Heves Megyei Népművészeti Egyesület eseményei

Heves Megyei Népművészeti Egyesület eseményei

Nemzetközi alkotótábor Homonnán

Homonnán , a Felvidéken ( Szlovákiában) 11. alkalommal rendezték meg az INSITA elnevezésű nemzetközi alkotótábort, fafaragók, ikonfestők, festők és kőfaragók részvételével, meghívás alapján.
2015. július 12 és 17. között megrendezett eseményen szlovák, lengyel , szerb és ukrán alkotók mellett Kiss István fafaragó, Egyesületünk tagja képviselte Magyarországot. A tizenegy alkalommal szervezett táborban egyedüliként Kiss István kapott tízszer meghívást.
Teljes cikk   Teljes fotóanyag

Kiemelt díj az AMKA pályázatán

Erdész Judit Mária Magyar Kézműves Remek díjas viseletkészítő népi iparművész, a Népművészet Mestere, a Magyar Kézműves Remek pályázaton kiemelt díjat kapott csornai aranyhímzéses viseletéért, melynek mellénye elől-hátul zsinórdíszítéssel készült.

Csipke- és viselet alkotótábor Nagykőrösön

Csipke- és viselet alkotótábor a Duna-Tisza közi Népművészeti Egyesület szervezésében, Nagykőrösön 2015. 07. 04-től 2015.07. 10-ig. A táborban a kecskeméti Csipkecsoport tagjai, valamint a csipke- és viseletvarrás iránt érdeklődők vettek részt 12 fővel. A résztvevők kezdő- és haladó csipkekészítők, fiatalabb és az idősebb korosztály is képviseltette magát.
1. Húzott ujjú ing készítése:
Ennek a nem egyszerű feladatnak az oktatója Fehér Jánosné viseletkészítő a Népművészet Mestere volt. A táborlakók megtanulták az ingváll szabásmódját, a díszítményhez tartozó azsúrozás, mesterke, borsóka és a subrikálás készítését.
2. Vertcsipke készítés: oktató Bedő Istvánné vertcsipke készítő.
A blúz díszítménye mellé a résztvevők megtanulták a subrikáláshoz hasonló subrikálás szerű vertcsipkét.
Teljes cikk

Tematikus nap a Gyógypedagógiai Módszertani Intézményben

A Mlinkó István Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 12 hetedikes tanulója a Határtalanul-program keretében közös kiránduláson vett Eredélyben.

Az ott szerzett élményeket dolgozták fel egy temetikus napon, melynek része volt a fafaragás foglalkozás is, melyet Erdélyi László Egyesületünk tagja vezetett. A munkába a gyermekekt is bevonták. Egyikük egy kardot kezdett készíteni. A másik diák sakkbábukat faragott fejfa-kopjafa motívumokkal. Már előtte gyakorolták, technika órákon készítettek gyalogokat. Dió burkából főztek pácot, azzal barnították be a sötét bábukat. Most bástyát és futót faragott. A harmadik srác egy fogas szegélydíszét faragta vésővel az egyik székely kapun látott és rögzített motívum alapján. A bemutató jól sikerült, a látogatók is jól érezték magukat, a fafaragást bemutató gyerekek is, mert a bemutatás során az egész iskola megfigyelhette a használati tárgyak, játékok faragását.
Képek

Értékmentők kiállítása Budapesten

Valódi gyöngyszeme hazánknak Gömörszőlős, az Aggteleki-karsztvidék kicsiny falucskája.

Ezen a gyönyörű helyen már négy alaklommal rendeztek alkotó tábort, Áment Éva vezetésével, hogy feltárják és megmentsék Gömör ország kincseit, a kicsiny templomok, festett kazettás mennyezeteit. Felkeresték a környék több templomát, kipróbálták a régi technikákat, megfestették a kiválasztott kazettákat.

Ennek a négy tábornak a munkáiból nyílt kiállítás Budapesten, huszonhárom kiállító között ott van a táborok rendszere résztvevője, Gelsei Sándor Népi Iparművész, Egyesületünk tagja is.

Alkotó tábor Gömörszőlősön

Alkotó tábort szerveztek Gömörszőlősön, bútorfestő, nemezes, és textiles szakmák képviselőinek. A bútorfestők kazettás templom mennyezeteket kerestek fel a borsodi, gömöri térségben : Radostyán, Sajószentpéter, Rakacaszend, majd a szlovák oldalon egy kovács és egy kolomp készítő mestert is meglátogattak. Az ott készült fotók alapján a kiválasztott táblákról készítettek másolatokat, az érték mentés reményében. Egyesületünket Gelsei Sándor Népi Iparművész, bútorfestő képviselte. A nemezelők, textilesek a növényi festéssel ismerkedtek. Az alkotó munkát a varázslatos környezet is inspirált .

Fafaragó tábor Sárbogárdon

Váraljai Péter presbiter szervezésében s Sárbogárdi evangélikus egyház közösségi házában rendeztek faragó tábort. Közel harminc gyermek és felnőtt vett tevékenyen részt a munkában, köztük Varga Csaba fafaragó, Egyesületünk tagja.

A tábor ideje alatt meglátogatták a dégi Festetics-kastélyt, és Dunaföldváron Csepeli István népművész kiállítását és műhelyét.
Képek