2022 szeptemberében összesen 58 eseményt valósítottunk meg önállóan, partnerként, vagy szolgáltatóként.

  • Képzések, tudásátadás, szakköri tevékenység

Államilag elismert szakképesítést nyújtó képzéseink közül egyidejűleg több évfolyamon is folyik az oktatás. Szeptemberben a 2021-2023-as képzési időtartamú csoportjaink közül a Népi kézműves – kézi és gépi hímző, mézeskalács díszítő, szíjgyártó-nyerges, fazekas, kosárfonó, szőnyegszövő és takács csoportok, a 2022-2024- es képzési időtartamúak közül a szíjgyártó-nyerges, kézi és gépi hímző, népi bőrműves, faműves, fajátékkészítő, fazekas és takács, illetve a kifutó, novemberben vizsgázó OKJ képzési csoportok közül a kézi és gépi hímző, a faműves, a nemezkészítő, népi bőrműves, fazekas csoportok folytatták a képzést, egy-egy hétvégét töltve a tudásszerzéssel. Csoportjaink koordinálása, a képzések szervezése, különösen az előírásszerű adminisztrációs tevékenység jelentős munkát ró ránk, ám mindig öröm látni az elégedett, az alkotást megkezdő, tanuló résztvevőket, akik a tanórák végén is gyakran elmélyülten dolgoznak, több alkalommal meghosszabbítva maguknak a képzési napokat.

Szeptemberben a rézműves szakkör tagjai 2 alkalommal találkoztak, s tartottak foglalkozást, szebbnél szebb alkotásokat készítve.

  • Képzők képzése

Egyesületünk – engedélyezett és regisztrált felnőttképző szervezetként – államilag elismert szakképzéseket, akkreditált képzéseket és műhelyfoglalkozásokat valósít meg a népi kézművesség területén.

Törekszünk arra, hogy képzéseink, foglalkozásaink minél magasabb színvonalon valósulhassanak meg, ennek érdekében mind a tárgyi, mind a humán infrastruktúra folyamatos fejlesztésére nagy gondot fordítunk.

Elégedettségméréssel folyamatosan tájékozódunk a képzéseinken résztvevők igényeiről, s különös gondot fordítunk az általuk jelzett hiányosságokra.

Pályázati tevekénységünk során igyekszünk támogatást igényelni a szükséges felszerelésekre, eszközökre, kéziszerszámokra.

Oktatóink mindegyike a saját szakmájának ismert és elismert szakembere, sok esetben pedagógus, de minimum népi játék és kismesterségek oktatója végzettséggel rendelkezik. Fontosnak tartjuk ezt, mivel az oktatás módszertanán is sok múlik.

A pandémia idején fogalmazódott meg az egyesületi vezetőségben, hogy keressünk és találjunk olyan alkalmakat, ahol egy-egy téma köré csoportosítva, vagy akár csak szabadon beszélgetve, de „duruzsoljunk” egymással, azaz legyenek olyan találkozási alkalmak, amikor személyesen találkozunk, s átadjuk egymásnak tapasztalatainkat is. Egy ilyen Duruzsolót szerveztünk – Képzők képzése elnevezéssel – 2022. szeptemberében, ahova oktatóinkat hívtuk össze, hogy az eddig összegyűlt módszertani tudást megosztva egymással még hatékonyabbá válhassanak képzéseink.

A jó hangulatú találkozási alkalmon bemutattuk az oktatók számára az idei elégedettségi felmérések eredményeit, szakáganként, csoportonként is kitérve arra, hogy a résztvevők mit tartanak kiemelten pozitívnak, illetve milyen negatív észrevételeik vannak. Tanulni szerettünk volna ebből, s közösen megfogalmazni a teendőinket, hogy mit, hogyan lehet jobbá tenni.

Ezt követően egy oktatásmódszertani előadás keretében számos példát hallhattunk a felkészüléstől a szemléltetésen keresztül az ismeretadás módszertani fogásaiig.

Jó beszélgetés alakult ki a jelenlévők között, s megfogalmazódott a többszöri módszertani továbbképzés igénye is.

Büszkék vagyunk oktatóink nyitottságára, s elkötelezettségükre a képzési színvonal további emelése érdekében. 

  • Megyenap

Szeptember első szombatján, immár 7. alkalommal a Megyenapnak adott otthont a békéscsabai főtér.

A Békés Megyei Önkormányzat hosszú hónapokig készült, hogy a látogatók elé tárhassa megyénk értékeit, lehetőséget adjon a kistermelők bemutatkozására a kézműves piacon, s természetesen zenés-táncos felvonulás, kidobolás, nemzetiségi fellépők, mesemondás, sétakocsikázás, gyermekprogramok, játszóház, sétakocsikázás, fotószínház, s felsorolni is sok lenne, hogy mi még, várt a kilátogatókra reggeltől estig.

2022-ben 29 település jelentkezett megismertetni saját értéktárát a közönséggel. Örömünkre szolgál, hogy a nagyszámú gasztronómiai csemegén túl láthattunk itt sok-sok népművészeti kincset is.

A Békés Megyei népművészeti Egyesület minden évben – partnerségben a főrendezővel – részt vállal az esemény előkészületeiből és lebonyolításából. A szervezet által biztosított míves értékesítő és bemutató pavilonok a helybeliek közül sokak számára ismerősek voltak, de a többi sátor építésében és bontásában is szerepet kaptunk. Kreatív népi játszóterünk, kosaras körhintánk rendkívül népszerű volt, csakúgy, mint népi kézműves játszóházaink, foglalkozásaink. Árusaink hímzésekkel, fazekas termékekkel, mézeskaláccsal, szalma-, csuhé-, gyékénytárgyakkal várták az érdeklődőket.

A nap színes forgataga a szakmai tapasztalatszerzésnek, a szakmai kapcsolatok kialakításának is kedvezett.

Megtisztelő, hogy minden évben felkérést kap szervezetünk az együttműködésre, közreműködésre.

  • Mesék és virágok – új kiállítás nyílt a Tégla Galériában

Mesék és virágok címmel nyílt meg szeptember 17-én a Tégla Galéria újabb kiállítása, ahol Bakos Gyuláné hímző népi iparművész beregi keresztszemes hímzéseit és Láng György, Magyar Kézműves Remek díjas fafaragó szakoktató míves, faragott fatábláit csodálhatták meg az érdeklődők.

Az alkotókra a Magyarországi Alkotóművészek Közép- és Nyugat-Dunántúli Regionális Társasága (M-ART) hívta fel figyelmünket, s a Dinnyési Templomkert, Hagyományőrző és Turisztikai Központban korábban már kiállított alkotások így juthattak el hozzánk, az ország másik végébe is.

Az idén 95 éves Bakos Gyuláné, Erzsike néni, bár ma már Balatonszárszón él, elvitte magával oda is a Felső-Tisza vidék, a beregi táj hímzéseit. Többszáz darabot meghaladó gyűjteménnyel rendelkezik, melyek életének közel 80 éve alatt készültek. Idős korára tekintet nélkül a mai napig lelkes művelője a hímzésnek, talán ennek köszönheti, hogy megőrizte szellemi frissességét. Munkássága, példamutató szorgalma és kitartása, a régmúlt tisztelete mindenképpen elismerésre méltó és példaértékű. Munkáját a legnagyobb precizitás jellemzi, nincs félbe hagyott munka, amit elkezdett be is fejezi.

Munkáinak bemutatását különösen aktuálissá teszi, hogy ebben az évben Hungarikummá nyilvánították a beregi keresztszemes hímzést.

Láng György 1968 óta foglalkozik fafaragással, mesterei Cs. Kiss Ernő, id. Palatkás József és Péterfy László voltak. A 80-as évek óta vezet fafaragó táborokat, szakköröket. Eddig több kint 75 kiállításon szerepeltek alkotásai a Néprajzi Múzeumtól a Vatikánig. Saját hitvallása szerint szívéhez legközelebb az apró – fa, csont, szaru – használati tárgyak készítése áll pásztorfaragók stílusában. Legbüszkébb az 50 darabos gyújtótartó sorozatára. A bútorkészítést is szívesen műveli, bútorai mind használatban vannak, részben saját, részben gyermekei lakásában.

E kiállításban 10 db különféle fafaragási technikákkal (vésés, domborítás, áttört minta …) készült táblán a 77 magyar népmese elevenedik meg.

A két alkotó kiállítása október 14-ig volt megtekinthető a Tégla Népművészeti Alkotóház Galériájában.

  • Tovább szépül a TÉGLA Népművészeti Alkotóház

2020. április 8-a óta a Tégla Népművészeti Alkotóház és Közösségi Tér jogilag rendezetten is egyesületünk (és kisebb részben egy további szervezet, az NMI) használatába került, a vagyonkezelők használati megállapodással átadták azt. Valójában a Kézműves Iskola megszűnését követően, azaz 2018. júniusától már mi tartottuk rendben, mi üzemeltettük, ám a megállapodás megkötése adminisztratív okok miatt elhúzódott.

Az épület nagyon leamortizálódott állapotban volt, közel 30-40 éve komoly felújítások – de esetenként még állagmegóvási munkálatok – sem igazán történtek, a tető életveszélyes volt, több helyen beázott, a fűtés hatalmas hőveszteséggel, rendkívül gazdaságtalanul, működött, a wc-k, mosdók gyakran eldugultak, a nyílászárók egy része szó szerint kiesett, ha hozzáért valaki.

2020 óta minden pályázati lehetőséget megragadtunk, illetve sok önkéntes munkával és jelentős pénzbeli saját erővel az épület folyamatosan újul meg, funkcionálisan korszerűsödik, esztétikailag egyre szépül. Tudjuk, hogy megfelelő hely, megfelelő épület nélkül veszélybe kerülhetne tevékenységünk jelentős része, képzéseink folytatása, eszközigényes, műhelyigényes csoportjaink, foglalkozásaink léte bizonytalanná válna.

A Csoóri Sándor Alap az elmúlt években, s idén is alapot biztosít a tervezett munkálatokhoz, de a   bevonható források évről-évre egyre szűkülnek, egyre nagyobb a saját forrás bevonásának szükségessége.

Ám mi minden erőnkkel azon vagyunk, hogy a több ütemre tervezett felújítás aktuális üteme megvalósulhasson, így a megítélt támogatási szerződések megkötése után haladéktalanul nekikezdtünk a munkáknak. Fontos ez azért is, mert hosszabb várakozás során a kiszámíthatatlanul növekedő árak is ellehetetleníthetnék a kivitelezést.

Idei első ütemben már megvalósult az Alkotóház Mezőker bevásárlóudvar felőli homlokzatának javítása és festése, s a kerítés egy kisebb szakasza is új színt kapott.

Jóval nagyobb beruházásra is készülünk. Hamarosan megkezdődik a napelemek telepítése a tetőre, melynek működtetésével – reményeink szerint – az energiaárak növekedését valamilyen mértékben ellensúlyozni tudjuk, hiszen az egyesület és az épület működtetésének bér- és rezsiköltségét a szervezetnek kell kigazdálkodnia.

Bízunk benne, hogy továbbra is – az eddigiekhez hasonló módon – folytathatjuk tevékenységeinket, működhetnek szakköreink, folyhatnak képzéseink, s ütemezetten megújuló épületünk biztos hátteret nyújt ehhez.

  • Szakkörök mentorálása – ASzakkör – Tudásunkkal kézenfogva a közösségekért

Az ASzakkör.hu weboldalon jelenleg 15 féle, 20 alakalomból álló kézműves szakkörhöz találhatnak az érdeklődők a tevékenységeket részletesen bemutató videókat, s ezekhez csatlakozó mintákat, sablonokat. Így lehetővé válik a tudásátadás és közösségi ismeretszerzés online módon is, természetesen offline segítség biztosításával.

A Dél-alföldi régió 3 megyéjében az előzetes regisztráció alapján 172 népi kézműves szakkör indul, legnagyobb számban a gyöngyfűzés, a nemezelés, a hímzés és a mézeskalácskészítés vonzotta a résztvevőket, de csuhéfonás, vesszőfonás, csipkeverés és tojásfestés is legalább 10 településen kezdődik meg. Közel ennyi a bútorfestés és gyertyaöntés csoportok száma, s 2 helyen a kötés gyönggyel is indul majd.

Az induló szakkörök mentorálását az NMI felkérésére 7 népművészeti egyesület vállalta fel, akik saját régiójukban online és kontaktórás alkalmakkal segítik azok szakmai munkáját. Régiónkban a Békés Megyei népművészeti Egyesület végzi e tevékenységet. A mentorok felkérése már a végéhez közeledik, mire a szakkörök megkezdik a munkájukat, készenállnak a segítésükre.

  • Szolgáltatások, közvetítések

Szeptember hónapban is többen igényelték szolgáltatásainkat – Békéscsabán az installációnkat, sátrainkat bocsájtottuk a megrendelők rendelkezésére, Hunyán és Kétsopronyban játszóházzal, kreatív játszótérrel közreműködtünk a helyi eseményeken.