Békés Megyei Népművészeti Egyesület eseményei

Békés Megyei Népművészeti Egyesület eseményei

  • Tehetségprogram: A Békés Megyei Népművészeti Egyesület megalakulásától fontos feladatának tartja a gyermekekkel és fiatalokkal foglalkozást. Arra törekszünk, hogy a felnövekvő nemzedék megismerje a népi kézműves hagyatékunkat, hogy minél többen átvegyék azt a tudást, amelyek ismeretében készülnek ezek a tárgyak. Tehetségprogramunk segítségével szeretnénk elérni, hogy 15 fő tehetséges fiatal megismerkedjen a népi kézművesség egy-egy szakágával, abban elmélyülhessen. Ennek érdekében 15 foglalkozásból álló programra invitáltuk őket, ahol lehetőségük nyílik elsajátítani a választott népi mesterség alapjait illetve a meglévő tudásuk, tehetségük továbbfejlődhet. Szeretnénk, hogy olyan kisközösség jöjjön létre, mely a honismeret, elméleti és gyakorlati népi kézműves ismeretek birtokában erős magyar identitástudattal rendelkezik, a hagyományok megőrzésére és az alkotásra motivált. Tehetségprogramunk 2016. október – 2017. március közt valósul meg, előzetes igényfelmérés alapján két szakágban, a hímzés és a faművesség területén.
  • Szellemi Kulturális Örökség (február 10.): A Békés Megyei Népművészeti Egyesület a Munkácsy Mihály Múzeum együttműködésével 2017. február 10-én munkacsoport megbeszélést tartott két Békés megyei érték felterjesztéséről a Szellemi Kulturális Örökség nemzeti jegyzékébe. Az Egyesület régóta tervezi, hogy Békés megye jellegzetes népi kézművességei közül néhányat felterjeszt a Szellemi Kulturális Örökség listájára. Két témakörben kívánunk ebben az évben elindulni, az egyik a békési vesszőfonás öröksége, a másik a Békés megyei szűcshímzés. Mindkét örökség-elem felterjesztésének előkészítésére munkacsoportok alakultak, amelynek tagjai a témakörben jártas népi kézműves mesterek, néprajzos, történész és közművelődési szakemberek. A felterjesztések előkészítésében a Munkácsy Mihály Múzeumból Martyin Emília, a Szellemi Kulturális Örökség Békés megyei referense segíti a két megalakult munkacsoport munkáját. A munkacsoportok tagjai a megbeszélésen aktív részvétellel kinyilvánították elkötelezettségüket a jelölés előkészítő munkába, amely két hét munka folytatódik egy konkrét munkaterv felállításával.
  • Népi kézműves játszóház – Battonya (február 10.), Arcanum Hotel – Békéscsaba (február 18): Egyesületünk ez évben először Battonyán képviseltette magát a népi kézműves játszóházunkkal, amely program a farsang jegyében telt. Ugyanebben a hónapban az Arcanum Hotelben is jelen leszünk, ahol szintén a farsang lesz a fő téma.
    A játszóház játék, szórakozás, de egyben közösségépítő tevékenység is. Munkánk során elősegítjük a gyermekben rejlő tehetség kibontakozását és előremozdítjuk szociális érettségét. A “természet oktatási rendszerére”, tehát a játékra épülő pedagógiával a gyermekeknek olyan fontos képességeit bontakoztatjuk ki, amelyeknek hosszú távon is nagy hasznát veszi.
  • Gépi hímző képzés (február 25-26.): Egyesületi képzéseinket ebben az évben is nagy érdeklődéssel keresik, így februárban 3 hétvégi képzést is indítottunk. Első ízben a gépi hímzés szerelmeseit várjuk, ahol az alapképző csoport megismerkedik a gépi hímzéshez szükséges alapismeretekkel és elsajátítja az angol madeira készítésének fortélyait, a továbbképző csoport tagjai pedig meglévő tudásukat bővíthetik a riseliő hímzés mintázási lehetőségeivel, gyakorolhatják a hamis varrás elemeit, alkalmat adunk tervezésre, konzultációra. Elsajátíthatják és gyakorolhatják a gyapjú, illetve a pamut alapon történő nyargalásos hímzést különböző használati tárgyakon.
  • Rojtkötő képzés (február 25-26.): A két napos képzés alatt a résztvevők megismerkedhetnek a szövött rojtok (terítő, vállkendő, takaró és szőnyegrojtok), vendégrojtok, kötözött rojtok, csomózott rojtok készítésével. A rojtkötések közül a lapos csomó, váltott lapos csomó, spirálcsomó, sorcsomó készítésével, valamint ezek kombinálásával készíthető rojtokkal. A rojtkötés aprólékos munka, a két nap alatt egy-két rojtkötő technikának az alapjait tudjuk elsajátítani. Ha valakinek van elképzelése milyen rojtot szeretne készíteni, hozza el a rajzot, vagy a fotót, és abban is igyekszünk segíteni.
  • Népi ékszerkészítő (február 25-26.): A két nap alatt a résztvevők a népi ékszerek széles tárházából, a fémből, gyöngyből, “féldrágakövekből” és azok kombinációiból készült ékszerek világába kapnak bepillantást. Megismerkedhetnek a gyöngyfűzés alapjaival, a helyes anyagválasztással, alapfelszerelés használatával. Elsajátítják a gyöngyfűzés technikáit, bepillantást nyernek a Kárpát-medence legnevezetesebb gyöngyfűzési tájegységeibe. A népi motívumok felhasználásával egyedi ékszer együttest készítenek: nyakék, karkötő, fülbevaló, gyűrű. A gyöngy és a fém (drót/huzal) kiválóan kiegészítik egymást és ékszerek készítésére ad számos lehetőséget. Megismerkednek a fém alapanyagok fajtáival, a szükséges szerszámokkal, eszközökkel. Mindezek birtokában saját ötletek és elgondolások alapján ki-ki elmélyedhet a fém ékszerkészítésben, önálló tervezésben és kivitelezésben is.
KONTRASZTMÓD:
BETŰMÉRET