Békés Megyei Népművészeti Egyesület eseményei

Békés Megyei Népművészeti Egyesület eseményei

  • Népmese konferencia
    Békéscsaba, 2017. november 4.

A Békés Megyei Népművészeti Egyesület valamilyen témakörben évente rendez konferenciát. Békéscsabán, 2017. november 4-én a népmesék kerültek terítékre szombaton az Orosházi úti Kézműves Szakiskola és Alapfokú Művészeti Iskolában. Megnyitó beszédében Pál Miklósné, az egyesület elnöke hangsúlyozta, mivel a népművészet komplex dolog, a népmesék csodás világába kacsintottak ki számos előadóval és résztvevővel. Ahogy saját népdalokkal, néptáncokkal, úgy a megyében keletkezett népmesékkel is rendelkezünk, bár Harangozó Imre újkígyósi tanár, néprajzkutató szerint a ’60-as, ’70-es években lehetett volna több népmesét összegyűjteni, amikor még éltek az úgynevezett adatközlők. Ennek ellenére két újkígyósi mesét bemutatott, illetve elmondta, hogy az egyik legrégebben lejegyzett népmese, A két testvér az egykori újkígyósi kispaphoz, Locskay Józsefhez fűződik, és a Magyar Nyelvőrben jelent meg, ahol Arany János és Jókai Mór is publikált. Lugosiné Pál Ildikó békéscsabai klinikai szakpszichológus hangsúlyozta, a népmeséknek nagy a jelentőségük a gyermekek személyiségének fejlődésében, a szocializációs folyamatban. A mese feltérképezi a szereplők tulajdonságai, céljai által azt a világot, amiben a gyermek él. Tartalma erkölcsi tanulsággal bír, a mesében benne van a jutalmazás, a büntetés, a teljesítmény és a segítségkérés, -nyújtás egyaránt. Ez előadások során betekintés kaphattunk a népmese szerepéről a gyermekek előadói és vizuális készségének fejlesztésében, amit Soós Emőke bábszínész és Tóthné Nagy Beatrix vizuális kultúra tanár tolmácsolásával hallgathattak meg a résztvevők. Koszecz Sándor az Életfa Kulturális Alapítvány népmese tevékenységéről tartott előadást. Délután a konferencia résztvevői a „Mese vándorúton” a Hagyományok Háza mesemondást népszerűsítő vándor programjának keretében előadást hallgathattak az intézmény népmesével kapcsolatos tevékenységéről, Szabad Boglárka néprajzkutató, a Hagyományok Háza népmese szakelőadótól, majd Csíki Lóránt interaktív kézműséggel és élőszavas mesemondással varázsolta el a hallgatóságot. A rendezvény záróakkordjában a mesékhez, a mesék előadásához, a mesékkel történő foglalkozásokhoz kapcsolódó jó gyakorlatok bemutatására került sor.

  • NIT zsűrizés Békéscsabán

A rendkívüli nagy érdeklődésre való tekintettel a Békés Megyei Népművészeti Egyesület 2017. november 4-5-én Népi Iparművészeti Testület kihelyezett zsűrizését rendezte meg Békéscsabán, a Kézműves Szakközépiskola és Alapfokú Művészeti Iskolában. A zsűrizésre többségében a Békés Megyei Népművészeti Egyesület tagjai jelentkeztek, de érkeznek alkotások az ország több megyéjéből, Erdélyből és Vajdaságból is. A megmérettetésre 64 alkotó adta le népi kézműves tárgyait, összesen 307 darabot, amiket 13 műfajban zsűrizett a szakértő népművészekből álló testület (csipke, hímzés, szövés, textilbaba, viselet, fazekas, mézeskalács, szálasanyag, nemez, bőr, népi ékszer, fa és fémművesség). A NITT zsűrizés hagyományos és modern kategóriában történt, valamint ajándéktárgy kategóriában is osztottak ki minősítéseket a zsűri tagjai. A zsűrizésre beadott tárgyak közül 80 % ért el valamilyen minősítést.

  • Befejeződtek a Békés Megyei Népművészeti Egyesület által indított akkreditált képzések

A Hagyományok Házával kötött együttműködési megállapodás keretében három – népi ékszerkészítő 60 órás, viseletvarró 120 órás, szövő 60 órás – akkreditált képzést valósított meg a Békés Megyei Népművészeti Egyesület. Mind a három képzést tavasszal indították, hétvégeken – szombat vasárnap – találkoztak a résztvevők, majd július 17-22. között, intenzív kurzus keretében folytatódott az oktatás. Az utolsó foglalkozásokra szeptember és október folyamán került sor. Október 16-án a népi ékszer és a szövő hallgatókés, november 16-án a viseletkészítők tettek sikeres vizsgát, amelyen bemutatták a gyakorlatban elkészített munkáikat és beszámoltak elméleti felkészültségükről.
Népi ékszerkészítő képzés célja volt a Kárpát-medence népi gyöngy ékszerkészítés gyakorlati és néprajz elméleti ismereteinek átadása. A 60 óra alatt a résztvevők megismerkedtek a hagyományos népi ékszerek típusaival, többek között a cserbeli, a kárpátaljai, a sárközi gyöngygallérokkal, a nyakbavetőkkel és a kalotaszegi pártakészítés technikájával
A szövő kurzus résztvevői megismerkedtek a szövő eszközök sokszínűségével, a szövés hagyományos technikáival – formákkal, motívumokkal. Az elsajátított eszközök, szövéstechnikák és motívumok felhasználásával esztétikus, ma is használható tárgyakat terveztek és kiviteleztek. Foglalkozzak különböző fonásokkal, a kisebb szövő eszközökön – például szalagszövő, karmantyúfa, szövőkártya – illetve szövőszéken készítettek különböző használati tárgyakat. Például táska, tarisznya, ülőpárna, szőnyeg, stb.
Viseletvarró képzésen a résztvevők elsajátították az alapvető ismereteket a magyar népviseleti ruhadarabokról, tájegységek, társadalmi rétegződés, életkor és alkalmak szerint, valamint megtanulták a legjellemzőbb női és férfi ruhadarabok elkészítésének módját. Az elméleti ismeretek mellett többek között készítettek alsószoknyákat, férfi bő gatyát, inget és mellényt, női rövid és hosszú ingeket, kötényeket, mellényt és ujjast.
A három képzésen 40 nő vett részt, 59 %-a felsőfokú és 41 %-a középfokú végzettséggel rendelkezett. Életkor tekintetében a megoszlásban 40 éven aluli 20 %, 40 és 50 év közötti 32 %, 50 éven felüli 48 %. A résztvevők összetétele foglalkozás tekintetében is heterogén volt. A népi ékszerkészítő képzés oktatója Péter Szidónia, Budapestről, segítőtársa Borsos Erzsébet. Mindketten Népi Iparművészek. A viseletvarró képzés fő oktatója Sárospatakiné Fazekas Judit, népi iparművész, segítőtársa Jenei Anikó hímző oktató, varrónő. A szövő tanfolyam hallgatóit pedig Dávidné Gyarmati Zsuzsanna tanította, aki Népi Iparművész címmel és Népművészet Ifjúmestere díjjal rendelkezik.

Népi kézműves szakkörök Békés megyében

A Békés Megyei Népművészeti Egyesület által gondozott „Közösségek fejlesztése a népművészet eszköztárával Békés megyében” című, EFOP 1.3.5 16-2016-00026 azonosítószámú projekt keretében novemberben is tovább folytatottak a népi kézműves szakkörök, a megyei 6 településén:
• Nagybánhegyesen hímző szakkör,
• Mezőkovácsházán kézműves szakkör,
• Tótkomlóson szövő szakkör,
• Telekgerendáson fafaragó szakkör,
• Újkígyóson honismereti szabadegyetem,
• a békéscsabai Evangélikus Gimnáziumban kézműves szakkör.
A 10-10 alkalomból álló foglalkozássorozatok célja a helyi kulturális örökség megismertetése, megőrzése, átörökítése. A partnerszervezetek, a támogató és a főpályázó Békés Megyei Népművészeti Egyesület közösségépítő céljai egybeesnek, s ezt jól szolgálják a projekt tervezett tevékenységei, különösen szakkörök, szabadegyetemek: így kiemelt a helyi kisközösségek létrejöttének támogatása, az önkéntes munka megbecsültségének emelése, a generációk közötti együttműködés elősegítésével a felhalmozott tudás átörökítésének segítése.

  • Kulturális közfoglalkoztatottak népi kézműves programja

Az NMI Művelődési Intézet Nonprofit Közhasznú Kft. a Népművészeti Egyesület Szövetségével partnerségbe november elejétől 28 órás nonformális képzés indított a kulturális közfoglalkoztatott munkatársak részére. A képzések célja a népi hagyományokkal kapcsolatos alapismeretek, képességek elsajátítása kulturális közfoglalkoztatottak körében, ősi technikák, kismesterségi munkamódszerek és a régi hagyomány segítségével az önálló alkotás örömének megismerésével. A felhasznált agyag tulajdonságainak megismerése, felhasználási lehetőségeik közös továbbgondolása a mai kor viszonyaihoz igazítva. Annak felismerése, hogy egyszerű alapanyagok felhasználásával, az alapismeretek elsajátításával érték hozható létre, egyedi kézi munkával. A tanfolyamok hallgatói betekintést nyernek a Magyarországon meglévő népi kézműves mozgalomba, tájékoztatást kapnak a különböző informális és nonformális képzésekről, eseményekről, pályázati lehetőségekről, népi kézműves életutakon keresztül betekintést nyernek a kézműves vállalkozásokba.
Békés megyében a NMI Békés megyei irodája és a Békés Megyei Népművészeti Egyesület koordinálásával 6 csoport megvalósítására nyílt lehetőség. Az átlagosan 12 fővel induló 4 napos kurzusok alatt a részvevők minden nap más-más kézműves technikával ismerkedhetnek meg (nemez, szövés, gyöngyfűzés, szálasanyag, fazekasság, faművesség).

KONTRASZTMÓD:
BETŰMÉRET