Szakmai Beszámoló – „Újra öltünk, örökítünk”

Szakmai Beszámoló – „Újra öltünk, örökítünk”

Szakmai Beszámoló
„Újra öltünk, örökítünk” projekt
Pályázati azonosító: NTP – MKÖ – M – 16 – 0001

A Nemzeti Művelődési Intézet támogatásával 2013-2015 között az ország több megyéjében „Újra öltünk, örökítünk” névvel hímző szakkörök indultak, elsősorban kis településeken.
A tartalmi tevékenység megvalósításában az adott megyében működő népművészeti egyesületek is részt vettek az NMI megyei irodái mellett.

Tudott volt, hogy szinte minden megyében kevés a hímző kultúra ismeretével és szakkörvezetői tudással rendelkező egyesületi tag. Amely azt is jelentette, hogy kevés kivételtől eltekintve a szakkörvezetők városokban éltek és onnan jártak ki az adott településre, hogy vezessék a szakköröket.
Tapasztalatból tudjuk, hogy akkor tud szervesülni egy konkrét ügy a településen, akkor tud a helyi kultúra részesévé válni, ha a szakember és az alkotói is helyben élnek.

A pályázatban leírtak alapján az országot két részre bontottuk. A Dunnán inneni térség „Újra öltünk, örökítünk” hímző szakkörvezetőinek képzését a Békés Megyei Népművészeti Egyesület, míg a Dunántúli térség szakkörvezetőinek képzését a Zala Megyei Népművészeti Egyesület vállalta fel.
Levélben kerestük meg a szakkörök patrónus szervezeteit, amelyek között volt művelődési ház, egyház, civil szervezet, önkormányzat stb. Kértük a segítségüket, hogy találjanak lehetőleg 35 év alatti fiatalokat, aki lehet szakköri tag, de az sem kizárt, hogy eddig még nem foglalkozott hímzéssel, de kedvet érez hozzá, a lényeg, hogy a településen éljen. Ugyancsak a segítségüket kértük a városból kijáró szakkörvezetőnek is.

A Dunnán inneni országrészben 27 szakkör jött létre a fent említett időszakban. Közülük 25 településről tudtunk beiskolázni fiatalokat.

A program célja: a népi kézművesség hímző szakága iránt érdeklődő, és már valamilyen alapfokú ismeretekkel már rendelkező hímzők részére olyan tudás átadása, mellyel a meglévő tehetségüket fejleszteni tudjuk.

A támogatás segítségével az alábbi szakmai tevékenységek valósultak meg:
• Tehetség kibontakoztatását segítő foglalkozások megvalósítása a hímző ágazatban. Néprajzi tájegységeket bemutató előadások, szakmai elméleti ismereti előadások és gyakorlati foglalkozások valósultak meg.
• A szakágazathoz kapcsolódó előadások valósultak meg, melynek során a résztvevők a nemez hímzésének technikájával, valamint a Zala megyei értéktárban megjelenő megyei kézműves értékekkel ismerkedtek meg.
• A képzés során ismereteket szerezhettek a résztvevők a hímző közösségek vezetéséről.

A csoportos tehetséggondozásunk általános célja az volt, hogy az 50 fő mélyebben ismerkedjen meg a magyar hímző kultúrával, valamint képesek legyenek arra, hogy közösségük szakmai vezetőjeként tudjanak működni.
Fontosnak tartottuk, hogy a megszerzett ismeretek birtokában, a hímző szakkörvezető utánpótlás szerepét tölthessék be az itt résztvevők saját közösségükben. Ez azért fontos a szakterület számára, mert az elmúlt évtizedekben ilyen irányú képzések nem voltak és az egykor még képzett hímző szakkörvezetők kiöregedtek (ugyanez sajnos egyéb népi kézműves szakterületeken is jellemző), az utánpótlás oktatásának elindítása további lehetőséget ad a terület megújhodásában.
A hétvégi 2 napon és az azt követő 6 napos képzésen elméleti és gyakorlati alapismereteket sajátíthattak el a résztvevők.

A képzés pályázati program alapján két részből állt. Az egyik egy hat napos bentlakásos intenzív kurzus volt, a másik egy két napos hétvégi konzultáció. A Békés megyei hat napos intenzív kurzus csatlakozott az egyesület nyári népművészeti táboraihoz.
A képzések időpontjai:
60 órás akkreditált képzés Békéscsabán: 2016. 07.18-23., 2016. 10.01-02.
60 órás akkreditált képzés Zalaegerszegen: 2016. október 08-09., 2017. június 12-17.

A képzés előadói – Dr. Illés Károlyné Népi iparművész, a Népművészet Mestere címmel kitüntetett alkotó – akik a Népművészeti Egyesületek Szövetsége hímző szakmai bizottságának is a vezetője, és Illés Vanda, a Hagyományok Háza Népi Iparművészeti Osztályának osztályvezetője – megismerve a csoport lelkesedését és tudásszomját, egy grátisz foglalkozást iktattak be, 2017 januárjában.

A résztvevők erre vonatkozóan a következőket osztották meg velünk: Szakköreikben nagymértékű az elöregedés, alig tudnak fiatalt bevonni az alkotás örömeibe, családi vagy munkahelyi elfoglaltságra hivatkozva. Épp ezért szükséges, hogy a fiatalokhoz egy közelebbi korosztály sajátítsa el a fent említett tudást, melynek alapján meg tudja szólítani a korban hozzá közelebb állókat. Erre a frissítésre nagyon nagy szüksége van a területnek. A másik ide tartozó tapasztalat, hogy nagyon kevés az a hely, ahol ilyen ismeretekre tehetnek szert és főképp, hogy ezek a helyek sem tudnak ingyenesen oktatni. A résztvevők nagyon köszönték a lehetőséget.

A szakmai program a Hagyományok Háza 60 órás akkreditált képzési anyaga volt. Így a tanfolyam végén a résztvevők tanúsítványt kaptak.

Köszönettel tartozunk a tehetség programnak, mert lehetővé tett 50 fiatal számára, hogy megismerkedjenek a Kárpát-medence hímző kultúrájával, és elsajátítsák a különböző tájegységek sajátos hímzéseit, azok színezését, öltéstechnikáját.

Budapest, 2017. június 30.

Támogatók: