Békés Megyei Népművészeti Egyesület eseményei

Békés Megyei Népművészeti Egyesület eseményei

Népi ékszerkészítő akkreditált képzés

Kárpát-medence népi gyöngy ékszerkészítés gyakorlati és néprajz elméleti ismereteinek elsajátítása. A 60 óra alatt a résztvevők megismerkednek a hagyományos népi ékszerek típusaival, többek között a cserbeli, a kárpátaljai, a sárközi gyöngygallérokkal, a nyakbavetőkkel és a kalotaszegi pártakészítés technikájával. A képzésen 13 fő vesz részt, október 26-án adnak tanúbizonyságot a megszerzett tudásukról. A kurzust a Hagyományok Háza támogatásával valósítjuk meg.

Szövő akkreditált képzés

A kurzus résztvevői megismerkednek a szövő eszközök sokszínűségével, a szövés hagyományos technikáival – formákkal, motívumokkal. Az elsajátított eszközök, szövéstechnikák és motívumok felhasználásával esztétikus, ma is használható tárgyakat terveznek és kiviteleznek.

Foglalkoznak különböző fonásokkal, a kisebb szövő eszközökön – például szalagszövő, karmantyúfa, szövőkártya – illetve szövőszéken készítenek különböző használati tárgyakat. Például táska, tarisznya, ülőpárna, szőnyeg, stb. A képzésen 13 fő vesz részt, október 26-án adnak tanúbizonyságot a megszerzett tudásukról. A kurzust a Hagyományok Háza támogatásával valósítjuk meg.

Viseletkészítő akkreditált képzés

Alapvető ismeretek elsajátítása a magyar népviseleti ruhadarabokról, tájegységek, társadalmi rétegződés, életkor és alkalmak szerint. A legjellemzőbb női és férfi ruhadarabok elkészítésének elsajátítása különböző varrási technikák megtanulásával együtt.

Az elméleti ismeretek mellett többek között készítenek alsószoknyákat, férfi bő gatyát, inget és mellényt, női rövid és hosszú ingeket, kötényeket, mellényt és ujjast.    A képzésen 13 fő vesz részt, november 16-án adnak tanúbizonyságot a megszerzett tudásukról. A kurzust a Hagyományok Háza támogatásával valósítjuk meg.

Hímző szakkörök mentorálása

Békés megyében működő, öt hímző szakkör – amelyek az elmúlt 1-2 évben alakultak – vezetői most kezdték el a hímző OKJ végzettség megszerzését. Tudásuk nem biztos, szükségük van konzulensekre, elsősorban a tervezésben, de nagyon sokszor a használati funkció és a hímzésminta egységének megtalálásában is. Kiváló szakember mentorálásával nyújtunk segítséget, amelynek köszönhetően a szakkörök eredményesen működnek. A programot a Hagyományok Háza támogatásával valósítjuk meg.

Szövő Szakkör – Mezőberény

A szakkör heti rendszerességgel, alkalmanként 4 órás foglalkozások keretében valósul meg.

A szakkör célja szövőeszközök sokszínűségének, a szövés hagyományos technikáinak, hagyományos formáinak és motívumainak a megismertetése, különös tekintettel a mezőberényi vászon szőttes mintakincsre. A megismert eszközök, szövéstechnikák és motívumok felhasználásával esztétikus és ma is használható tárgyak tervezése és kivitelezése. Az elkészíthető darabok elsősorban nyers és színes pamutból, gyapjúból, kenderből szőhető tárgyak, melyek a magyar paraszti textíliák formahagyományán alapulnak. A szakkört a Hagyományok Háza támogatásával valósítjuk meg.

„KÖZÖSSÉGEK FEJLESZTÉSE A NÉPMŰVÉSZET ESZKÖZTÁRÁVAL BÉKÉS MEGYÉBEN” EFOP-1.3.5-16-2016-00026 projekt keretében népi kézműves szakkörök indulnak 6 településen

A „Közösségek fejlesztése a népművészet eszköztárával Békés megyében” EFOP 1.3.5 16-2016-00026 azonosítószámú projektjük 6 együttműködő partner bevonásával valósul meg, 6 településen. A 36 hónapos megvalósítási időszak során a helyi szükségletek, sajátosságok figyelembe vételével megtervezett tevékenységek valósulnak meg, illeszkedve a támogatási konstrukció célrendszeréhez.

2017 őszén mind a 6 partnerszervezetnél programsorozat valósul meg, melynek célja a helyi kulturális örökség megismertetése, megőrzése, átörökítése. A 10 alkalomból álló programsorozat szakkör/szabadegyetem formájában valósul meg, mely a helyi igényekre, épülve elsősorban a népi hagyományápolást tűzi ki célul – általános kézműves, fafaragó, szövő stb. szakkörök.

Nagybánhegyesen, Mezőkovácsházán, Tótkomlóson, Telekgerendáson, Újkígyóson illetve a békéscsabai Evangélikus Gimnáziumban indulnak a csoportok.

A partnerszervezetek, a támogató és a főpályázó Békés Megyei Népművészeti Egyesület közösségépítő céljai egybeesnek, s ezt jól szolgálják a projekt tervezett tevékenységei, különösen a most induló szakkörök, szabadegyetemek: így kiemelt a helyi kisközösségek létrejöttének támogatása, az önkéntes munka megbecsültségének emelése, a generációk közötti együttműködés elősegítésével a felhalmozott tudás átörökítésének segítése.

A helyi társadalom a kisközösségek, civil szervezetek tevékenysége által lesz differenciált, az egyéneket a közösségekben szerzett élmények teszik elkötelezetté egy település ügyei iránt. A most induló népi kézműves szakkörök – a mesterségbeli fogások átörökítésén túl – e célt is szolgálni szeretnék.

„Vándorlegény” Gyermek és ifjúsági népi kézműves pályázat

A Népművészeti Egyesületek Szövetségével, a Hagyományok Házával és a Debreceni Művelődési Központtal meghirdetett Gyermek és ifjúsági népi kézműves pályázati kiállítást, amely tavasz óta volt látogatható, október 22-én bontjuk le. A kiállított munkák közül 30 alkotó és alkotóközösség 196 számú kis kézműves remeke „megy” Debrecenbe, ahol a régiókból megérkezett munkák között ismét várja a megmérettetését.

KONTRASZTMÓD:
BETŰMÉRET