyűléseket tarthatnának, az aktuális feladatokat megbeszélhetnék.

Dr. Gulyás Antal mesélte el a mostani alkotóházunk birtokbavételének történetét. Nagyon kemény munkával, eltökéltséggel, a kézművesek kitartó szorgalmával, összefogásukkal és ismét sok-sok segítséggel tették ilyen széppé a házat, ahová most beléphetünk. A visszaemlékezés alatt láthattuk a felújítás előtti képeket, ennek ismeretében is az ember tisztelettel lépi át az alkotóházunk küszöbét.

A továbbiakban Radetzky Jenőné kézművestársunk  szakköreink közösségteremtő erejéről mondta el gondolatait, a Betlehemi pályázat jelentőségéről beszélt

Kató Balázs kézművestársunk az utánpótlás nevelésről, mint fontos célkitűzésünkről tartott képes összefoglalót.

Értékes és nagyon érdekes előadásokat hallgathattak meg az érdeklődők:

  • Kézművesség oktatása az abai Atilla Király Gimnáziumban – Berta József fafaragó, tanár
  • Kapcsolatunk a Nemzeti Művelődési Intézet Fejér megyei Igazgatóságával – Máhr Zoltán megyei igazgató
  • Továbbképzési lehetőségeink a Székesfehérvári Szakképzési Centrummal – Némethné Erki Tímea szakmai főigazgatóhelyettes

Szenczi Jánosné a Fehérvári Kézművesek Egyesülete elnöke az egyesület jelenéről, jövőjéről a kitűzött célokról beszélt.

A jubileum alkalmából az egyesületünk egy könyvet jelentetett meg, dr. Varró Ágnes néprajzkutató ajánlásával, Szenczi Jánosné, a Fehérvári Kézművesek Egyesülete elnökének köszöntőjével, mely a mai napon került bemutatásra. Kis kötetünkben 72 alkotó bemutatkozása található. Kérjük, fogadják szeretettel.

Az egyesületi tagok munkáiból rendezett kiállítást Jakubek Tiborné a Szent István Hitoktatási és Művelődési Ház igazgatója nyitotta meg.

A konferenciát Tulipán Zsombor, a Hermann László Zeneművészeti Szakgimnázium tanulójának furulya játéka színesítette, az előadásokat az egyesület életéről szóló képek kivetítése tette hangulatossá, szemléletessé.

Az egyesület tagjai közül mindenki hozzájárult a konferencia, és a kamarai kiállítás sikeréhez.

A konferencián elhangzott előadások gazdagabbá tettek mindanyiunkat, a visszaemlékezések meghatódott hangulatában büszkék és boldogok vagyunk, hogy a 20 éves egyesületünknek tagjai lehetünk.

Köszönjük házigazdánknak, a Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara hozzájárulását konferenciánk sikeréhez. Előadóinknak, vendégeinknek, hogy velünk ünnepeltek, jól érezték magukat. A nap folyamán kapott jókívánságok, elismerő gratulációk újabb lendületet adnak nekünk hagyományaink megőrzéséhez, továbbadásához.

  • Vörösmarty Rádió

Az egyesület jó kapcsolatot ápol a székesfehérvári Vörösmarty Rádióval. Minden kedden, 15 óra után valamelyik tagunkkal riport hangzik el. A legutóbbi hetekben a faragók képviselőivel (Dr. Gulyás Antal, Pongrácz Zoltán és Varga Csaba), valamint egy kedves külsős barátunkkal (Köpf Jenő) készült beszélgetés sorozat, melyet az elmúlt és a következő hetekben fognak sugározni. (99,2 URH)

Eseményeinkkel kapcsolatban további képeket lehet megtekinteni a www.fehervarikezmuvesek.hu oldalunkon a Galériában vagy Kézművesek Háza    FB oldalunkon.

KONTRASZTMÓD:
BETŰMÉRET