Zala Megyei Népművészeti Egyesület eseményei

Zala Megyei Népművészeti Egyesület eseményei

Országos Kovács Tábor

A Zala Megyei Népművészeti Egyesület és a Magyarországi Kovácsmíves Céh június 13-19. között rendezte meg kovácsművészeti szaktáborát Zalaegerszegen a Gébárti Kézművesek Házában. Mivel Magyarországon jelenleg díszműkovács képzés semmilyen szinten, sehol sem folyik, a hiányt enyhítendő, 2015-ben első ízben, Zalaegerszegen megtartott tábor sikerére alapozva, került ismét meghirdetésre a tábor. Lehetőséget kínáltunk az alapismeretek megszerzésére, illetve a már meglévő tudás fejlesztésére is.

A tábor során a 20 résztvevő 7 tűzhelynél munkálkodva sajátíthatta el a szakmai ismereteket 3 mester segítségével: Takáts Zoltán céhmester, Csiszár Tibor és Takács István látómesterek. A szakmai munka folyamatos konzultáció mellett folyt. Esténként szakmai filmeket láthattak, előadásokat hallhattak, szakmai eszmecseréket folytattak a résztvevők a mesterekkel.

„Hozz egy rokkát és fonjunk” – a rokka javítástól a fonásig országos tábor

A Zala Megyei Népművészeti Egyesület az előző évi tapasztalatokra alapozva, ismét megrendezte július 4-9. között országos, komplex jellegű táborát a Gébárti Kézművesek Házában, mely a gyapjú fonásának elsajátításán túl, a rokka javítását, a gyapjú feldolgozását (mosás, kártolás, festés) is lehetővé tette a résztvevők számára. A tábor vezetője és egyik oktatója Horváth Éva nemezkészítő volt, a másik oktató Rózsa Péter, fonó, rokkajavító. A hét folyamán két előadást is hallhattak a résztvevők, Katona Edit néprajzkutató a fonás és eszközeinek fejlődés történetét mutatta be, Horváth Éva pedig a nyers gyapjútól a fonalig címmel tartott előadást. Célunk, hogy ismét elterjesszük a régi és új eszközökön a fonás mesterségét, hogy ezzel a kézműves technikával is hozzájáruljunk a magyarországi kreatív ipar kibontakozásához. A rokkák javítása is megtörtént a hét folyamán. A fonás elsajátítása nem csak a rokkán volt lehetséges, hanem a kézi orsó használatát is megtanulták, valamint a fonalak növényi festésére is volt lehetőség a hét folyamán. A tábor munkájában 14 fő vett részt. A táborunk megvalósítását a Nemzeti Kulturális Alap Népművészeti Kollégiuma támogatta.

A táborunk megvalósítását a Nemzeti Kulturális Alap Népművészeti Kollégiuma támogatta.

„Élet a jurtában – Régiós Nemez tábor – jurta felújító tábor”

A Zala Megyei Népművészeti Egyesület és a Gébárti Kézművesek Háza ez évben is meghirdette jurta felújító táborát 2016. július 11-15. között. Mint ahogy a jurta építése is közösségi munkával történt, a felújítást is immár 3. éve így végezzük. A felújítás célja, hogy a jövőben is be tudjuk mutatatni a magyarság ősi lakhelyét, a nemez sátrat. A hasznos közösségi munkán túl a résztvevő kézművesek egy különleges nemezkészítési technikával is megismerkedhettek, a szabott-varrott nemezzel, valamint az összeállításához szükséges sodratok elkészítésével.  A tábor vezetője Horváth Éva nemezkészítő, jurta építő volt. Az első napon közösen állítottuk fel a jurtát, ezt követően került sor a már említett munkafolyamatokra, melynek eredményeként a jurta gazdagodott 2 db új nemez szőnyeggel. A tábor munkájában 18 fő vett részt.

„Háziipari örökségünk, az aratókoszorútól a melencéig.”- Zalaegerszegi Országos Szalmafonó és Fafaragó tábor

A Zala Megyei Népművészeti Egyesület július 11-16. között rendezte meg országos, komplex jellegű táborát a Gébárti Kézművesek Házában, mely aratókoszorú készítését, fa vájt tároló és ivó edények készítését is lehetővé tette a résztvevők számára. A tábor vezetője és egyik oktatója Nagy Béla fafaragó, Király Zsiga Díjas Népi Iparművész volt, a másik Máramarosi Mária szalmafonó. A hét folyamán előadást is hallhattak a résztvevők, Gyanó Szilvia néprajzkutató „A háziipar történeti, néprajzi sajátosságai Zala megyében” címmel tartott előadást. A műhelyfoglalkozások keretében a résztvevők megismerkedhettek a szalmafonás alapjaival, ahol a tábor végére egy aratókoszút készített el mindenki. A fatároló edénykészítés technikájával, fakanalakat, csanakot és melencét készíthettek a résztvevők. A tábor munkájában 15 fő vett részt. A táborunk megvalósítását a Nemzeti Kulturális Alap Népművészeti Kollégiuma támogatta.

Faműves hagyományaink IV. Zalaegerszegi Országos Faműves Pályázat kiállítása

A kiállítás 2016. július 8–augusztus 8. között tekinthető meg a Magyar Népi Iparművészeti Múzeum időszaki kiállítótermében (1011 Budapest, Szilágyi Dezső tér 6.)

A kiállítás a  IV. Zalaegerszegi Országos Faműves Pályázat legjobb műveit mutatja be Budapesten. A pályázat témája idén a „Hagyományos tárgyak továbbélése és a gyermekvilág” volt. A kiállított fa, kéreg, szaru, csont tárgyak és tárgyegyüttesek a magyar és a Kárpát-medence kézműves hagyományaira alapoznak, az anyag, a motívumkincs és a különböző technikák felhasználásával azonban új szemléletű, használati értékkel bíró, a  XXI. századi ember életterébe illő alkotások születtek. A gyermekvilág témakörben gyermekbútorokat, gyermekjátékokat és hangszereket mutatunk be.

A kiállítást Prokné Tirner Gyöngyi, a Gébárti Kézművesek Háza szakmai vezetője, a ZMNE elnökségi tagja nyitotta meg.