Békés Megyei Népművészeti Egyesület eseményei

Békés Megyei Népművészeti Egyesület eseményei

  • Vándorlegény, Országos Gyermek és Ifjúsági Népi Kézműves Pályázat

2019. október 12-én zárt a Népművészeti Egyesületek Szövetségével, a Hagyományok Házával és a Debreceni Művelődési Központtal meghirdetett XIII. Dél-alföldi Regionális Gyermek és Ifjúsági Népi Kézműves Pályázat regionális kiállítását követően a díjazott alkotások – a zsűri döntése értelmében, a debreceni országos zsűrizésre kerültek továbbításra.

  • REGIONÁLIS KONFERENCIA

November 9-én, közel 120 fő részvételével nagysikerű konferenciát rendeztünk Békéscsabán. A résztvevők a népi kézművesség a helyi társadalom- és gazdaságfejlesztésben témakört vizsgálhatták meg, felkészült előadók segítségével, több megközelítésből. Az előadók egyaránt fontosnak tartották a kreatív ipar szerepét, s a helyi kézműves hagyományok felelevenítését, megőrzését – s természetesen e két kérdéskör együttkezelését is. A konferencián 11 előadás hangzott el.

https://behir.hu/a-nepi-kezmuvesseg-nem-csak-erteket-teremt-a-helyi-gazdasagot-is-elenkitheti

https://www.beol.hu/kozelet/helyi-kozelet/hagyomanyok-megorzese-a-megelhetest-jelentheti-2311155/

http://www.csabatv.hu/taxonomy/term/5655

  • NÉPI IPARMŰVÉSZETI ZSŰRIZÉS

A zsűrizésen 57 alkotó vett részt, akik 257 darab tárggyal regisztráltak. A Népi Iparművészeti Zsűri HMR kategóriára érdemesnek talált 51, HMT kategóriára 67, MMR kategóriára 24, MMT kategóriára 69, Ajándéktárgy kategóriára 9 db alkotást. Mindösszesen 37 db-ot utasítottak el, ez a regisztrált alkotások alig több, mint 14%-a. Gratulálunk alkotóinknak!

https://www.beol.hu/kozelet/helyi-kozelet/pontoztak-a-mives-portekakat-2314734/

EFOP projektjeink folyamatosan zajlanak, novemberben is nagyszámú eseményt szerveztünk meg a partnerszervezeteinkkel.

  • EFOP-1.3.5-16-2016-000026

Folyamatosak a Békés Megyei Népművészeti Egyesület által megvalósítás alatt álló EFOP-1.3.5-16-2016-000026 azonosítószámú „Közösségek fejlesztése a népművészet eszköztárával Békés megyében” című projekt tevékenységei.

November 9-én immár a 4. fórum valósult meg, melynek témája a helyi közösségek és családok megerősítése, a tradíciók megőrzése volt. Az előadók a helyi közösségekről, értékről, a jó gyakorlatokról beszéltek, s a hallgatóság is bekapcsolódott kérdésekkel, véleményekkel. Novemberben 11 alkalommal „Kisközösségek a helyi hagyományokért – szakmai találkozó” valósult meg 5 településen, Mezőkovácsházán, Nagybánhegyesen, Újkígyóson, Tótkomlóson és Telekgerendáson.

  • EFOP 3.3.2-16-2016-00010

Népi kézműves hagyományok átörökítése a Körösök völgyében projektünk 7 partnerintézménnyel folytat együttműködést, melynek keretében 2019 szeptember 1. és december 31. között 2 intézményben valósítunk meg témanapokat, ahol népi kézműves foglalkozások, illetve táncházak, kiállítások és mesemondó programok valósulnak meg a gyerekek és fiatalok számára. Novemberben, a Lencsési óvodában helyi néprajzi verseny zajlott le. A verseny első fordulóján a gyerekek – az életkori sajátosságaikhoz igazodó – játékos kérdéseket, feladatokat kaptak. A második részben, majd decemberben gyakorlati kézműves teendők is várnak rájuk.

  • EFOP-3.7.3-16-2017-00075

A „Használható hagyományok – népi kézműves tudás átadása” című – EFOP-3.7.3-16-2017-00075 azonosítószámú projekt keretében februártól kezdődően folyamatosak a tudásátadási alkalmak, művészeti csoportok, műhelyfoglalkozások és foglalkozássorozatok zajlanak:

2019-ben 7 csoport működik Szegeden (népi játszóházi), Kecskeméten (2 db – népi játszóházi és hímző), Körösnagyharsányban (népi játszóházi), Kötegyánban (fazekas), Csanádpalotán (6 kézműves ág megismertetése) és Gyulán (hímző). Folyamatosan zajlottak a csoportok foglalkozásai, Szegeden, Kecskeméten, Csanádpalotán, Kötegyánban és Körösnagyharsányban 17 olyan alkalmat valósítottunk meg, amelyeken a résztvevők a választott népi kézműves szakágak technikáit, fortélyait sajátíthatták el. Egy-egy alkalommal 10-14 fő volt jelen. A csoportok vezetői, animátorai igyekeznek átadni tudásukat, s egyúttal arra is törekszenek, hogy megerősítsék a helyi kisközösségeket.

  • TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019-00192

A Békés Megyei Népművészeti Egyesület „Innováció a kézművességben” című – TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019-00192 azonosítószámú – projektje keretében „MÚLT A JELENBEN” 150 órás hagyományőrző műhelyeket indított. 4 műhelyünkben 6 szakágban ismerkedhetnek meg a résztvevők a kismesterségek technikáival, s a szakág békéscsabai hagyományaival. Novemberben megkezdte a működését a Hímzőműhely, Dr. Illés Károlyné vezetésével, a Könyvkötő és rézműves műhely, Bíró Bertold és Szedlják István vezetésével, illetve a Festett bútor műhely, melyben egyelőre a faműves szekció dolgozik, s az általuk elkészült alkotásokat fogják a későbbiekben a bútorfestők díszíteni. A fások vezetője Széll János, a bútorfestők pedig Ament Éva és Földi László irányításával tevékenykednek majd. S hamarosan megkezdi a tevékenységét Vászonszövő műhelyünk is, Debreczeni János és Lakatos Istvánné vezetésével.

  • OKJ-S KÉPZÉSEK

Egyesületünk E-001916/2019 felnőttképzési nyilvántartási számon regisztrált felnőttképző szervezet. 2019-ben OKJ-s képzéseket hirdetünk meg, melyeket békéscsabai képzőhellyel indítunk ez év októberében.

A Kézi és gépi hímző, a Takács illetve a Népi játék és kismesterség oktatói képzéseink mellett novemberben a Fazekas csoport is megkezdte a képzést. E hónapban mindösszesen 7 alkalommal zajlottak képzési napjaink.

Novemberben egyesületünknél ütemezett külső szakértői ellenőrzés tekintette át a felnőttképzésünk jogszabályoknak történő megfelelését. A dokumentáció pontos vezetése elengedhetetlen feltétel, így nagyon igyekszünk minden előírásnak megfelelni.

  • SZOLGÁLTATÁSOK

Novemberben két alkalommal igényeltek egyesületünktől szolgáltatásokat, az installációinkat (sátrak) kölcsönözték a Gyulai advent eseményeire, illetve a Balassi Táncegyüttes családi táncházprogramján, Békéscsabán játszóházat/mesterségbemutatót biztosítottunk.