Fehérvári Kézművesek Egyesületének eseményei

Fehérvári Kézművesek Egyesületének eseményei

 • Áprilisi “Asszonyműhely”- foglalkozás a Fehérvári Kézművesek házában.
  Nagyon kellemes, barátságos hangulatban telt a szombati Asszonyműhely varrós napja.
  Egyre ügyesebbek és önállóbbak a résztvevő lányok, asszonyok.
  Gyönyörű munkák születtek most is és sikerélményekkel távoztak délután, jó volt együtt lenni.
 • Gyöngyös napot tartottunk a Kézművesek házában április 18-án.
  Két előadás hangzott el, majd ezt követte délután a gyakorlati munka.
  Az egyik előadónk Molnárné Riskó Erzsébet volt, aki megismertette velünk a zalai viselet egyik érdekes darabját a gyöngyösneccet, ennek készítését, hagyományát, hordását a zalai falvakban.
  A másik előadónk Domak Erzsébet volt, aki csodálatos modern gyöngyékszereket készít, könyvet írt a gyöngyfűzésről, és oktatja is ezt a mesterséget. Előadásában megismerhettük a gyöngyök készítésének folyamatát, a gyöngyfűzés, gyöngyhímzés történetét, több ország gyöngyös viseletét.
  A délután folyamán gyöngyhímzéssel mobiltokot, szemüvegtokot, névjegykártyatartót varrtunk, valamint gyöngyből karkötők készültek Vadász Erzsébet egyesületi gyöngyfűzőnk segítségével.
  Nagyon jól éreztük magunkat, és a jelenlevők közül többen kérték, hogy legyen máskor is ilyen „gyöngyös nap”.
 • Fodorné László Máriát – kézműves társunkat – a Magyar Művészeti Akadémia Népművészeti Tagozatának levelező tagjává választották
  2015. április 17-én tartotta meg egyesületünk tagja Fodorné László Mária szövő, népi iparművész, a népművészet mestere a Magyar Művészeti Akadémián székfoglaló előadását „Tiszteld a múltat és éltesd tovább” címmel.
  Marika a Sárköz népművészetének, a sárközi szövés- és szőttes-hagyományoknak a továbbéltetője, ma is aktívan dolgozik Balatonalmádiban.
  Akadémiai tagságához gratulálunk!
 • Kézműves foglalkozás az Árpád Szakképző Iskola és Kollégium diákjainak
  Egyesületünk fontos feladatának tekinti, hogy minél több fiatalt tudjon megismertetni a magyar népművészettel, annak hagyományaival és a magyar kézműves tevékenységekkel. Ez a cél vezérelt bennünket, amikor az Árpád Szakképző Iskola és Kollégium pedagógusaival felvettük a kapcsolatot, hogy diákjaikat elhívjuk a Kézművesek Házába.
  Április 1-én bemutató kézműves foglalkozásokat tartottunk a középiskola diákjainak az Árpád Szakképző Iskola és Kollégiumban. Április 23-án délelőtt az iskola varrónőnek tanuló 10.osztályos diákjai jöttek el a Kézművesek Házába, hogy fonjanak, szőjenek, gyöngyöt fűzzenek, bőrös foglalkozáson vegyenek részt és merített papírt készítsenek a kézművesek vezetésével.
  A jó hangulatú délelőttnek nagy sikere volt. Az egyesület sajátos hangulatú háza és udvara elvarázsolta a lányokat, akik a foglalkozások végén az elkészített tárgyakkal boldogan indultak haza.
  A program májusban folytatódni fog, mikor a 9. osztályosok látogatnak majd el hozzánk.
 • Pusztinai egyhetes kézműves foglalkozás
  Kézműveseink tagjai harmadik alkalommal voltak Pusztinán, egyhetes kézműves foglakozást tartottak 2015. április 8-17-ig.
  Nagy izgalommal készülődtek az útra, elkészítették a mintákat, sablonokat, rajzokat a gyors, hatékony munkához. Arra törekedtek, hogy változatos és érdekes foglalkozási kínálattal tudják a gyerekek figyelmét lekötni.
  Minden évben többen és többen vesznek részt a kézműves foglalkozásainkon, az iskola tanulóinak száma 106, a foglalkozásokra 65-70 gyermek jött el a hét folyamán. Ez jó arány.
  Visszatekintve az előző évekre, megállapítható, hogy fejlődött a tanulók magyar nyelvű beszéde. Természetesen ez köszönhető az iskolai és a Magyar Házban folyó magyartanításnak is. Azonban a kézműves foglalkozások hetében erősebben érzik a magyar beszéd szükségességét, mert ez alatt az egy hét alatt csak magyarul folyt a beszélgetés a gyermekekkel.
  A mesék mellett mondókákat és kiolvasókat is tanultak. A záró foglalkozáson be is mutatták a szülőknek. Olyan kisfiú is vállalt egy versszakot, aki eddig még nem mert kiállni szereplésre.
  Sok új dolgot készítettek a gyerekek, de az előző évi tevékenységeket is folytatták. Folytatódott a szövés, többen büszkén mutatták az eltelt egy év folyamán készített tarisznyájukat, szőttesüket. Az egyikből furulyatartó készült. Jó, hogy látják a hasznát a munkájuknak!
  Nagy érdeklődés fogadta a faragást, ami ott természetesen férfimunka. A kézművesek pedig női faragót vittek, így aztán a lányok a szívesen faragtak virágkarót, bodzapuskát.
  Készítettek kis könyvecskét, ami elég bonyolult és hosszadalmas munka volt, de mindenki igyekezett elkészíteni.
  Nagy sikere volt az eszköz nélküli szövésnek és a szádfán szövésnek. Szádfán a katrincát összefogó szalagot, a bernyécet is el tudják készíteni. Ezt az idősebb szövőasszonyok is siettek megtanulni.
  Öröm volt látni, hogy a nagyobbak milyen szeretettel segítenek a kisebbeknek.
  A gyermekek várták az érkezésünket, sőt, mintha csak holnap lenne, a jövő évi terveket is szövögették. Most már elhatározták, hogy, mit szeretnének jövőre készíteni, amire az idén nem jutott idejük.