Fehérvári Kézművesek Egyesületének eseményei

Fehérvári Kézművesek Egyesületének eseményei

  • Regionális szakmai nap

A Fehérvári Kézművesek Egyesülete 3 alkalomból álló Regionális szakmai napot szervezett a Fehérvári Kézművesek Házában, melynek témája Szövött anyagok szerkezete, szövetszerkezettan.

Az első alkalommal, október 27-én találkoztak a szövés iránt érdeklődők, a téma sokak érdeklődését felkeltette, az egész Dunántúlról érkeztek szövéssel foglalkozó vendégeink.

Landgráf Katalin textilművész, a Magyar Művészeti Akadémia tagja

A szövés két, egymásra merőleges, egymással kereszteződő fonalrendszerből áll. Ezek a fonalrendszerek egymástól külön álló szálakból állnak, s a sok – sok szál együtt alakítja ki a szövetet.

A szövéshez mindenképpen valamilyen segédeszközre van szükség, ami egyszerű botoktól a legkorszerűbb, digitális vezérlésű szövőgépekig sokféle lehet.

A szövés és a különböző szövőeszközök kialakulásának folyamata a „múlt idők homályába” vész, hiszen az emberek nagyon régóta tudnak szőni.

I.e. 7000 tájáról származik a legelső szövet-lelet, amely megfonott gyapjúfonalból szövött textil apró maradéka. Különleges körülmények között maradhatott fenn!

A szövés alapelve mindmáig változatlan, attól az első lelettől, illetve pillanattól kezdve, amikor az első szálak kereszteződtek szövetté egy hajdanvolt embertársunk keze nyomán, s az emberi szépérzék, lelemény és türelem régen és ma is gyönyörű szőnyegek, szőttesek és szövetek sokaságát hozta és hozza létre. A világ sok táján ugyanez az alapelv érvényesül, ám az eszközök különböznek és az elmúlt 3 – 400 évben forradalmi („ipari forradalmi”) változáson mentek át.

A szövés dokumentálásához kialakult egy egységes nyelv, amelynek segítségével egyszerűen lehet rögzíteni a szükséges adatokat, ez a szövetszerkezettan és a kötéstan.

Szakmai sorozatunknak ez a témája.

Fodorné László Mária

A sárközi szőtteskultúra talán a leggazdagabb a magyar nyelvterületen. Jelenleg Fodorné László Mária szövő, a Népművészet Mestere, a Magyar Művészeti Akadémia Népművészeti Tagozatának rendes tagja, e kincs legjobb ismerője, legnagyobb mestere. Szövetszerkezettan sorozatunkban a 13 féle sárközi mintázás közül azokat mutatta , illetve mutatja majd be, amelyek az alapelőadás témájához kapcsolódnak.

Szenczi Jánosné szövő, a Fehérvári Kézművesek Egyesülete elnöke

Utazásai során a világ sok táján fényképezett különleges textileket, amelyeket a körülöttük lévő vidékkel, tájakkal, történetekkel együtt mutat be.

Szép képei és érdekes beszámolói alapján utázasainak, élményeinek részesei lehetünk. Az első alkalommal Üzbegisztánban jártunk.

  • A Fehérvári Kézművesek Egyesülete megalakulásának 20 éves évfordulóját ünnepelte

Az évforduló alkalmából kiállítást rendeztünk az egyesületi tagok munkáiból.

Velünk ünnepelt Brájer Éva, Székesfehérvár alpolgármestere, köszöntőjében kiemelte:

– Az anyagnak – ami a kezek alatt válik szemet gyönyörködtetővé és használható, szép tárggyá – mindnek köze van a földhöz. A magyar föld és a magyar kéz ősi kapocsa ez. Évszázadok alakították a magyarlakta tájak néprajzi motívumait, de ott volt az ember hangja is, amíg járt a kéz, énekelt a lélek, előkerült a brácsa és időnként a láb is mozdult. Hatalmas nemzeti kincsünk ez – fogalmazott az alpolgármester, majd megköszönte, hogy ez a kincs Fehérváron is jelen van.

Komjáthi Tamásné, a Népművészeti Egyesületek Szövetségének alelnöke kiemelte egyesületünk értékes munkáját, kevesen mondhatják el, hogy sok színes foglalkozást tartunk, az egész országban híresek fesztiváljaink, tartalmas, érdekes előadásokat szervezük, önálló alkotóházzal és magas taglétszámmal rendelkezünk.

A NESZ elismerése jeléül emléklapot adott át a 20 éves egyesületünk részére, melyet Szenczi Jánosné, az egyesület elnöke vett át.

A 20 éves jubileumi kiállítást az egyesület elnöke, Szenczi Jánosné az alábbi gondolatokkal nyitotta meg:

„A Fehérvári Kézművesek Egyesülete elnökeként szeretettel köszöntöm Önöket az egyesület megalakulásának 20. évfordulója alkalmából rendezett kiállítás megnyitóján.

Külön köszöntöm Brájer Éva alpolgármesterasszonyt, valamint Komjáthy Tamásné, a Népművészeti Egyesületek Szövetségének alelnökét.

Köszönöm a Boka Akusztik Band-nek ezt a zenei kezdést. Bokányi Zsolttal, az együttes vezetőjével, a Vörösmarty Rádió munkatársával több éves a kapcsolatunk. Minden kedden délután egy –egy egyesületi tagunkkal beszélget el Zsolt a rádióban kézművességről, szakmáról, munkáról, hagyományokról. Az országban kevés egyesület mondhatja el magáról, hogy saját rádió műsora van.

Múlt nélkül nincs jövő,

s mennél gazdagabb a múltad,

annál több fonálon kapaszkodhatsz a jövőbe.

Ezt a Babits idézetet választottuk a kiállítás meghívójára, és nem véletlenül.

Múlt nélkül nincs jövő…, hát akkor nézzünk egy kicsit a múltba.

A Fehérvári Kézművesek Társasága 1995-ben alakult meg, elődje az Öreghegyi Kézművesek Társasága volt, melyet Angster Mária vezetett. 1998-ban a társaság bejegyzésre került, és a neve Fehérvári Kézművesek Egyesülete lett. Az egyesület a Népművészeti és az Iparművészeti Szakosztályaival összefogta és segítette a tagjai tevékenységét a kézműves hagyományok ápolása és a kulturális örökség megóvása területén. Az egyesület alapító tagjai voltak: Antal Gábor, Angster Mária, Ásmány Katalin, Forgács Klára, dr. Gulyás Antalné, Jakab Andrásné, Pongrácz Zoltán, Radetzky Jenőné, Sereg Mátyásné, Takács Istvánné és Varga Magdolna.  Az egyesület első elnöke Pongrácz Zoltán volt.

2000-ben a kis baráti körből már 50 fős egyesület lett, s tagjai kézműves bemutatókat, foglalkozásokat tartottak gyermekeknek, felnőtteknek, kiállításokon mutatták be alkotásaikat, részt vettek városi, megyei és országos megmérettetéseken.

Gazdag a múltunk, tehát, sok szállal kapaszkodhatunk a jövőbe. De előbb, nézzük a jelent…

Az évek folyamán a tagság létszáma változott, jöttek új tagok, és mentek el régi tagok. 2018-ban az egyesületünknek 112 tagja van, ebből 85 rendes tag, 17 pártoló tag és 10 tiszteletbeli tag. Azaz helyesbítek, csak 9 tiszteletbeli tagunk van, mert Párnitzky Józsefné, Ilonka nénit 2 napja temettük el. Kedves Ilonka néni, ígérem, hogy igyekszem jól sáfárkodni az általad rám bízott talentumokkal.

Célunk változatlanul a kulturális örökség védelme, a magyar és nemzetiségi tárgyalkotó népművészet, népi iparművészet és az iparművészet értékeinek megőrzése, új alkotások létrehozása, a népi kézművesség továbbörökítése; a népi kézműves mesterségek megismertetése, továbbadása és oktatása. Fontos feladatunk a kézművesség színvonalának biztosítása, ezért tagfelvételünk szigorú: rendes tagnál feltétel a Népi Iparművészeti Tanácsnál vagy a Képző és Iparművészeti Lektorátusnál való zsűriztetés. A jelenlegi és leendő tagjaink segítésére képzéseket szervezünk, mert szívesen látunk mindenkit, akinek fontos a kézműves hagyományok életbentartása.

2016-ban a Népművészeti Egyesületek Szövetségétől megkaptuk „Az év műhelye” díjat.

Tagjaink főként Fejér megyeiek, de jó szakmai hírnevünk és közösségi életünknek köszönhetően Budapestről és a környező megyékből is tartoznak hozzánk kézművesek. Eredményességünket mutatja, hogy mára azon kevés népművészettel foglalkozó egyesületek közé tartozunk, melyek alkotóházzal rendelkeznek.

A Fehérvári Kézművesek Egyesülete 2010 tavaszától működteti Székesfehérváron a Rác utca 27. szám alatti „Kézművesek házát”, az alkotóházunkat, melyet Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzatától kaptunk használatra. Öröm számunkra, hogy Székesfehérvár vezetése is magáénak vallja a kézművesség és néphagyományok hordozta értékeket. Az alkotóház rendbe tétele az egyesület tagjainak közös munkája, összefogása volt, több fehérvári intézmény és cég támogatásával. Az alkotóházunkban az egyesület tagjainak közreműködésével a város fiataljai és idősebbjei számára közvetítjük a népi kézműves hagyományok és a mai modern kézművesség gazdag tárházát. Szakmai műhelyek, kiállítótérnek is használatos közösségi terem, valamint tágas udvar padokkal kínál lehetőségeket táborok, összejövetelek, játszóházak és kézműves bemutatók, szakköri foglalkozások megrendezéséhez, megtartásához, melynek során mindenki átélheti az alkotás örömét. Szeretnénk, ha minden fehérvári tudná, hogy: Ha kézművesség, akkor Rác utca, ha Rác utca, akkor kézművesség.

A „Kézművesek háza” 2018 tavaszán bekerült Székesfehérvár értéktárába.

Egyesületünk saját rendezvényekkel büszkélkedhet, melyek közül a Tűzzel-vassal Fesztivál és a Magyar Gyapjúfesztivál mára országos eseményekké váltak. Az idén 15 éves volt a Tűzzel-vassal Fesztivál, mely a késesek, késkészítők és fegyverkovácsok országos találkozója, s mely rendezvény szintén bekerült Székesfehérvár értéktárába; 15 éve hirdetjük meg és rendezzük a „Betlehemi szép csillag” alkotópályázat és kiállítást, 3. alkalommal rendeztük meg a Magyar Gyapjúfesztivált, és 8. alkalommal a tavaszi Tojásfestő-maratont reggeltől-estig.

Rendszeresen tartunk olyan szakmai napokat, melyre az ország minden részéből érkeznek érdeklődők, akik szeretnék gyarapítani a kézművességhez kapcsolódó tudásukat.

Évről évre részt veszünk Székesfehérvár kulturális eseményein, rendezvényein, s mutatjuk be interaktív módon a népi kézművesség óriási tárházát, motívumkincseit.

A kezdetektől részesei vagyunk Budapesten, a magyar népművészet legnagyobb rendezvényének, a Mesterségek Ünnepének, mely kapcsolódik az augusztus 20-i ünnepség-sorozathoz.

Gazdag a múltunk, gazdag a jelenünk, és gazdag jövőnek nézünk elébe, ha népi hagyományainkat, kézműves kincseinket nem hagyjuk feledésbe merülni, azokat újra alkotjuk, újra tanítjuk, majd hozzátéve saját gondolatainkat, saját lelkünket, – s ezáltal megújítva – életben tartjuk.”

  • Nemzet Művésze díjazottak között Kunkovács László fotóművész, néprajzkutató

A Fehérvári Kézművesek Egyesülete tagjai gratulálnak a szép elismeréshez, büszkék vagyunk arra, hogy ilyen kitüntetéssel rendelkező egyesületi tagunk van, mint Kunkovács László.

http://www.mma.hu/muveszeti-hirek/-/event/10180/nemzet-muvesze-v-dijatado;jsessionid=61825AF1DBF3AF88CB66F00D5F3F3837

  • Radetzky Jenőné kézműves társunk betlehem gyűjteményének kiállítása

Szeretettel gratulálunk Radetzky Jenőné  népi iparművész, Magyar Kézműves Remek-díjas bútorfestő kézműves társunk

„Jászlak a nagyvilágból” című gyűjteményéből rendezett kiállításának alkalmából, mely a Fejér Megyei Művelődési Központ kiállítótermében tekinthető meg.

  • A Fehérvári Kézművesek Egyesülete, a Szent Donát Alapítvány és a Szent István Művelődési Ház meghirdeti a „XVI. Betlehemi szép csillag” pályázatot

A pályázat célja, hogy segítse a Jézus születésének ünnepére való méltó felkészülést, éltesse és felmutassa a magyar szakrális népművészet gazdag hagyományait, ösztönözze a gyermekek és felnőttek alkotó kedvét.

A pályázaton ifjúsági és felnőtt kategóriában hivatásos kézművesek, és műkedvelő alkotók, alkotócsoportok egyaránt részt vehetnek.

Nevezni lehet természetes anyagokból (pl. textil, üveg, fa, papír, csutka, csuhé, vessző, fém, agyag, gyapjú, bőr, élelmiszer stb.) kizárólag kézműves kivitelezéssel készült betlehemi jelenetekkel. A pályázatra maximum 3 db tárgy adható be, melyek az eddigi „Betlehemi szép csillag” kiállításokon még nem szerepeltek.

A pályaműveket 2018. november 26-án és 27-én 9-17 óráig várjuk a Szent István Művelődési Házban: Székesfehérvár, Liszt F. u.1.

Zsűrizés után a legjobb munkák díjazásban részesülnek, és kiállításra kerülnek.

A kiállítás-megnyitó és a díjátadó ünnepség 2018. december 1-én, szombaton, 14 óra 30 perckor lesz a Szent István Művelődési Házban.

További felvilágosítás: Fehérvári Kézművesek Egyesülete

+3620 25 929 52 vagy kezmuvesek@gmail.com

Eseményeinkkel kapcsolatban további képeket lehet megtekinteni a www.fehervarikezmuvesek.hu oldalunkon a Galériában vagy Kézművesek Háza FB oldalunkon.