Békés megyei Népművészeti Egyesület eseményei

Békés megyei Népművészeti Egyesület eseményei

 • Újra öltünk, örökítünk hímző képzés vizsga (2017. március 3.)

Hímző képzésünk március 3-án elérkezett a végéhez, s a 12 képzésben résztvevő tanulók közül március 3-án 7 tanuló sikeresen megszerezte a képzés elvégzését igazoló tanúsítványt, melyet a Hagyományok Háza Módszertani Műhelyének vezetője, Beszprémy Katalin adott át a részükre.

A vizsgán minden hallgató tehetsége, érzéke megmutatkozott hímzés terén mind az elméleti, mind a gyakorlati feladatoknál, így Dr. Illés Károlyné, s Egyesületünk méltán lehet büszke rájuk.

 • Alap és továbbképzések (2017. március 4-5.)

Az Egyesület által tavalyi évben meghirdetett népi kézműves továbbképzések nagy népszerűségnek örvendve márciusban is kitüntetett figyelmet kapnak szervezetünk életében. Március 4-5-én nemezkészítő alap-, és tovább, valamint a kézi hímző műhelyfoglalkozás várta a tanulni vágyókat.

 • A nemezkészítő képzésen

a résztvevők két témakör közül választhattak. Az egyik csoport a tarsoly, tarisznya készítésének fortélyait tanulhatták el berakásos és előnemezes mintázással, míg a másik csoport a selyemnemezelést rejtelmeibe láthatott bele, s selyem berakásos táskát, kalapot készítettek felrakásos és kivágásos megoldással.

 • A kézi hímző műhelyfoglalkozás

alkalmával a tavaly novemberi félkész tárgyakat fejezték be a képzés résztvevői, valamint adtak végleges formát a használati tárgyaknak Dr. Illés Károlyné, Népi Iparművész hímző és Éber Tamás bőrműves oktató segítségével.

 • Szövő tanfolyam, Mezőberény (2017. március 07., 16., 23., 29.)

A Békés Megyei Népművészeti Egyesület a Hagyományok Házával kötött együttműködési megállapodásnak köszönhetően Mezőberényben, az Orlai Petrics Soma Kulturális Központ közreműködésével 2017. év március 7-én vászon és gyapjú szövő szakkört indított felnőtteknek.

A szakkör első összejövetelének időpontja március 7-én volt, amikor is a lelkes érdeklődők találkozhattak az oktatóval, Debreczeni János Népi Iparművész címmel kitüntetett szövő mesterrel, s közösen átbeszélhették a gyakorlati tematikát, valamint megbeszélték a szakkör megtartásának időpontjait.

A jó hangulatú, lelkes csapat azóta március 16-án és 23-án is összejött már, amikor is a kötetlen beszélgetés után belevethették magukat a szövés sűrűjébe, ahol Debreczeni János oktató elmondása alapján remekül helyt állt mindenki.

 • Március 15. (2017. március 15.)

Egyesületünk az elmúlt évek hagyományaihoz hasonlóan ismételten részt vett Békéscsabán, a március 15-i Nemzeti Ünnepen.

A korábbi évekhez hasonlóan játszóházi foglalkozások keretében az ünnephez kapcsolódóan fakardot, kokárdát, papírcsákót stb. készíthettek a látogatók. Egyesületünket a rendezvényen 9 tagunk képviselte.

 • Tehetségprogram látó útja (2017. március 23.)

Tehetségprogramunk 2016. október – 2017. március közt valósul meg, előzetes igényfelmérés alapján két szakágban, a hímzés és a faművesség területén.

Mivel a program a végéhez közeledik, így azt egy budapesti „látó úttal” koronázzuk meg, mely során a diákok ellátogatnak a Néprajzi, valamint a Magyar Népi Iparművészeti Múzeumba, ahol megtekintik a „A magyar nép hagyományos kultúrája” és a „Hagyomány szolgálta” című kiállításokat, bepillantást nyerve a nyitott műhelyekbe. A nap zárásaként látogatást tesznek Hrivnák Tünde divattervező alkotóműhelyében, ahol kérdéseket tehetnek fel, s megnézhetik, hogyan is zajlik az alkotás folyamata.

 •  Népi ékszerkészítő 60 órás akkreditált képzés (2017. március 25-26.):

A Békés Megyei Népművészeti Egyesület a Hagyományok Házával megkötött együttműködési megállapodás keretén belül 2017. március 25-én elindította – három 60 órás akkreditált képzése közül – a népi ékszerkészítő képzést.

A 12 lelkes, tettre kész – az oktató elmondása és tapasztalata szerint – rettentő nagy tudásszomjjal érkező hallgatókat először Pál Miklósné, elnök asszony, majd oktatóként Péter Szidónia, Népi Iparművész köszöntötte.

A hallgatók a képzés során elmélyülhetnek többek között a Kárpát-medence népi gyöngy ékszerkészítés gyakorlati és néprajz elméleti ismereteinek elsajátításában, valamint megismerkednek a hagyományos népi ékszerek típusaival, többek között a cserbeli, a kárpátaljai, a sárközi gyöngygallérokkal, a nyakbavetőkkel és a kalotaszegi pártakészítés technikájával.

A népi ékszerkészítők legközelebb a békéscsabai Komplex Népművészeti Táborban találkozhatnak oktatójukkal, s egymással. A márciusi hétvége sikerét látva biztosak vagyunk benne, hogy a táborban eltöltött egy hét után újabb tudással és élményekkel gazdagabban távoznak.

 • Csuhéfonó képzés (2017. március 25-26.)

Az Egyesület által tavalyi évben meghirdetett népi kézműves továbbképzések nagy népszerűségnek örvendve márciusban is kitüntetett figyelmet kapnak szervezetünk életében. Március 25-26-án a csuhéfonás rejtelmeibe láthattak bele a jelentkezők.

A kezdő csuhéfonókkal először az elméleti ismereteket elevenítette fel Bencsik Márta oktató, majd ezután került sor az anyag előkészítésére és a sodrással készült tárgyak elkészítésére.  Megismerkedhettek a kaptafára dolgozás technikájával, a kiszegeléssel, felvetéssel, továbbá a különböző mintázási lehetőségekkel, és a termékek elszegésével.

Eközben a haladó csoport az elméleti ismeretek felelevenítésével kezdett, majd a különböző fonási és berakási technikák gyakorlására és az így készült termékek készítésére.

 • EFOP-1.3.5-16-2016-00026 – „Közösségek fejlesztése a népművészet eszköztárával Békés megyében” (2017. március 25.)
 1. március 25-én a békéscsabai Kézműves Szakközépiskola és Alapfokú Művészeti Iskolában bemutatásra került az Egyesületünk által megnyert EFOP-1.3.5-16-2016-00026 azonosítószámú, a „Közösségek fejlesztése a népművészet eszköztárával Békés megyében” című projekt.

Ezen Európai Uniós pályázat keretében 6 együttműködő partner bevonásával, 6 kevésbé fejlett régióban valósul meg a projekt 36 hónap alatt. Partnereink között megtalálható népfőiskola, nonprofit kft., egyházi fenntartású oktatási intézmény, települési önkormányzat, hagyományőrző csoport, valamint egyházközösség is.

A projekt bemutatását Kölcseyné Balázs Mária, közreműködő közösségfejlesztő szakember tartott elsőként előadást „Az önkormányzatok, oktatási és kulturális intézmények, civil szervezetek szerepéről a helyi társadalom fejlesztésében” címmel.

Ezután következett Kocsis Klára, projektmenedzser, aki a projekt szakmai tevékenységét mutatta be, majd Pál Miklósné elnök, aki igyekezett összefoglalni a pályázati támogatás időszakában kitűzött célok megvalósításának logisztikai, valamint működési mechanizmusát.

A projekt bemutatását megelőző sajtótájékoztatón Pál Miklósné, az egyesület elnöke és Kölcseyné Balázs Mária a projekt során közreműködő közösségfejlesztő szakember elmondták, az Egyesület és a 6 partnerszervezet célként fogalmazta meg az önkéntesség népszerűsítését, a közösségek fejlesztését, melyek révén a kultúra és a népi hagyományok, tradíciók átadása, átörökítése is megtörténhet.

 • „Mi ezt gyűjtjük, kutatjuk és feldolgozzuk” – Dél-alföldi Régió Kézműves Közösségeinek III. Találkozója (2017. március 25.)

A Békés Megyei Népművészeti Egyesület, a Békés Megye Népművészetéért Alapítvány, a Hagyományok Háza, valamint a Népművészeti Egyesületek Szövetsége 2017. március 25-én rendezte meg a Dél-alföldi Régió Kézműves Közösségeinek III. Találkozóját a Kézműves Szakközépiskola és Alapfokú Művészeti Iskolában. Az Egyesület életében ez a nap több szempontból is meghatározó volt.

A rendezvényen mutattuk be először az EFOP-1.3.5-16-2016-0026 azonosító számú „Közösségek fejlesztése a népművészet eszköztárával Békés megyében” című projektet a nyilvánosság előtt.

Örömünk tovább tetézte, hogy az elnyert Európai Uniós támogatás bemutatásával egyidejűleg 17, az Alföldön aktívan tevékenykedő szakkört köszönthettünk az épületben. Az eseményen 123 szakköri tag – s köztük néhány egyéni alkotó – vett részt, s mutatta be egy 15 perces előadásban, mit gyűjtöttek, kutattak, valamint dolgoztak fel az elmúlt évek során. Az előadásokat a teremben megtekinthető kiállítás, valamint a szakkörök gasztronómiai vendéglátása tette még színesebbé, emlékezetesebbé.

KONTRASZTMÓD:
BETŰMÉRET