EFOP 3.7.3_Szövő foglalkozássorozat
KONTRASZTMÓD:
BETŰMÉRET