• RÁCZ ERIKA A MAGYAR MŰVÉSZETI AKADÉMIA ÖSZTÖNDÍJASA

Az MMA alkotó- és előadó-művészeti, valamint művészetelméleti tevékenységek támogatására meghirdetett pályázatán Rácz Erika ötvös-aranyműves népi iparművész, a népművészet ifjú mestere, népművészet kategóriában nyerte el az Akadémia 2020-2023 közötti időszakra szóló ösztöndíját! Nagy szeretettel gratulálunk!

További részletek az MMA oldalán.

  • Új eszközök

Május 28.-án új informatikai eszközökkel gyarapodtunk. Az Országos Informatikai Programiroda “Informatika a köz szolgálatában” című pályázata jóvoltából jutottunk hozzájuk. A napi működés és az online kapcsolattartás mellett a különböző szakmai programjaink során is nagy segítségünkre lesznek

  • XXII. Országos Felnőtt Csuhéfonó és Kézműves Alkotótábor

Július 20 – július 24. között rendezzük meg a XXII. Országos Felnőtt Csuhéfonó és Kézműves Alkotótábort

A tábor helyszíne Bihari Népművészeti Egyesület Alkotóháza – Berettyóújfalu, Tavasz krt. 10.

Szeretettel várjuk a jelentkezőket!

  • Vida Sándorné kiállítás

VIDA SÁNDORNÉ (Magyari Ilona) HENCIDA DÍSZPOLGÁRA, a népművészet mestere a Magyar Művészeti Akadémia nyugdíjasa, aki munkásságával, tudásának átadásával, a fiatalok segítésével nagyban hozzájárult Hencida község hírnevének öregbítéséhez, több mint 85 évesen is kiállításra készül Baranya megyében.

  • Erdei Lajos ezermester

Erdei Lajos igazi ezermester volt. 1954-ben tért vissza – édesapja nyomdokait követve – a szűrös mesterséghez, egy év múlva már népi iparművész, 1965-ben pedig megkapta a népművészet mestere címet. Munkássága, tanítása máig ható a bihari szűr- és szűrrátét készítők körében!

  • „Varrjunk maszkot összefogás”

Június 1-én, a debreceni MODEM-ben találkoztak mindazok, akik az elmúlt három hónapban csatlakoztak a „Varrjunk maszkot összefogással” kezdeményezéséhez. Amint arról korábban beszámoltunk, egyesületünk is részt vett ebben a közösségi munkában. Berettyóújfaluban közel 1000 db  szájmaszk és 200 db kórházi sapka készült, melyek zöme a Gróf Tisza István Kórházban és a berettyóújfalui mentőállomáson talált gazdára, de jutott belőlük Debrecenbe, sőt Nyíregyházára is! Köszönjük az önzetlen segítő munkát!

  •  Szűrök

 A szűrök tipikusan magyar kabátféle ruhadarabok. A varrógép magyarországi elterjedésével Biharban kezdték el készíteni az ún. rátétes szűröket. A szűrviselet eltűnésével a szűrrátét díszítés különböző lakástextileken él tovább. A Bihari Múzeum nagyszámú, szűrrátétes tárgyai, textíliái egy átfogó képet nyújtanak a posztómetszett szűrök rátétes díszítményeinek továbbéltetési törekvéseiről. Gyönyörűné Erdei Judit a gazdag gyűjtemény keresztmetszetében vizsgálja a mesterség változását, az alkotói sajátosságokat és egyéni jellemzőket. A 2017-ben megjelent tanulmány elolvasható itt.

  •  Trianon

A trianoni “Biharország” egyik jelképe is lehet a csonkán maradt vármegye székhelyén, Berettyóújfaluban épült tisztviselőtelep. A Megyeházán tisztviselőként dolgozó ifjú jogász fiaként született itt, és töltötte a mai Tavasz krt. 10. szám alatti házban gyermekéveit Jelenits István piarista szerzetes, teológus és író, aki számos elismerése mellett Berettyóújfalu díszpolgára is. És ez az a ház, amely 26 éve a mi alkotóközösségünk otthona, alkotóháza. Számunkra mindezeket – is – jelenti június 4-e és az összetartozás!