Csillagvirág Népművészeti Egyesület eseményei

Csillagvirág Népművészeti Egyesület eseményei

Látóút a Vajdaságban – Május 24-25-26.

Előzmények:

 • Évek óta tartalmas szakmai kapcsolatot ápolunk a Bajsai ETNO Hagyományápoló Kézművesek Körével. A vászonszövés, a szálhúzásos és szálán-varrott hímzési ismeretek átadásában – tábori és szakköri programok keretében –   kiváló Népművészet Mestereink és népi iparművészeink dolgoztak. Mindannyian szívesen vállalták a vajdasági programokat, hiszen a hagyományos kézművesség iránt elkötelezettekkel, a háborúban lelkileg sérült emberekkel találkoztak.
 • A bajsai ETNO ház berendezései a  hagyományos használati  eszközöket, szlovák, szerb és magyar nemzetiségűek által adományozott textíliák megismerését is lehetővé tették. Arra törekedtünk, hogy szakkörökben és táborokban  a  magyar tájegységi díszítő elemeket, díszítési technikákat tanítsuk, azonban  fontosnak tartottuk, hogy az életükhöz kötődő  nemzetiségi tárgykultúrák újrafeldolgozására is felhívjuk a figyelmet. Szakmai utunk alkalmával láthattuk, néhány szakágban  szervezetünket meghaladóan  példaértékű ismeretekkel bírnak, ilyen  csuhé-és sásfonás, gyékényszövés, a háló- és necc készítés, amelyet mi is  szeretnénk  megismerni, megtanulni  barátainktól.
 • A bajsai magyar ház megnyitása új  elkötelezettséget jelentett az ETNO szervezetének és a vele együtt dolgozó mentor szervezeteknek. A ház kialakítása példaértékű, amelyet szinte valamennyi nemzetiségű lakos támogatott. Az összefogás példáját erősítve,  Csillagvirág Népművészeti Egyesület Elnöksége kezdeményezte,  hogy Dávid Sándor népi iparművész által mentorált  faragó szakkörünk készítsen kopjafát  az első világháborúban elesettek tiszteletére, és az, méltó ünnepség keretében  kerüljön felállításra a magyar hát udvarán. A nemes gondolat megvalósítását összekötöttük a Csillagvirág Népművészeti Egyesület látó-útjával, amelyre   25 fővel utaztunk. 

Látó-út kiemelt programjai:

 • Közös kiállítás a bajsai fehér hímzések és a palóc szálhúzásos szálán-varrott termékeiből
 • Erdész Judit Mária a Népművészet Mestere által szerkesztett hímzés kiadvány átadásához ünnepélyes keret biztosítása
 • A Csillagvirág Népművészeti Egyesület által felállított kopjafa ünnepélyes, – műsorral egybekötött – avatása
 • Szakmai találkozó szervezése a két szervezet alkotóival, támogatóival
 • Látó-út megvalósítása az alábbi kiemelt programjaival:
  • Karlovác – építészeti emlékek , karlóci békeszerződés színhelyének megismerése
  • Újvidék – ismerkedés a Nemzeti Múzeum  gyűjteményével, kiemelten a XIX. századi  paraszti életmódhoz kötődő tárgyakkal.
  • Szabadkai Városi Tanács népművészeti ornamentikával díszített épületének, díszítményeinek, faragott berendezési tárgyainak megismerése.
  • A felújított, virágornamentikával díszített  szabadkai zsinagóga látogatása.
  • Ismerkedés a felújított palicsi épületek díszítményeivel.
 • A látóút programjába bekapcsolódtak az ETNO szervezet tagjai is, akik maguk is új, alkotó munkájukban alkalmazható  ismereteket  kaptak.
 • A Látó-út programját a Csoóri pályázat keretében valósítottuk meg, amelyet ezúton is köszönünk. Az itt szerzett szakmai ismeretet, a hagyományaink iránti elkötelezettséget munkánk során kamatoztatni tudjuk.
 • Ugyanakkor a bajsai  ETNO Hagyományápoló Kézművesek Köre tagjainak, a bajsaiaknak egy szabadtéri kiállítás keretében  bemutattuk a hagyományos hímzéstechnikák azonosságát és a tájegységek adta különbözőségeket, átadtuk a Csoóri pályázat támogatásával működő szakkörben tervezett , kicsiben és nagyban is megvalósított kopjafát, amelyben elhelyezett emlékszögek egy-egy  áldozatot jelképeznek.
 • A látó-útról „magunkkal hozott” értékek hagyományos díszítőelemeink  újszerű, a mai környezetünkbe illő, üzeneteket hordozó  tárgyak létrehozására ösztönöznek bennünket, amelyből a Vajdaságban követendő példát kaptunk. A program során egyesületi közösségeink erősödtek, szakmai, emberi barátságunk gazdagodott, társadalmi kötődésünk színesedett. Köszönjük.