Időpont

2023.11.18.    
10:00 - 16:00

Napirendek:

  1. Mesterségek Ünnepének értékelése
  2. A NESZ 2023. évi munkaterve és költségvetése tervezetének megvitatása és elfogadása
  3. Beszámoló a két közgyűlés közötti időszak tevékenységéről, az elnökségi döntésekről
  4. A tagszervezetek számára kidolgozott szervezetfejlesztési program előterjesztése és megvitatása
  5. A tagnyilvántartó megújításának lehetőségei
  6. Aktualitások